Elektrownia na biomasę w pobliżu naszej dzielnicy?

336 06bffd0006

336 06bffd0006
Czy możliwa jest lokalizacja elektrociepłowni w bezpośredniej bliskości dużych dzielnic mieszkaniowych Gdańska, Gdyni i Chwaszczyna? Okazuje się że tak. Taką niespodziankę chce przygotować dla mieszkańców miasto Gdynia.

Planowane jest  w rejonie Gdynia-Zachód (Kacze Buki)  lokalizację elektrociepłowni i kotłowni na biomasę lub biogaz o mocy powyżej 100 kW. Inwestycja bedzie wymagać zabezpieczenia terenu dla magazynowania znacznej ilości odpadów, które w znaczący sposób mogą pogorszyć warunki bytowania dla mieszkańców poprzez generowanie fetoru. Problem ten znają już mieszkańcy okolic Szadółek oraz praktycznie każdy zmotoryzowany mieszkaniec Trójmiasta przejeżdżający w pobliżu tej dzielnicy.
Oprócz uciążliwosci związanych z przykrym zapachem,mieszkańcy przyległych terenów obawiają się również,  znaczącego pogorszenia atrakcyjności okolicznych rejonów, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem, jako obszary mieszkaniowe i rekreacyjne.
Osoby zainteresowane poparciem wniosku z listą uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni mogą złożyć podpis na udostępnionych listach  w punktach handlowo- usługowych. Listy z podpisami osób, które nie wyrażają zgody na wskazaną lokalizację są dostępne w następujących lokalizacjach:

Cukiernia Murzynek Krzysztof Wanke – Chwaszczyno, ul. Oliwska 86; 
Sklep Wielobranżowy ABC, Elżbieta Kolka – Chwaszczyno, ul. Oliwska 88; 
Sklep spożywczo- przemysłowy „Dana” Danuta Dawidowska – Nowy Świat 8; 
Sklep spożywczo- przemysłowy „MADZIA” Elżbieta Gruba – Chwaszczyno, ul. Sychty 6; 
Sklep spożywczo- przemysłowy U-Met-San – Chwaszczyno, ul. Żeromskiego 1; 
Ubezpieczenia Aleksandra Podgórska – Chwaszczyno, ul. Oliwska 155;
oraz u sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej Chwaszczyna. 

Podpisy można składać do 12.07.2015r.

lub do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres 

Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341
Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej),
adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy –
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2015 r.