Pomóż żabom przetrwać

zaby

zaby
Pomóż żabom przetrwać

Nasza dzielnica słynie m. in. z tego, że jest położona w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Żyje się tu blisko natury i sprawy dotyczące przyrody leżą mieszkańcom Wielkiego Kacka na sercu.
W Gdyni trwa właśnie akcja ratowania żab spod kół samochodów. Ekopatrol Straży Miejskiej wywiesza ogłoszenia ostrzegawcze i przenosi wędrujące płazy w bezpieczne miejsca. Kierowców prosi o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i o wyczulenie na ten „wiosenny exodus”.
Wiosna to czas migracji żab z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. Na przełomie marca i kwietnia, głównie na peryferiach naszego miasta, setki płazów wędrują do zbiorników wodnych, aby odbyć w nich gody. Wiąże się to często z przekraczaniem przez zwierzęta ruchliwych ulic i ryzykiem rozjechania ich przez samochody.
Biolodzy alarmują, że populacja płazów w Polsce z roku na rok maleje i grozi im wyginięcie. Tego stanu rzeczy nie wolno bagatelizować.
Od kilku dni gdyńska Straż Miejska otrzymuje sygnały od mieszkańców o rozjechanych przez kierowców żabach.
– Widzą to również nasze patrole, szczególnie w rejonach, gdzie znajduje się woda – podmokłych i bagnistych – komentuje Danuta Wołk-Karaczewska, rzecznik prasowy gdyńskiej Straży Miejskiej.
Strażnicy z ekopatrolu reagują na każdy sygnał w tej sprawie. Oprócz przenoszenia wędrujących zwierząt w bezpieczne miejsca, w rejonach o największym zagrożeniu umieszczają informacje o migracjach żab, aby zwrócić uwagę kierowców na ten problem.
Niedawno podczas patrolu, strażnicy natrafili na kolumnę przechodzących ulicą żab, które przenieśli na drugą stronę jezdni.
– W innym rejonie miasta pojawiły się migrujące żaby trawne, ropuchy szare i traszki zwyczajne, którym ekopatrol pomógł przejść przez drogę w kierunku zbiornika wodnego – przytacza przykłady Wołk-Karaczewska.
Pamiętajmy, że wszystkie polskie płazy bez wyjątku (a jest ich 18 gatunków) są objęte ścisłą ochroną. W Trójmieście, jak mówią eksperci, przeważają głównie ropuchy szare i żaby trawne. Niebezpieczne dla płazów sytuacje należy zgłaszać pod numerem telefonu: 58 660 11 83 lub 661 600 571.
(kod)