Konkurs dla “domowych ogrodników”

balkon

balkon
Balkon Agnieszki Połczyńskiej-Trojak, najpiękniejszy w Gdańsku w 2016 r.
fot. Agnieszka Połczyńska-Trojak

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszy gdański balkon i na najpiękniejszy przedogródek, czyli zagospodarowaną zielenią przestrzeń przed budynkiem wielorodzinnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września. Do wygrania pieniądze na kolejne uprawy!
Jak informują organizatorzy konkursu dla gdańszczan pasjonujących się przydomową uprawą kwiatów:
W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć zakres konkursu o przedogródki znajdujące się przed budynkami wielorodzinnymi, które bardzo często są równie pięknie zagospodarowane jak balkony. Teraz również osoby mieszkające na parterach, nie posiadające balkonów, ale mające zapał do ogrodnictwa będą mogły wziąć udział w konkursie.
Żeby wziąć udział w jednej z dwóch kategorii konkursu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dołączyć do niego od dwóch do pięciu zdjęć swojego balkonu lub przedogródka i przesłać pocztą elektroniczną na adres: balkon@gzdiz.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk. Na kopercie należy umieścić dopisek: KONKURS.
Zgłoszenia można nadsyłać do 11 września 2017 r. włącznie, rozstrzygnięcie nastąpi do końca września.
Jurorzy ocenią zgłoszone do konkursu aranżacje balkonów i przedogródków pod względem estetycznym, w zakresie atrakcyjności kompozycji i pomysłowości aranżacji.
NAGRODY
Laureaci obu kategorii konkursu otrzymają następujące nagrody (brutto):
1000 zł za I miejsce
500 zł za II miejsce
300 zł za III miejsce
materiały prasowe