Nowy Pachołek wystartował…

pachołek

pachołek
Firma z Glińcza wzięła się za Pachołek… Fot. t

Projekt NOWY PACHOŁEK to kontynuacja zrealizowanego w ramach zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego zadania, którego celem było przywrócenie dawnej świetności oliwskiego Pachołka. O realizację zamówienia ubiegało się 6 wykonawców, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZUK Spółka z o.o., z Glińcza koło Żukowa.
W ramach pierwszego etapu zrewitalizowane zostały schody od strony ul. Spacerowej. Tegoroczny natomiast projekt zakłada odnowienie Wzgórza Kościuszki wraz z pomnikiem Bitwy pod Oliwą, modernizację toru saneczkowego z przystosowaniem go do narciarstwa biegowego oraz stworzenie nowego terenu rekreacyjnego wokół Stawu Młyńskiego. Zgłoszony wniosek przewiduje także budowę leśnej ścieżki zdrowia oraz projekt zagospodarowania terenów za Szkołą Podstawową nr 23.
Zakres prac projektowych obejmuje: zagospodarowanie terenów wzdłuż dojścia do Pachołka od strony ul. Tatrzańskiej w tym: zagospodarowanie terenu przy wieży Pachołek, leśną ścieżkę zdrowia – od schodów na Pachołek przy ul. Spacerowej do ul. Tatrzańskiej, budowę toru saneczkowego, dokończenie rekonstrukcji otoczenia pomnika Bitwy pod Oliwą, remont drogi leśnej (o nawierzchni z trylinki) od ul. Tatrzańskiej do wieży widokowej Pachołek.
Zagospodarowanie terenu przy Stawie nr 8 na Potoku Oliwskim w tym: ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura, zieleń i wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej na „Zagospodarowanie rekreacyjne i urządzenia centrum integracji mieszkańców na terenie przy ul. Tatrzańskiej.
Zgodnie z opisanym w przetargu zakresem realizacja robót obejmuje: rozbiórki, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe w tym: ścieżki piesze, chodnik od ul. Spacerowej, pole do gry w Boule, schody. Elementy bezpieczeństwa i małej architektury: balustrady stalowe, balustrady drewniane, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.
O realizację zamówienia ubiegało się 6 wykonawców, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZUK Spółka z o.o., z Glincza koło Żukowa. Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana została 18 września. W czwartek 24 września odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy, a realizacja zadania potrwa do końca listopada br.
(tg)