Aktywne Karwiny

dzielnica

dzielnica
Publiczność na jednym ze spotkań teatralnych – przedsięwzięciu nagrodzonym w pilotażowej edycji konkursu (fot. Mamy z Morza)

Ruszyła pierwsza edycja konkursu „Przyjazna dzielnica”, który jest dedykowany gdyńskim radom dzielnic i ich mieszkańcom. Na Karwinach odbyło się spotkanie poświęcone tej sprawie.
Jak informuje gdyński magistrat, jego ideą jest stworzenie instrumentu, który w założeniu będzie wspierał budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań.
– Środki, jakie można pozyskać, służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni poprzez realizację zadań wskazanych przez poszczególne rady dzielnic i wybieranych przez mieszkańców – informuje rzecznik prasowy UM Gdyni. – Gospodarzem tego procesu są rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci – partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład tego partnerstwa mogą wejść, oprócz rady dzielnicy, która jest wnioskodawcą wszystkich składanych wniosków konkursowych, także biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu czy Zarząd Komunikacji Miejskiej.
Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów.
Składane wnioski dotyczyć mają rocznych lub wieloletnich projektów zadań gminy w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny. Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.
Na najlepsze pomysły zostaną przekazane środki z budżetu miasta umożliwiające realizację poszczególnych projektów w każdej z 22 dzielnic Gdyni.
Pula nagród w pierwszej edycji konkursu wynosi 550 000 zł, wysokość środków przypadających na każdą z dzielnic wynosi 25 000 zł. Środki te mogą w wyniku głosowania zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów.
– W związku z powyższym rady dzielnic wraz z przynajmniej dwoma partnerami przygotowują wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą rady dzielnicy – dodaje rzecznik. – Następnie składane są one w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Ostatnim krokiem konkursu jest poddanie złożonych prawidłowo wniosków ocenie Mieszkańców naszego Miasta i analogicznie do Budżetu Obywatelskiego wyłonienie najlepszych projektów do realizacji.
Spotkanie dotyczące konkursu „Przyjazna dzielnica” odbyło się w ZS nr 10. Rozmawiano o potrzebach mieszkańców Karwin w zakresie organizacji czasu wolnego, zajęć dodatkowych, działań sportowych i kulturalnych. Starano się zawiązać partnerstwa i przygotować wnioski. Spotkanie miało charakter otwarty, mogli w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani.
Przypomnijmy, że w pilotażowej edycji konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty – zajęcia muzyczno-teatralne i spotkania z grami planszowymi.
– Konkurs skierowany został bezpośrednio do rad dzielnic Gdyni – informuje Ewa Mącik z Centrum Aktywności Obywatelskiej. – Głównym jego celem było stworzenie instrumentu, który w założeniu ma wspierać budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań. Gospodarzem takiego procesu są rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci partnerstwa na rzecz działań lokalnych.
(kod)