ECS i PKM nominowani

top

top
PKM ma już we wrześniu ruszyć…

Europejskie Centrum Solidarności i Pomorska Kolej Metropolitalna znalazły się wśród 25 projektów nominowanych w Konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2015. Organizatorem konkursu jest Portal Samorządowy, a wyboru TOP Inwestycji dokonują członkowie Rady Konsultacyjnej konkursu. Na TOP Inwestycję głosować mogą również internauci.
Zanim Rada wybierze TOP Inwestycję ocenić musi efekt prorozwojowy każdej nominowanej inwestycji, rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpracę z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie majątkiem.
Swoje typy mogą wskazywać również internauci, a najlepiej oceniona inwestycja otrzyma specjalną nagrodę od czytelników Portalusamorzadowego.pl.
Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach konkursu Gdańsk był nagradzany już dwukrotnie: w 2012 tytuł TOP Inwestycji zdobył stadion PGE ARENA, a w 2014 nagrodzono przebudowę układu komunikacyjnego Gdańska obejmującą budowę trzech newralgicznych tras: W-Z, Słowackiego i Sucharskiego.
(tg)