Zielono nam!

zielona

zielona
Kto powiedział, że przyblokowy ogródek nie może być piękny?                             (fot. kod)

Konkurs „Zielona Dąbrowa” czeka na wszystkich, którym estetyka dzielnicy leży na sercu.
Celem konkursu jest bowiem właśnie poprawa estetyki dzielnicy, dbałość o posesje, ogrody, tarasy i balkony, a także promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań, mających pozytywny wpływ na podniesienie Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy Dąbrowa. Skierowany jest do mieszkańców dzielnicy posiadających: balkon lub taras, ogródek przydomowy oraz osób dbających o ogródki przyblokowe.
Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zgłoszenia zawierającego zdjęcie bądź zdjęcia zaprojektowanego i zrealizowanego przez siebie ogródka/balkonu/tarasu wraz z podaniem lokalizacji (adres lub numer działki), danych osobowych (imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (numer telefonu).
Zgłoszenie można wysłać drogą mailową na adres rada.dabrowa@gdynia.pl, dostarczyć osobiście do biura Rady Dzielnicy Dąbrowa lub wysłać pocztą na adres: Rada Dzielnicy Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33 81-589 Gdynia z dopiskiem „Zielona Dąbrowa”
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2015 roku. Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach. Kategoria I – Najpiękniejszy ogród – tu można zgłaszać posesję, ogrody kwiatowe, ogrody przyblokowe oraz inne tereny zieleni (za zgodą właściciela nieruchomości). Kategoria II – Najpiękniejszy balkon – tu można zgłaszać balkony lub tarasy.
Kryteria oceny metodą punktową (skala 0-5 punktów za każde kryterium) to: ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne, różnorodność gatunków zieleni, pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni, dodatkowe elementy architektury ogrodowej, kompozycje kwiatowe, utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy.

(kod)