Osiem złotych na każdego

budzet

budzet
Część środków pójdzie na budowę infrastruktury oraz estetyzację dzielnicy       (fot. kod)

Podczas sesji Rady Dzielnicy Dąbrowa, nasi radni uchwalili projekt budżetu na 2015 rok. Kwota budżetu to 122376 zł, czyli po 8 zł na każdego mieszkańca dzielnicy.
W projekcie zawarto dofinansowane dla dąbrowskich szkół, biblioteki, klubu seniora i Młodzieżowej Rady Dzielnicy, zorganizowanie wigilii dla ubogich, zajęć dla dzieci podczas wakacji oraz ferii zimowych, zajęć teatralnych, szkoleń z samoobrony i z pierwszej pomocy. Mają zostać zorganizowane wydarzenia sportowe i integracyjne – zarówno takie znane mieszkańcom od lat, jak i zupełnie nowe. Radni również zadbali o dostawienie nowych koszy na śmieci, przeznaczyli część środków na budowę infrastruktury Leśnej Polany oraz estetyzację dzielnicy.
Po zaakceptowaniu projektu przez wydziały urzędu miasta oraz Radę Miasta Gdyni poznaliśmy szczegółowy harmonogram wydatków, który jest również opublikowany na stronie internetowej www.radadabrowa.pl.
Na zakup sprzętu i wyposażenia do Zespołu Szkół nr 14 pójdzie 8000 zł, na prace remontowe w Zespole Wczesnej Edukacji Nr 1 – 8000 zł, na organizację zajęć sportowych w SP nr 47 dla mieszkańców dzielnicy – 7000 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w SP nr 47 – 14500zł, na szkolenie z zakresu samoobrony, udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców dzielnicy w ZS nr 14 – 5000zł.
Na zajęcia pozalekcyjne – warsztaty teatralne w ZS nr 14 przeznaczono 3500 zł, na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady w Gimnazjum nr 19 – 500 zł, na organizację przez SP nr 47 uroczystości wigilijnej dla dzieci – 12000 zł, na organizację Festynu Rodzinnego dla mieszkańców – 14000 zł.
Zakup książek do Miejskiej Biblioteki – Filia nr 20 na Dąbrowie będzie kosztował 1500 zł, dofinansowanie inicjatywy mieszkańców „Poznaj swojego sąsiada” wyniesie 4000 zł, zaś dofinansowanie działalności Klubu Seniora – 2000 zł. Zakup i montaż koszy na śmieci to wydatek rzędu 2500 zł, wkład własny do upiększania dzielnicy (tzw. mała architektura) we współpracy z Biurem Ogrodnika Miasta to 4500 zł. Realizacja elementu projektu „Polany Leśnej” przy ul. Rdestowej będzie kosztować 10375 zł, organizacja imprez sportowych (wyścigu rowerowego, biegu przełajowego) – 24000 zł, dofinansowanie turnieju unihokeja – 500 zł, a dofinansowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży – 500 zł.

(kod)