Stary Chełm walczy ze smogiem

smog

smog
Także Gdańsk zaczyna zachęcać do ekologicznego ogrzewania domów… Fot. t
W 2016 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił ponad 180 dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na wszystkie dotacje wydano ponad 600 tys. złotych. W tym roku zwiększono kwotę dotacji dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców do 5 tys. zł! To alternatywa dla właścicieli domów jednorodzinnych na Chełmie posiadających węglowe kotłownie.
Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.
Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych. Wspólnoty mieszkaniowe oraz kościelne osoby prawne mogą otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości 50 procent wartości wydatków, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Natomiast dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 tysięcy zł.
Warto zwrócić uwagę na to, że tylko w latach 2014 – 2016 dotacje celowe Gdańska dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły ponad 3 miliony złotych. W tym roku gdańszczanie mogą ubiegać się o dotacje na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne. W ubiegłym roku Miasto przeznaczyło na te dotacje ponad 600 tys. złotych.
W 2016 roku złożono 190 wniosków, udzielono dotacji na: zamianę systemu węglowego ogrzewania na gazowe – 171, zamianę systemu węglowego ogrzewania na elektryczne – 7, zamianę systemu węglowego ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3.
Jeszcze większa kwota dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, nowa linia dotacyjna i przedłużony termin składania wniosków
– Wierzymy, że wprowadzone w tym roku zmiany w zasadach ubiegania się o dotacje zachęcą mieszkańców, by zmienili swoje systemy ogrzewania na przyjazne środowisku – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – W tym roku zwiększyliśmy kwotę dotacji jaką może uzyskać osoba fizyczna, prawna i przedsiębiorca z 4 tys. na 5 tys. złotych. Dodatkowo otworzyliśmy nową linię dotacyjną, w ramach której można ubiegać się o dotację w wysokości 1 000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić, szczególnie mniej zamożnych gdańszczan, mieszkających w domach jednorodzinnych, do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Ciągle jeszcze jest spora grupa mieszkańców, która używa w swoich domach pieców węglowych. Wierzymy, że wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania dotacji będą zachętą do wymiany systemu ogrzewania – dodaje Lorek.
Przedłużony termin składania wniosków. Kolejną zmianą w zasadach przyznawania dotacji jest wydłużony termin składania wniosków. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację, jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
Dotacją objęte są wydatki poniesione na: ogrzewanie gazowe: zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, montaż instalacji grzewczej, montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego); ogrzewanie elektryczne: zakup i montaż urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła, w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania; podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: zakup i montaż węzłów cieplnych, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych, instalację centralnego ogrzewania.
Nie przyznaje się dotacji na: instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych, zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym, zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze, instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe, instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.
(tg)