Przydrożne krzyże i nie tylko

Krzyż przydrożny na Dąbrowie przy ulicy Rdestowej, stanął – według wspomnień mieszkańców – w 1913 r.
Odległe od wioski tereny rolnicze wielkokaccy gospodarze nazywali Pustkami lub od lasku dębowego – Dąbrowa. Tam przy drodze do swego gospodarstwa, obok traktu w kierunku Wiczlina, Józef Rietz ustawił krzyż na „pamiątkę życia”. Dwa lata potem, w 1915 r., zmarł. Proboszczem był wtedy ks. Melchior Bałach. Krzyż stał się centralnym punktem oraz ważnym miejscem dla nielicznych mieszkańców i podróżnych udających się do Wiczlina, a także do centrum ówczesnej wioski Wielkiego Kacka. Był drogowskazem i miejscem modlitwy. Pielgrzymi, udający się z kościoła św. Wawrzyńca do Wejherowa „na górki”, modlili się przy krzyżu idąc i wracając do swoich rodzin. W czasie ostatniej wojny uszkodzone zostało jedno ramię krzyża, które rodzina Marii Krauze, pochodząca z rodziny Józefa Rietza, we własnym zakresie naprawiła.
W 1956 r. zostało wymienione całe ramię krzyża. Pracę wykonał kołodziej Franciszek Aniołkowski z ul. Chwaszczyńskiej, wywodzący się z rodziny Aniołkowskich z ul. Wiczlińskiej. Gospodarstwo jest jeszcze na Dąbrowie. Krzyż został poddany ogólnej renowacji. Ponownego święcenia krzyża dokonał proboszcz ks. kan. Tadeusz Jasiński w powrotnej drodze z pielgrzymki do Wejherowa.
Nowy, drugi krzyż został postawiony w 1981 r. Fundatorką była wspomniana już Maria Krauze (ur. 30 listopada 1911 r., zmarła w 2004 r.), a krzyż wykonał Gerard Jasiński z ul. Lipowej (obecnie ul. Gryfa Pomorskiego). Krzyż miał 6 metrów wysokości, a ramiona w rozstawie liczyły 2 metry. Na głównej, pionowej belce wbudowany był obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Końcówki belek były pięknie wyrzeźbione. Krzyż był otoczony drewnianym płotkiem. W tym czasie proboszczem naszego kościoła był ks. kan. Bronisław Boniecki. Święcenia dokonał ks. wikariusz Józef Słupski podczas powrotu z wielkokacką pielgrzymką z Wejherowa.
W 1984 r. na terenie obecnej Dąbrowy powstał samodzielny wikariat, który założył ks. Marek Boniewicz z kościoła Podniesienia Krzyża Świętego w Gdyni Witominie. Tymczasowa kaplica mieściła się w niewykończonym domu przy ul. Anyżowej 90. Było to na dawnej ziemi uprawnej należącej do Henryka Magriana z ul. Źródło Marii w Wielkim Kacku. W 1987 r. powstała parafia p.w. Trójcy Świętej na ziemi ofiarowanej przez wielkokackiego rolnika Jana Siewerta. Proboszczem został ks. Marek Boniewicz, który wybudował początkowo kaplicę, a od 1997 r. zaczął budowę kościoła. Dokładnie 20 października 2007 r. abp Tadeusz Gocłowski dokonał konsekracji kościoła.
Wielkokacka Dąbrowa i Janiszewy, obecnie Dąbrówka, zostały włączone do miasta Gdyni w 1953 r. uchwałą Rady Ministrów z 22 sierpnia. Część kolonii chwaszczyńskich została włączona do Gdyni 1 stycznia 1973 r. W tym to roku Urząd Miasta Gdyni połączył te dwie osady razem pod nazwą Gdynia Dąbrowa. Natomiast jako parafia została kolonia w dalszym ciągu w Chwaszczynie. Pierwsza rozbudowa Gdyni Dąbrowy rozpoczęła się w 1983 r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową na polach gospodarstwa Henryka Magriana wzdłuż ul. Wiczlińskiej po prawej stronie w kierunku Wiczlina.
Trzeci krzyż na ziemi wielkokackiej, a obecnie w dzielnicy Gdynia Dąbrowa postawił proboszcz ks. kan. Marek Boniewicz z parafii p.w. Trójcy Świętej w 2005 r. Krzyż stoi obecnie przy zbiegu ulicy Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową.
Zofia Żywicka