Atrakcje dla niepełnosprawnych

kiermasz1

kiermasz1
Wydarzenia sprzyjały integracji niepełnosprawnych (fot. RD Dąbrowy)

Aż dwa wydarzenia na Dąbrowie zintegrowały sprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy.
Pierwsze z nich to kiermasz pod hasłem „Cool’awi artystycznie”. Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół nr 14.
Spotkanie było okazją do integracji z młodzieżą, podopiecznymi stowarzyszenia coolawi.org, a przede wszystkim – do wspólnej, świetnej zabawy.
W programie znalazły się: recital karaoke, pokaz tańca integracyjnego, kiermasz świątecznego rękodzieła i rozgrywki boccia.
Wcześniej w ZS nr 14 odbyło się spotkanie andrzejkowe – zabawa integracyjna w ramach projektu „REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu”, prowadzonego przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni.
„REHakcja – Niepełnosprawni w działaniu” to projekt, którego celem jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i obywatelskim. Uczestnikami przedsięwzięcia było dwudziestu 20 pełnoletnich, niepełnosprawnych ruchowo i sensorycznie z Gdyni.
W okresie od sierpnia i września do grudnia 2016 r. uczestnicy nawiązali indywidualne, partnerskie relacje z pełnosprawnymi ochotnikami z Gdyni. W ramach projektu uczestnicy i ochotnicy wspólnie spędzali czas wolny, poznawali się i razem rozwijali swoje zainteresowania. Forma spotkań była zależna od ich pomysłów i zainteresowań. Mogło to być wyjście do kawiarni, kina, na spacer lub spotkanie w domu. Uczestnicy mogli poznać również inne osoby zaangażowane w projekt poprzez udział w grupowych spotkaniach integracyjnych. Osoby niepełnosprawne były również zachęcane do angażowania się w działania o charakterze wolontaryjnym na rzecz mieszkańców Gdyni.
– To dwa różne projekty, ale cel podobny – aktywizacja osób niepełnosprawnych – podkreśla Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Bardzo nam miło gościć ich na Dąbrowie. Prezentują nam wspaniałe prace i wybitne umiejętności. Na takie wydarzenia zapraszani są wszyscy mieszkańcy dzielnicy. Zawsze jest miło i można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. To łączenie przyjemnego z pożytecznym.

(kod)