Ponad 200 projektów zmieniających Gdynię

Rady Dzielnic zaproponowały ponad 200 projektów zmieniających Gdynię. Jednostki pomocnicze są bardzo istotne w procesie tworzenia tkanki miejskiej, zarówno przez realizowanie wydarzeń integrujących mieszkańców, jak i poprawiających otoczenie poprzez realizację projektów inwestycyjno-remontowych. Jest to możliwe, dzięki decyzji Prezydenta Gdyni o utworzeniu specjalnego funduszu.
– W założeniu idei samorządowej jest głębokie przekonanie, że pieniądze należy wydawać jak najbliżej mieszkańców i we współpracy z nimi. Stąd popularność Budżetu Obywatelskiego, ale również ciągłe wzmacnianie potencjału finansowego Rad Dzielnic. To z punktu widzenia efektywności i ekonomiki, ale przede wszystkim celowości działań, bardzo ważna droga w zmianie miasta. Na poziomie samorządu, nie możemy się obawiać delegowania dalej tych kompetencji, dlatego dajemy szansę radnym dzielnicowym – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Dwadzieścia jeden Rad Dzielnic obecnej kadencji działa od roku. W tym czasie zostały wdrożone nowe procedury wskazywania zadań inwestycyjnych, które mogą zostać wykonane z ich budżetu. W celu uzyskiwania jak najlepszych wskaźników finansowych, proces wyceny inwestycji i remontów, został uzależniony od przesłania zgłoszeń ze wszystkich dzielnic. Działania te miały na celu ewentualne grupowanie zadań w postępowaniach przetargowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie niższych cen. Rady Dzielnic łącznie zgłosiły ponad 200 projektów.
– Widząc olbrzymi potencjał, jaki kryje się za projektami zgłaszanymi przez radnych, chcieliśmy spojrzeć na wszystkie zgłoszenia z perspektywy całego miasta. Pozwala to na grupowanie, szukanie wspólnych realizacji, tak aby proces był efektywny czasowo i finansowo. Gdynia to jeden organizm – zależy nam, aby wszystkie prowadzone działania były ze sobą spójne i uzupełniały się wzajemnie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Łączna kwota wszystkich zaproponowanych projektów, znacznie przekracza ustalony w ubiegłym roku budżet inwestycyjno-remontowy Rad Dzielnic – 50 mln złotych, rozłożonych na pięcioletnią kadencję. Dodatkowo, ostatnie miesiące i nieoczekiwane wyzwania związane z pandemią COVID-19 negatywnie wpływają na budżet miasta i jego dochody, co może skutkować zmniejszeniem kwoty, która ostatecznie zostanie przeznaczona na realizację wyselekcjonowanych projektów.
– Wiedzieliśmy, że z każdą kolejną kadencją będziemy otrzymywali coraz bardziej rozbudowane projekty. To pokazuje, jak dojrzewają gdyńskie jednostki pomocnicze, nie boją się podejmować tematów trudnych i bardzo złożonych inwestycyjnie. Przed nami bardzo duże wyzwanie, ale i zobowiązanie, aby finalne zadania były zgodne z oczekiwaniami autorów, a co najważniejsze odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców. Gdyńskie Rady Dzielnic mają jedną z najdłuższych historii wśród wszystkich polskich miast – mogą być wzorem w skali kraju – dodaje Jakub Ubych, radny miasta Gdyni.
Projekty, które zostały wycenione i wstępnie zakwalifikowane do wykonania, przez powołaną do tego grupę złożoną ze specjalistów pod przewodnictwem wiceprezydenta Marka Łucyka, zostaną teraz ocenione przez radnych. To właśnie oni na sesjach Rad Dzielnic ustalą priorytety wskazanych inwestycji. Następnie poprzez podjętą uchwałę, przedstawią swoje wybory i poddadzą je konsultacjom społecznym. Wypełnienie tych punktów pozwoli na podjęcie ostatecznych uchwał kierujących zadania inwestycyjno-remontowe do realizacji.
Rady Dzielnic otrzymały wskazane fundusze na podstawie wyliczeń liczby zameldowanych mieszkańców oraz powierzchni dzielnicy, bez terenów leśnych i portu. Dzielnicowi gospodarze najlepiej widzą potrzeby lokalnych społeczności. Pomysły na inwestycje, modernizacje i zmiany w małych ojczyznach gdynian, z pewnością przyniosą oczekiwane rozwiązania i podniosą bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można zapoznać się z wstępnymi listami zadań inwestycyjno-remontowych poszczególnych Rad Dzielnic.
mat. prasowe