Chorzelska-Pytlak przewodniczącą rady

rada

rada
Jest nowa, z nowymi władzami… Fot. t

Głównym punktem pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Piecki Migowo 9 kwietnia było wybranie władz. Na funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy startowały dwie osoby, Alicja Chorzelska-Pytlak i Bogusław Heger. Stosunkiem głosów 12 do 6 na przewodniczącą wybrano Alicję Chorzelską-Pytlak.
Nowa przewodnicząca powiedziała, że pracuje jako archiwistka w Stowarzyszeniu Polaków poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę, była w poprzedniej kadencji zastępcą Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Widzi konflikt interesów przy budowie ul. Belgradzkiej (spółdzielnia Delfin i Doraco). Wykorzystując swoje uprawnienie do zgłoszenia kandydatury na swojego zastępcę zgłosiła Beatę Peters. Beata Peters jest dyrektorem oddziału Banku Nordea, bardzo chciałaby zmienić wizerunek rady wśród mieszkańców dzielnicy, jest za skuteczną realizacją pomysłów.
Radni Dzielnicy skorzystali z możliwości, podjęli uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z 3 na 4 osobowy zarząd. Do wyborów na Przewodniczącego zarządu Dzielnicy zgłoszono dwie kandydatury: Jerzego Krefta i Floriana Wojciechowskiego. W wyniku głosowania 14 do 6, przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Piecki Migowo został wybrany Jerzy Kreft, który zaproponował na swojego zastępcę Przemysława Malaka w głosowaniu za było 14 radnych przy 7 przeciwnych.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zaproponował radnych na członków Zarządu: Mateusza Zakrzewskiego i Waldemara Niedziałka. W wyniku głosowania na Mateusza Zakrzewskiego oddano za 17 głosów przy 4 przeciwnych a Waldemar Niedziałek uzyskał 16 głosów poparcia przy 5 przeciwnych. Rekomendując te kandydatury Przewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że jeden z nich zajmie się informatyką, a drugi sprawami prawnymi. Kolejne posiedzenie Rady Dzielnicy Piecki Migowo ma za zadanie ustalić skład poszczególnych komisji, terminu posiedzenia nie ustalono.

(tg)