Czas na rozmowę o ochronie klimatu i środowiska

Znak „Uwaga jeże” przy wjeździe z ulicy Wiczlińskiej na ulicę Miętową pomaga dbać o małe zwierzęta

Torby wielokrotnego użytku na zakupy, oszczędność wody przy zmywaniu, jazda rowerem do pracy i szkoły. Jest kilka sprawdzonych sposobów, które pomagają na co dzień chronić środowisko. Co jeszcze możemy zrobić? Co możemy zmienić w naszej dzielnicy, by była bardziej przyjazna dla klimatu? Możemy zastanowić się nad tym wspólnie z urzędnikami i ekspertami. Rozpoczął się już Gdyński Dialog o Klimacie: otwarty, kilkuetapowy proces konsultacyjny, którego efektem będą rekomendacje dla planowania miejskich działań. Przed nami m.in. warsztaty projektowe oraz narada społeczna.
Ochrona klimatu to zadanie na teraz
Gdyński Dialog o Klimacie to proces wynikający z potrzeby wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń różnych stron – osób i instytucji zaangażowanych w życie i tworzenie miasta. Jego cel to poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu, pomogą się do nich lepiej przygotować.
Proces podzielony został na cztery etapy, od listopada 2020 do końca maja 2021.
– Zmiany klimatu są faktem, ale przygotowanie się do nich to wyzwanie nie tylko dla władz samorządowych. Dlatego wspólnie – z mieszkańcami, ekspertami, urzędnikami – będziemy wypracowywali rozwiązania, które pozwolą naszemu miastu podjąć się tego wyzwania. W najbliższym czasie umożliwi to szereg działań w ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Wierzę, że zróżnicowanie elementów tego procesu stworzy warunki do udziału możliwie szerokiej grupie mieszkańców, instytucji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Dołącz do dialogu
Dialog o Klimacie otworzył etap diagnostyczny, który potrwa do końca roku. Jeszcze w pierwszym tygodniu grudnia mieszkańcy i mieszkanki – dorośli oraz młodzież – mogli zadać ekspertom pytania dotyczące zmiany klimatu. Te, wraz z odpowiedziami, zostaną opublikowane na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie. Co więcej, równolegle UrbanLab Gdynia prowadził badanie postaw gdynianek i gdynian wobec adaptacji do zmian klimatu. Ankieta online zawierała kilkanaście pytań dotyczących m.in. opinii i przyzwyczajeń mieszkańców dotyczących ochrony środowiska.
Wnioski z obu analiz mają być ważnym materiałem pomocniczym dla planowania działań w kolejnych etapach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie.
W drugiej fazie – etapie narady społecznej – odbędą się trzy spotkania online, których celem będzie opracowanie rekomendacji i pomysłów w zakresie włączania różnych podmiotów w działania przeciwdziałające skutkom zmiany klimatu w określonych obszarach. Udział w naradzie weźmie grupa około 30 osób: przedstawicieli m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i rad dzielnic. Spotkania odbędą się na przełomie stycznia i lutego 2021.
Chętni do wzięcia udziału w naradzie społecznej mogą zgłaszać się do 20 grudnia, bo nabór uczestników trwa. Zgłaszać można się przez Laboratorium Innowacji Społecznych: pod numerem tel. 58 727 39 08 lub wysyłając mail na adres konsultacje@lis.gdynia.pl.
W przyszłym roku odbędą się też dwa kolejne etapy Dialogu o Klimacie: zbierania uwag i pomysłów oraz dwudniowy warsztat projektowy, tzw. ideathon. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie.
Co możemy zrobić na Dąbrowie?
Warto pamiętać, że dobre pomysły nie muszą być wcale kosztowne w realizacji i czasochłonne we wdrożeniu. Czasem z pozoru niewielka zmiana ma wielką siłę oddziaływania. W naszej dzielnicy zostało zrealizowanych już kilka takich działań, które wspierają środowisko.
To m.in. nowe nasadzenia krzewów, drzew oraz organizacja parku kieszonkowego, czyli działania, które wspierają bioróżnorodność. Budki dla ptaków oraz znak „Uwaga jeże” przy wjeździe z ulicy Wiczlińskiej na ulicę Miętową to rozwiązania, które pomagają dbać o małe zwierzęta. Ważne jest również ograniczanie emisji CO2 – korzystanie z rowerów, komunikacji publicznej a także wymiana ogrzewania domów na proekologiczne.
Wszelkie pomysły są w Dialogu mile widziane.
– Wiemy, że troska o środowisko jest ważna dla gdynianek i gdynian. Dlatego też zdecydowaliśmy, że w najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego będziemy szczególnie promować przygotowywanie i składanie ogólnomiejskich projektów „klimatycznych”. Wierzymy, że będzie to dobrym uzupełnieniem działań miasta i mieszkańców w zakresie adaptacji do zmiany klimatu i ochrony środowiska – mówi Lechosław Dzierżak, radny miasta i członek Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
Zbiór dobrych praktyk
Raport podsumowujący proces zostanie opublikowany do końca maja 2021. Znajdą się tam przede wszystkim rozwiązania i rekomendacje wypracowane przez uczestników Dialogu. Dokument zostanie przekazany wydziałom Urzędu Miasta oraz jego jednostkom jako wskazania do planowanych działań, ale będą stanowić także bazę dobrych praktyk dla mieszkańców.
Wszystkie informacje o Gdyńskim Dialogu o Klimacie będą publikowane na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie

Jeśli działasz w obszarze zmiany klimatu, masz pomysły na wzbogacenie Dialogu i chcesz włączyć się w jego organizację –
Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza do kontaktu poprzez e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl lub telefon 58 727 39 08.