Gdańsk liczył osoby bezdomne

bezdomni

bezdomni
Przed wyruszeniem w teren, odprawa… Fot. t

W Gdańsku odbyło się liczenie osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, czyli na dworcach, bocznicach kolejowych, w parkach, lasach, kanałach, zsypach, klatkach schodowych osiedli oraz w domkach i altankach działkowych, a także zrujnowanych pustostanach. W akcji udział wzięło 100 osób z rożnych instytucji.
– To już ósma edycja badania socjodemograficznego w województwie pomorskim. „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego” organizowanego przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności pod patronatem Wojewody Pomorskiego – informuje Paweł Stec z Pomorskiego Forum.
Dzień wcześniej ankieterzy odwiedzili placówki dla osób bezdomnych między innymi szpitale, zakłady karne, zakłady opiekuńczo – lecznicze i inne placówki ochrony zdrowia, w których mogły przebywać osoby bezdomne.
– Rejony badawcze zostały ustalone na podstawie tzw. mapy miejsc niemieszkalnych zawierającej informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych ustalonych podczas systematycznego monitorowania tych miejsc w ciągu całego roku – podkreśla Robert Klimczak kierownik Działu Osób Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. – Po zakończeniu odprawy wyruszymy patrolami w wyznaczony obszar działań. Każdy patrol będzie zabezpieczony przez służby mundurowe – dodaje Klimczak.
W akcji liczenia osób bezdomnych udział wzięli pracownicy socjalni Centrów Pracy Socjalnej oraz Działu Osób Bezdomnych MOPR, Straż Miejska, Policja, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna , streetworkerzy, wolontariusze z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek penitencjarnych i placówek służby zdrowia. Działania na terenie Gdańska koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
W tym roku, w akcji uczestniczyło dwóch zastępców Prezydenta Miasta Gdańska: Piotr Grzelak zastępca ds. polityki komunalnej i Piotr Kowalczuk zastępca ds. polityki społecznej.
Zjawisko bezdomności dotyka całego społeczeństwa w Polsce. Złożoność tego zjawiska i jego regionalna specyfika zmusza nie tylko do prowadzenia różnych form wsparcia interwencyjnego dla osób bezdomnych, ale przede wszystkim do podejmowania przez wszystkie służby działań na rzecz realnego ograniczania skali bezdomności i łagodzenia jej skutków.
– Apelujemy do mieszkańców, żeby zgłaszali Straży Miejskiej lub Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku każdą osobę śpiącą na ławce, czy w innym miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy, że widok osoby osłabionej czy nietrzeźwej to wystarczający sygnał do działania. Służby miejskie nie są w stanie być wszędzie. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem nie ignorujmy osób bezdomnych – mówi Robert Klimczak. – Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych na ławce, na klatce schodowej, przy dodatkowym osłabieniu organizmu, może skończyć się tragicznie. Jeden telefon do Straży Miejskiej, Policji czy MOPR-u w Gdańsku wielokrotnie uratował czyjeś życie. Przypominamy, że podczas zimy działania służb miejskich oraz Policji mają charakter pomocowy, a nie represyjny.
Osoby bezdomne w celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek powinny zgłosić się do Noclegowni ul. Żaglowa 1 w Gdańsku, bądź skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Działu ds. Osób Bezdomnych przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, w godzinach wyznaczonych na przyjmowanie klientów (poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30.
– Po interwencji Policji lub Straży Miejskiej osoby bezdomne trafiają pod skrzydła profesjonalistów i otrzymują kompleksowe wsparcie – informuje Robert Klimczak. W przyjaznym i bezpiecznym miejscu czeka na nich miejsce do spania oraz gorący posiłek, a w razie potrzeby również specjalistyczna pomoc psychologa i pedagoga. W wyjściu na prostą pomagają im zarówno 4 asystentów osób bezdomnych jak i pracownicy socjalni.
Nawet po opuszczeniu placówki i pełnym usamodzielnieniu przez długi nadal mogą liczyć na wsparcie.
(tg)