Nasze przedszkola

Chcesz zaplanować wakacyjny pobyt dziecka w przedszkolu lub zerówce? Zapoznaj się z harmonogramem dyżurów gdańskich przedszkoli publicznych na lipiec i sierpień 2021. W tym samym czasie dyżurować będą też oddziały przedszkolne w gdańskich podstawówkach. Zapisów na okres wakacji rodzice i opiekunowie mogą dokonywać od 4 maja bezpośrednio w wybranym przedszkolu lub szkole. Jednak już teraz można zapoznać się z propozycją dostępności poszczególnych placówek.
W okresie wakacyjnym można zapisać dziecko na dyżur w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice lub opiekunowie chcący zapisać dziecko będą mogli to zrobić bezpośrednio w wybranej placówce od 4 do 21 maja 2021.
W związku z trwającym stanem epidemicznym ogłoszonym z powodu COVID-19, tak jak w roku ubiegłym, przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zapewniają opiekę podczas dyżurów wakacyjnych tylko dzieciom, które uczęszczają do danej placówki.
Jeśli chodzi o przedszkola znajdujące się w naszej dzielnicy , ich wakacyjne dyżury przedstawiają się następująco:
– Przedszkole Nr 85, ul. Chałubińskiego 15, tel.: 58 302-89-18 – termin dyżuru 01 – 30.07.2021
– Przedszkole Nr 3 (ZSP 8) ul. M. Dragana 2, tel.: 58 303-65-79 – termin dyżuru 01 – 30.07.2021
– Przedszkole Nr 80 ul. Kolorowa 14,
tel.: 573-266-226 – termin dyżuru 01 – 30.07.2021
(A)