Dąbrowa stawia na sport!

bo

bo
Mieszkańcy wybrali rozbudowę obiektów sportowych                            (fot. kod)

Mini-boisko szkolne przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 oraz rozbudowa terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14 zyskały najwięcej głosów pośród mieszkańców dzielnicy podczas drugiej edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego.
Kwota przeznaczona na całą dzielnicę wynosiła 250775 zł. Do głosowania zakwalifikowano w sumie 10 wniosków. Frekwencja wyniosła 23,56 proc. A na kolejną edycję z puli pieniędzy przeszło 13775 zł.
Pierwszym wnioskiem na liście była budowa boiska do siatkówki plażowej (koszt 35000 zł, 832 głosy), drugim – budowa chodnika po prawej stronie ul. Miętowej (235000 zł, 230 głosów), trzecim – budowa miejsc postojowych przy kościele p. w. Św. Trójcy (150000 zł, 330 głosów. Kolejnym projektem było mini-boisko szkolne przy ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej, wycenione na 187000,00 zł. To pomysł, na który głosowano chętnie, bowiem aż 1156 razy.
Mieszkańcy oddawali swoje głosy także na montaż urządzeń rekreacyjnych (98000 zł, 435 głosów) i rozbudowę placu zabaw przy ul. Rdestowej (48050 zł, 884 głosy). Następny na liście i pierwszy w kolejności co do ilości zebranych głosów był projekt rozbudowy terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14 (50000 zł i 1492 głosy).
Popularnością cieszył się także pomysł na Street Workout Park (64532,34 zł, 929 głosów). Mniej chętnie wybierano ułożenie płyt drogowych na dolnym odcinku ul. Cynamonowej (250775 zł, 147 głosów oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej (parkingu z drogą dojazdową do ul. Szafranowej 4 i remontu nawierzchni chodnika przy ul. Rdestowej 25. Ten pomysł, oszacowany na 200000 zł, zyskał 206 głosów. Łącznie dąbrowianie oddali 6641 głosów.
Jak wyglądamy na tle innych dzielnic?
W głosowaniu, które trwało od 25 października do 4 listopada 2015 r., udział wzięło 47612 osób – 20 proc. mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. To o blisko 7000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat. Największe poruszenie budżet obywatelski wywołał w 3 dzielnicach. Rekordową frekwencję – ponad 40 proc. głosujących osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie. Bardzo chętnie (blisko 35 proc. uprawnionych) głosy oddawali również mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła 4 proc.), co najprawdopodobniej wynika z faktu, iż była to jedyna dzielnica, w której oba projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających.
W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4597797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu – po dwa. W wyniku internetowego głosowania prowadzonego na stronie www.bo.gdynia.pl, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów. Najwięcej głosów – 1794 – otrzymał projekt wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej pod nazwą Aktywna Chylonia, o wartości 350000 zł.
W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. Tylko 4 dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczone na dzielnicę, kolejne 8 były wyczerpania tej puli bardzo bliskie. Wybranym projektem o największej wartości jest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie”, opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino, o wartości 546150 zł. Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 875064 zł, które zostaną dodane do puli, jaką podzielą mieszkańcy poszczególnych dzielnic w 2016 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz dwa wybiegi dla psów.
Jak podkreślają urzędnicy, na wyróżnienie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim. Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych faworytów, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu. Od 25 października w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady – wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady budżetu obywatelskiego, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali – wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze. Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich – np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic, proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania.
Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysły na realizację gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.
(kod)