Młodzi młodym o demokracji

Jeżeli komuś się wydaje, że np. radni to tylko osoby w średnim albo nawet starszym wieku i że nie jest to funkcja dla dwudziestolatków, to bardzo się myli! – przekonuje Małgorzata Biernat, nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 1. – Uczniowie klas szóstych i siódmych naszej szkoły mieli okazję przekonać się o tym podczas spotkań, organizowanych w ramach II Gdańskiego Tygodnia Demokracji.
Gośćmi na Gojawiczyńskiej byli dwaj młodzi i niezwykle zaangażowani w życie społeczne gdańszczanie. Jan Perucki – osowianin, obecnie student oraz radny dzielnicy Osowa – członek Zarządu. Pierwszy w historii miasta laureat wyróżnienia – Młodzieżowy Społecznik Roku 2015 – w ramach Nagrody Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego.
– Drugim gościem był absolwent „Jedynki”, Szymon Krawczuk – dodaje Jolanta Kazanowska, nauczycielka współorganizująca wydarzenie. – Szymon również studiuje i także jest radnym – dzielnicy Suchanino.
Obaj goście szkolnych obchodów II Gdańskiego Tygodnia Demokracji rozpoczynali swą działalność w ramach pracujących w ich szkołach samorządów uczniowskich, by sięgnąć po więcej… Zostali radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, a Szymon podczas drugiej kadencji nawet jej przewodniczył.
I Janek, i Szymon spotkania z młodzieżą potraktowali edukacyjnie. Tłumaczyli zasady funkcjonowania demokracji, również w jej obu odmianach: pośredniej i bezpośredniej. Zachęcali swoje młodsze koleżanki i swych młodszych kolegów do aktywności na rzecz lokalnych społeczności: najpierw tej najmniejszej – szkolnej, a potem… Kto wie?

(t)