Bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan

Aż w 19 punktach w Gdańsku będzie można od 2018 roku uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Z pomocy tej mogą skorzystać osoby, które m.in nie ukończyły 26 albo mają powyżej 65 lat, weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny, poniosły straty lub są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy.
Bezpłatna pomoc prawna udzielana w kilkunastu miejscach w Gdańsku ruszyła od stycznia 2016 roku. Punkty z bezpłatną pomocą prawną to projekt, który Gdańsk realizuje w ramach zadania zleconego przez administrację rządową. Na 25 tysięcy mieszkańców ma przypadać jeden taki punkt, w całym kraju działa ich ponad 1,5 tysiąca.
Pomoc dla tych, których nie stać na prawnika
Darmowe porady prawne to pomoc kierowana do osób, których nie stać z różnych względów na zapłacenie prawnikowi. Ustawodawca określił konkretnie, kto może z porad korzystać. To m.in osoby:
•w kryzysie życiowym
•klienci pomocy społecznej
•do 26 roku życia
•powyżej 65 lat
•kombatanci
•weterani
•posiadające Kartę Dużej Rodziny
•kobiety w ciąży
Prawników, którzy udzielają bezpłatnej pomocy mieszkańcom, wytypowała Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Izba Adwokacka, płaci im miasto ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeden punkt to koszt ponad 5 tys. zł brutto.
– Bezpłatne porady prawne od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem – mówi Sylwia Ressel rzecznik gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. – Z pomocy prawnej skorzystało już tysiące mieszkańców, nie tylko Gdańska, bo przyjmowani są wszyscy uprawnieni, nie ma rejonizacji, wystarczy udokumentować, że taka pomoc prawna nam przysługuje.
Od 2018 roku o jeden punkt więcej
Od 2018 roku taką pomoc otrzymać można w 19 punktach w mieście: w dziewięciu punktach prowadzonych przez gdański MOPR i dziesięciu prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Na jaką pomoc można liczyć? Porady prawne, świadczone m.in. przez radców prawnych i adwokatów mogą dotyczyć m.in. obowiązujących przepisów, przysługujących prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych czy prawa pracy, bezpieczeństwa itd.
Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z bezpłatnych porad, podczas wizyty powinni wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.
Jak mówi Sylwia Ressel sprawy, w których pomocy szukają gdańszczanie to przede wszystkim problemy różnego rodzaju zadłużeń, waśni rodzinnych, problemy mieszkaniowe, pomocy społecznej i świadczeń.
Największą grupę osób korzystających z darmowych porad prawnych stanowią osoby po 65 roku życia, kolejną dużą grupą są osoby korzystające z pomocy społecznej i z Kartą Dużej Rodziny. Nieraz wystarczy jedna konsultacja, innym razem sprawa wymaga kilkukrotnych spotkań.
– To dobra, kompleksowa usługa, po którą warto sięgać, jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i jak najszerszy.
Punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Nowe lokalizacje, godziny przyjęć:
Bezpłatne porady udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5 (dziewięć punktów). Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 – 17 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:
1. Regionalne Centrum Informacji, ul. Grunwaldzka 5
pon. godz. 10 – 14, wt. 15.30 – 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i pt. 10 – 14
2. Instytut Metropolitalny, ul. Opata Rybińskiego 10
pon. godz. 9 – 13, wt. 14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i pt. 10 -14
3. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4
pon. i wt. godz. 15 – 19, śr. 11.30 – 15.30, czw. i pt. 15 – 19
4. Regionalne Centrum Informacji, ul. Gościnna 10
pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 – 12.30, śr. 13 – 17, czw. i pt. 15 – 19
5. Teneo, ul. Jagiellońska 11
pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. i pt. 8-12
6. Dogma, ul. Północna 5
pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i pt. 15 – 19
7. FOSA, ul. Kisielewskiego 12
pon. i wt. godz. 13.45 – 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 – 13.15, pt. 13.45 – 17.45
8. Teneo, ul. Jaśkowa Dolina 105
pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, pt. 8 – 13
9. Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40
dni powszednie godz. 8.30 -12.30
10. FOSA, ul. Reduta Wyskok 2
pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 – 17.15, czw. 14 – 18, pt. 9 – 13.

www.gdansk.pl