Seniorski wigor pożądany

Zajęcia relaksacyjne, ruchowe, rekreacyjne to tylko niektóre propozycje dla mieszkańców w wieku 60+, które oferuje nowy Dzienny Dom Senior – Wigor przy ulicy Św. Barbary 3 w Gdańsku.
Docelowo Senior – Wigor aktywizować będzie w dni powszednie, w godzinach od 8 do 16, piętnastu gdańskich mieszkańców w wieku 60+ (ośmiu już przychodzi na zajęcia). Każdy z nich ma na miejscu zabezpieczony ciepły posiłek oraz wachlarz ciekawych propozycji. Seniorzy wezmą udział m.in. w zajęciach sportowych i relaksacyjnych, warsztatach na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz działaniach samopomocowych.
– W kilku dobrze wyposażonych salach mogą się realizować ruchowo pod okiem instruktora – informuje Sylwia Ressel, konsultant ds. komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – W ofercie placówki są też wyjścia do kina, teatru oraz warsztaty tematyczne i organizacja imprez plenerowych. Odpłatność za korzystanie z oferty wsparcia jest symboliczna (20, 30 złotych miesięcznie), uzależniona od sytuacji życiowej uczestnika.
Dom prowadzi, w ramach umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku na taką usługę, Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Perfect. Lokal na potrzeby placówki został przekazany z zasobów gminy. Na działanie Seniora – Wigora w tym roku MOPR zabezpieczył 122,4 tysiąca złotych. Nowa placówka to kolejna, obok siedmiu klubów samopomocy i sześciu dziennych domów pomocy, propozycja wsparcia dziennego dla seniorów w Gdańsku.
– To potrzebna inicjatywa, wpisująca się w kompleksowe działania miasta na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców w wieku 60 plus – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.
(g)