Naprawmy to!

screencapture-naprawmyto-pl-home-1497336418011

screencapture-naprawmyto-pl-home-1497336418011

System gospodarowania odpadami w Gdyni został wzbogacony o kolejną, nową funkcję. Dzięki aplikacji i stronie internetowej gdynia.naprawmyto.pl, mieszkańcy mogą przekazać informację o dzikim wysypisku śmieci lub zauważonych wystawionych odpadach tzw. wielkogabarytowych. Chodzi tu o stare meble czy inne wyposażenie domu, które jeszcze do niedawna było objęte „wystawkami”. Dodatkowo serwis umożliwia przesyłanie lokalizacji i zdjęć oraz śledzenie, czy naszym zgłoszeniem zajęły się już odpowiednie służby.
Odeszliśmy od wystawek i w zamian za to śmieci są odbierane bezpośrednio spod pergoli śmietnikowych, nie dłużej niż w ciągu dwóch dni  od momentu zgłoszenia. Aplikacja Naprawmyto umożliwia przyspieszenie i weryfikację wykonywania tego obowiązku. W momencie, kiedy mieszkaniec po wystawieniu odpadu zrobi zdjęcie i wyśle alert do naszego serwisu z prośbą o odbiór, wtedy ma jeszcze większą kontrolę nad tym, jak to się dzieje i jak sprawnie to przebiega – mówi Dorota Marszałek-Jalowska z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni i dodaje – Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość zgłoszenia dzikiego wysypiska, gdy jesteśmy w terenie i mamy przy sobie telefon. System umożliwia zgłoszenie alertu bez zalogowania, ale dzięki rejestracji otrzymujemy powiadomienia na każdym etapie zajmowania się tym zgłoszeniem.
Aplikacja to nie jedyne nowoczesne rozwiązanie dla gdynian, którzy chcą segregować śmieci i dbają o stan środowiska naturalnego. Na stronie wyrzucamto.pl można się zapisać do sms-owego systemu powiadomień o tym, kiedy w danej dzielnicy odbierane są odpady. Do wyboru są dwie opcje: sms lub powiadomienie e-mailowe. Warto z tego systemu korzystać – wiadomo wówczas, kiedy należy przygotować i wystawić np. odpady wielkogabarytowe. W tym samym serwisie znajdziemy też link do www.gdynia.naprawmyto.pl. Przypomnijmy o najważniejszych udogodnieniach związanych z systemem odbioru śmieci w Gdyni. Dwukrotnie zwiększono częstotliwość odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej. Papier i opakowania wielomateriałowe, plastik i metale są odbierane 2 razy w tygodniu.
Dotychczasowe „wystawki” zastąpiono odbiorami odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej, na bieżąco spod wiat śmietnikowych oraz w zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu.
Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie duży sprzęt RTV i AGD. Usługa realizowana jest po zgłoszeniu, obejmuje także wyniesienie sprzętu z domu. Takie zużyte urządzenia to nie odpady wielkogabarytowe i nie wystawiamy ich pod wiaty śmietnikowe!
Uruchomiono system powiadomień o terminach odbioru odpadków segregowanych. Mieszkańcy mogą być informowani o odbiorze odpadu w swojej dzielnicy poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
Wszystkie nieruchomości są wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki mają elektroniczny czip, umożliwiający zdalny nadzór nad poprawnością odbierania odpadów.
Budynki wielorodzinne są wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Budynki jednorodzinne otrzymują komplety worków na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych.
Odpady zielone, drzewka świąteczne oraz popiół z domowych palenisk odbierane są w ramach opłaty śmieciowej.
Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio w „Eko Dolinie” w Łężycach. Jedno gospodarstwo domowe może we własnym zakresie oddać do zakładu do 500 kg odpadów rocznie.
(a)