Główne arterie przebiegają przez Chełm

drogi

drogi
Mniej wypadków ogółem oraz liczby osób, które zostały w nich ranne – w obu przypadkach o ponad 20%. Mniej o ponad połowę ofiar śmiertelnych wypadków oraz po raz pierwszy w historii – jednocyfrowa wartość tego wskaźnika dla dróg będących w administracji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Najlepszymi od dziesięcioleci wynikami zakończył się rok 2015 na gdańskich drogach.
– Twarde dane potwierdzają skuteczność rozpoczętego w 2010 roku kompleksowego programu uspokajania ruchu w mieście – podsumowuje ostatnie lata na gdańskich drogach zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. – Pięć lat temu, w momencie rozpoczynania Programu Uspakajania Ruchu, na ulicach Gdańska średnioroczna liczba wypadków wynosiła 628, ginęło w nich średnio 27 osób, a 762 zostawały ranne. Pierwsze, pilotażowe wdrożenia nowych rozwiązań (czyli stref Tempo 30 oraz stref skrzyżowań równorzędnych) na Głównym i Starym Mieście oraz Wzgórzu Mickiewicza wzbudziły duże kontrowersje zarówno wśród mieszkańców, jak również osób zajmujących się na co dzień tą problematyką. Tym niemniej m.in. dzięki wsparciu gdańskiej Policji, która pozytywnie podeszła do pomysłu systemowych działań mających kształtować bezpieczną infrastrukturę drogową zaczęto wdrażać je w skali całego miasta. I dziś sami mieszkańcy zwracają się z prośbą o zastosowanie tych sprawdzonych i skutecznych rozwiązań – dodaje Piotr Grzelak.
– Wprowadzone rozwiązania wyznaczyły nowy kurs w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni ulicznej. Strefy TEMPO 30 oraz skrzyżowania równorzędne zaczęły być powszechnym rozwiązaniem na wszystkich ulicach w obszarach mieszkaniowych, gdzie ruch pieszy stanowi bardzo duży, a często dominujący sposób przemieszczania się jego uczestników. Dziś można dostrzec już znaczące efekty tej strategii. Rok 2015 był najbezpieczniejszym w ostatnich dziesięcioleciach. Co więcej był to kolejny rok, w którym spadała liczba wypadków pokazując niezwykle pozytywny trend poprawy wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Agata Lewandowska, sekretarz Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku.
– W stosunku do roku z największą liczbą wypadków tj. 2012 – ich liczba obecnie spadła aż o 24%, a w stosunku do danych bazowych czyli średniorocznej z lat 2001-2010 o 20%. Podobne efekty przyniosło wdrażanie strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwestii ofiar wypadków. Tu liczba rannych w stosunku do roku 2012 spadła o ponad 28%, a w stosunku do okresu bazowego o ponad 21%. W kwestii ofiar śmiertelnych statystyka wskazuje na aż 52% poprawę! Co więcej warto zaznaczyć, że na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku po raz pierwszy w historii liczba zgonów będących następstwem wypadku drogowego zamknęła się wartością jednocyfrową i wyniosła 9 – podsumowuje zastępca prezydenta.
Jak dodaje Piotr Grzelak – działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gdańsku to szereg interdyscyplinarnych działań. Tylko w 2015 roku strefą TEMPO 30 objęto 44 km gdańskich ulic i obecnie ulice znajdujące się w tego typu strefach stanowią już 49,5% wszystkich dróg publicznych na terenie Gdańska. Zbudowano też w 79 lokalizacjach elementy fizycznego uspokojenia ruchu (azyle dla pieszych, mini ronda, progi zwalniające, wyniesione przejścia czy skrzyżowania, szykany wymuszające zmianę toru ruchu.
– Ciągle polepszające się statystyki i związana z tym poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest możliwa nie tylko dzięki przebudowom dróg i ich otoczenia. Pomaga w tym również współpraca ze służbami – Policją i Strażą Miejską oraz programy profilaktyczne, edukacyjne (np. Autochodzik), ratownicze, a także współpraca wszystkich służb w ramach Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – podkreśla jej sekretarz Agata Lewandowska.
Gdańsk wypada bardzo dobrze w statystykach na tle całego województwa. Mimo, iż w innych miastach widać również ciągły spadek ilości wypadków i ich ofiar, to jednak dynamikę tego zjawiska w Gdańsku należy ocenić bardzo wysoko. W tym mieście najszybciej przybywa samochodów, najszybciej rozwija się sieć dróg, odwiedza je najwięcej turystów w regionie. Te wszystkie czynniki pozwalają stwierdzić, ze Gdańsk jest zdecydowanym liderem w pracy nad zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego – podsumowuje podkomisarz Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

(TG)