Tartak na Morenie

tartak

tartak
To było możliwe tylko dzięki powstaniu Domu Sąsiedzkiego…Fot. t

W Domu Sąsiedzkim Piecki Migowo 1 grudnia odbyło się spotkanie ze sztuką. Swoje prace prezentowali uczestnicy kursu rysunku i malarstwa TARTAK.
Celem zajęć prowadzonych przez TARTAK, nie jest wykreowanie artystów, lecz przekazanie uczestnikom solidnych postaw do samodzielnej twórczości. W zajęciach prowadzonych przez Rafała Radtke w pomieszczeniach Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki uczestniczą amatorzy wśród nich są mieszkańcy Piecek Migowa.
Na co tygodniowych spotkaniach uczestnicy uczą się posługiwania narzędziami; ołówkiem, węglem, pastelami i farbami na różnych materiałach, poznają zasady kompozycji, perspektywy, światłocienia. Poprzez poznawanie historii sztuki, poznają dzieła sławnych malarzy oraz podejmują, próby zmierzenia się z technikami malarstwa współczesnego i z minionych epok.
Prezentowane prace to tylko część dorobku artystów amatorów, bo tak można ich nazwać. Wystawę prac można oglądać przez dwa tygodnie w Domu Sąsiedzkim w Przychodni Morena na poziomie -1. Mieszkańcy Piecek Migowa mają nowe miejsce spotkań, które zachęca do udziału w różnych zajęciach i spotkaniach nie tylko dorosłych ale też dzieci.
(t)