Znikną altanki działkowe

bulońska

bulońska
Altanki znikną, by powstała Bulońska Północna… Fot. t
W ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg mający na celu przygotowanie terenu przeznaczonego pod budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Droga połączy Morenę z Jasieniem i Ujeściskiem.
W zakres zamówienia wchodzą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz rozbiórka altanek ogrodniczych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w pasie drogowym planowanej inwestycji w tym: Na terenie ROD ZREMB; altanki murowane o pow. ok. 223 m2, altanki drewniane o pow. ok. 205 m2. Na terenie ROD JAR: altanki drewniane o pow. ok. 72 m2. Na terenie ROD ORLIK: altanki murowane o pow. ok. 860 m2 i altanki drewniane o pow. ok. 580 m2. Na terenie ROD im. F. Chopina: altanki murowane o pow. ok. 1111 m2 i altanki drewniane o pow. ok. 285 m2.
Oprócz altanek, rozebrane zostaną znajdujące się na terenie przeznaczonych do likwidacji ogrodów drobne obiekty takie jak szklarnie, inspekty, a także ogrodzenia działek ogrodniczych itp. W ramach zadania, w niezbędnym zakresie, prowadzona będzie także wycinka drzew i krzewów.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”, a wybrany wykonawca na uporządkowanie terenu będzie miał czas do końca maja 2017 r.
(tg)