Głosuj, wybieraj, zmieniaj dzielnicę!

bo karw

bo karw
Czy na ul. Nałkowskiewj powstanie ścieżka rowerowa? (fot. kod)
141 projektów do Budżetu Obywatelskiego – tyle projektów do wyboru mają gdynianie. Wśród tej puli nie brakuje oczywiście pomysłów z naszej dzielnicy.
Na dzielnicę, której mieszkańcy okażą się najbardziej aktywni, czeka nagroda. Z kasy miasta zostanie zrealizowany tam dodatkowy projekt. Będzie to pierwszy z tych, które nie zmieszczą się w puli środków Budżetu Obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy, decyzją władz miasta, przygotowano taki bonus dla mieszkańców dzielnicy, w której frekwencja w BO będzie najwyższa.
Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest trzecią, w której gdynianie mogą wskazywać projekty do realizacji w ich dzielnicach. Rosnąca frekwencja to dowód na to, że ta forma decydowania o zmianach w naszym najbliższym otoczeniu uznana została za skuteczną.
W tym roku do rozdysponowania w całym mieście jest dokładnie 5203543,65 zł. Spośród 141 projektów, na realizację których ta kwota zostanie przeznaczona, 8 dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 17 estetyzacji, 55 inwestycji i remontów, a 61 rekreacji.
Głosowanie, tak jak w latach ubiegłych, odbywa się na stronie bo.gdynia.pl. Tak jak w roku 2015 można wskazywać projekty z jednej dzielnicy – i nie musi to być dzielnica, w której mieszkamy. Sam jednak wybór przebiega według nowych zasad. Każdy z głosujących po wejściu na stronę bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania wskaże maksymalnie pięć projektów, które chce poprzeć, a następnie uszereguje je od najważniejszego do najmniej istotnego.
Głosuj, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu. Osoby, które nie mają własnego komputera lub nie dysponują dostępem do sieci mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w następujących miejscach: Laboratorium Innowacji Społecznych – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IVA, u zbiegu z ul. Stryjską), Urząd Miasta Gdyni – al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, siedziby rad dzielnic, Gdynia InfoBox – ul. Świętojańska 30, Centrum Aktywności Seniora – ul. 3 Maja 27-31, miejskie kluby seniora, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOPS, ul. Grabowo, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja. Głosowanie jest możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.
Przez cały czas trwania głosowania grupy wolontariuszy odwiedzają organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. W weekendy głosować można w mobilnych punktach w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję: Riviera, Klif, Szperk, Batory, Tesco Chylonia oraz Centrum Kultury i Rozrywki Gdynia Waterfront.
Jeśli chodzi o Karwiny, to kwota na dzielnicę to 217 510 zł. Do wyboru jest 9 projektów: uporządkowanie chodników wokół przychodni „U Źródła Marii” przy ul. Staffa i Zapolskiej (43 900 zł), wytyczenie i malowanie miejsc parkingowych przy ul. Tuwima 4, 6, 8 (5 700 zł), budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego (217 509 zł), Jan Brzechwa na rowerze – pasy rowerowe na ul. Brzechwy wraz z uporządkowaniem oznakowania na skrzyżowaniu Makuszyńskiego/Brzechwy/Iwaszkiewicza (121 149 zł), wymarzony plac zabaw na Korzennej (152 000 zł), Uspokójmy Nałkowską (55 067 zł), plac zabaw przy ulicy Tatarczanej 4 (65 000 zł), Zofia Nałkowska na rowerze – pasy rowerowe na ul. Nałkowskiej wraz z wyznaczeniem przebiegu niebieskiego szlaku rowerowego TPK (53 789 zł), Boisko dla Karwin (202 000 zł).

(kod)