Rok intensywnych zmian

To był rok intensywnych zmian w Wielkim Kacku. Dzięki nim w dzielnicy jest bezpieczniej i wygodniej – po prostu żyje się lepiej.
Wielki Kack to z jednej strony domki jednorodzinne, z drugiej – wielorodzinne osiedla mieszkaniowe, z największym Fikakowem na czele. Choć różne, potrzeby mieszkańców są takie same: bezpieczeństwo, dobra komunikacja, miejsca odpoczynku i rekreacji. Dzięki staraniom Rady Dzielnicy, ale też zaangażowaniu jednostek miejskich, jak np. ZDiZ, w ciągu mijającego roku spełniono wiele z tych potrzeb.
– Jako radni, staramy się by budżet miasta uwzględniał potrzeby wszystkich dzielnic. Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami i zgłaszane przez nich potrzeby staramy się zaspokajać, zarówno przez realizację inwestycji, jak i wdrażanie programów społecznych. Wspólnie z Prezydentem, kolegium prezydenckim, radnymi miasta i dzielnic pracujemy nad tym, by zmiany te były zgodne z oczekiwaniami gdynian i wzajemnie się dopełniały służąc nadrzędnemu celowi, jakim jest wysoka jakość życia w mieście – mówi Stanisław Borski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
Do użytku oddano nową pętlę autobusową przy ul. Puszczyka, skąd od 1 października na pętlę Kacze Buki kursuje nowa linia autobusowa 137. Na tym nie koniec: mieszkańcy Wielkiego Kacka korzystają z czterech nowych przystanków, a w dwóch miejscach stanęły nowe wiaty przystankowe.
Poprawę odczuwają piesi. Od początku roku w Wielkim Kacku ustawiono aż 29 nowych ławek, wybudowano dwa progi zwalniające i wyznaczono siedem nowych przejść. Przy okazji wyznaczania przejścia na skrzyżowaniu ul. Szefki i Gryfa Pomorskiego powstały chodnik i teren zielony, a na ul. Górniczej – przejazd rowerowy. Z myślą o rowerzystach przy ul. Starodworcowej stanęła stacja naprawy rowerów.
Wielki Kack pięknieje – m.in. za sprawą dwóch parków (kieszonkowego u zbiegu ul. Starodworcowej, Kamiennej, Wesołej i zielonego skweru / parku u zbiegu ul. Starodworcowej i Nowodworcowej – oba zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) oraz ogrodu deszczowego (na dolnym odcinku ul. Starodworcowej). O tym, jak ważna dla mieszkańców jest zieleń niech świadczy fakt, że latem dzięki sąsiedzkiej mobilizacji regularnie podlewane były drzewa na nowym skwerze przy ul. Starodworcowej, gdzie przesadzono 23 drzewa z okolic planowanej budowy węzła Karwiny oraz te na pętli na Fikakowie. Do końca tego roku w dzielnicy pojawi się kilkanaście nowych koszy na śmieci.
Rekreacji posłużą place zabaw – ten przy SP nr 20 jest już niemal w całości zmodernizowany, a przy Gryfa Pomorskiego jego przebudowa w ramach środków z budżetu obywatelskiego rozpocznie się już wkrótce.
Na ulicy Starodworcowej stanęło 11 energooszczędnych latarni, a na trzech ulicach oprawy ulicznych lamp wymieniono na LED.
– Wielki Kack to doskonały przykład na to, jak dzięki współpracy Rady Dzielnicy i jednostek miejskich, ale też zaangażowaniu mieszkańców może zmieniać się dzielnica – zauważa Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Nowe oświetlenie, nowe przejścia dla pieszych czy realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego już teraz cieszą mieszkańców. Rok 2021 przyniesie kolejne inwestycje.
Warto też zauważyć, że to właśnie w Wielkim Kacku, przy ul. Starochwaszczyńskiej powstaje baza południowa LIZUD – miejsce stacjonowania pługo-posypywarko-solarek i specjalistyczne zaplecze do całorocznego utrzymania gdyńskich dróg.
– Miniony i bieżący rok obfitował w szereg widocznych dla mieszkańców zmian w naszej dzielnicy. Jest to zasługa zarówno dynamicznie działającej Rady Dzielnicy i jej starań o poprawę stanu infrastruktury, jak i wynik kilku zakończonych inwestycji zrealizowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego. Nie byłoby tak widocznych efektów przemian, gdyby nie przykładna współpraca z jednostkami miejskimi – Wydziałem Ogrodnika Miasta, Zarządem Dróg i Zieleni czy ZKM oraz działaniami przez nie podjętymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, za co chciałabym podziękować – zaznacza Anna Szpajer, radna miasta.