Ze względów bezpieczeństwa

Ponad sto drzew ze względów bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wytnie w lutym Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Usuwane będą wyłącznie martwe egzemplarze. Większość z nich znajduje się w pasach drogowych, pozostałe w parkach, na zieleńcach i cmentarzach komunalnych. Kolejnych około 1050 drzew szpalerowych czekają cięcia formujące.
Na Żabiance wycięcia wymaga 6 drzew przy ul. Gospody z powodu ich obumarcia.
Drzewa do lutowego wycięcia wytypowane zostały po przeglądach technicznych drzewostanu. W kilkunastu lokalizacjach usuwane będą wyłącznie martwe egzemplarze, z których większość znajduje się w pasach drogowych, pozostałe w parkach, na zieleńcach i cmentarzach komunalnych.
Usuwane są drzewa martwe lub zamierające, po uzyskaniu decyzji właściwego urzędu (Urząd Marszałkowski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków) i ujawnione w terenie przez inspektorów GZDiZ przypadki bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.
Dodatkowo wykonane bedzie cięcie formujące. Zabiegowi zostanie poddanych łącznie ok. 1050 drzew szpalerowych. Zakończenie prac planowane jest do końca lutego br. Do tej pory szpalery zostały przycięte m.in. na ul. Podhalańskiej, Słonecznej, Leśnej, Hołdu Pruskiego i Majkowskiego. Formowanie szpalerów polega na wykonaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych nadających koronie pożądany kształt poprzez systematyczne i regularne skracanie młodych pędów.
Efektem cięć jest charakterystyczne zagęszczenie korony oraz uzyskanie dekoracyjnej „zwartej ściany zieleni”. Cięcia mają na celu utrzymanie historycznego kształtu zieleni zabytkowych ulic, podkreślenie historycznych przestrzeni. Ze względów fizjologicznych i kompozycyjnych konieczne jest regularne przycinanie szpalerów. Na terenie Gdańska odbywa się co roku, najczęściej w okresie zimowym.
Szpaler to jednorzędowe nasadzenie drzew, których korony, dzięki odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, tworzą zwartą ścianę zieleni. Szpalerowi zwykle pozostawia się swobodę wzrostu wzwyż natomiast przycina się gałęzie zewnętrzne, wzdłuż linii sadzenia, tworząc „zielony płot – zasłonę”. Efekt „zielonej ściany” uzyskuje się przez przeprowadzanie regularnych cięć pielęgnacyjnych.
Tryb awaryjny i nowe nasadzenia
GZDiZ w zakresie zachowania bezpieczeństwa publicznego przystępuje do usuwania drzew w trybie tzw. awaryjnym niezależnie od pory roku. Tryb awaryjny oznacza konieczność natychmiastowego usunięcia drzewa po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia wywrotem.
W sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, wycinka drzew w znacznej mierze prowadzona jest w okresie jesienno-zimowym ze względu m.in. na okres lęgowy przypadający w tym czasie oraz ze względu na spoczynek wegetacyjny drzew. W 2018 roku wycinka suchych i niebezpiecznych drzew na terenach w administracji GZDiZ obejmowała ponad 700 szt. z około 380 tys. szt.
(a)