Budowa zbiornika retencyjnego

Mimo zimowej aury prowadzone są intensywne prace ziemne na terenie dawnej bazy harcerskiej przy ul. Jaśkowa Dolina. powstaje tam nowy zbiornik retencyjny, który będzie pełnił funkcje ochronne, a przy okazji będzie to miejsce, gdzie będzie można spędzić wolny czas.
W ostatnich dniach zakończono ustawianie i mocowanie ścianek szczelnych oraz stalowych komór przyszłego zbiornika. Zbiornik „Jaśkowa Dolina” będzie miał pojemność 9261 metrów sześc. Będzie on podzielony na dwie części. Pierwszą stanowić będzie piaskownik, w którym następować będzie proces osadzania zawiesin i piasków dla ochrony zbiornika przed zamulaniem. Następnie woda będzie przelewać się do części dolnej zbiornika, czyli tzw. zbiornika właściwego. Jego główna czasza w części dolnej będzie zasilana wodami gruntowymi. Nadmiar wody będzie odprowadzany przelewem szczelinowym do koryta wspomnianego potoku Jaśkowego.
Głównym założeniem budowy tego obiektu jest czasowe zretencjonowanie, a następnie powrotne odprowadzenie wody z opadów nawalnych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Chodzi o to, by maksymalnie odciążyć kanalizację w czasie intensywnych deszczy. Obiekt będzie znajdować się w obszarze potoku Jaśkowego.
Otoczenie zbiornika zostanie atrakcyjnie zagospodarowane – będzie bowiem spełniało funkcję rekreacyjną. Na brzegu południowym zostanie wybudowany pomost widokowy. Na brzegu północnym powstanie cypel, na którym wykonana zostanie drewniana altana oraz ławki parkowe. Inwestycja powinna zakończyć się pod koniec listopada br.
Realizuje ją konsorcjum firm, którego liderem jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „BIMEL” Sp. z o.o. Koszt robót wyniesie ponad 9,5 mln złotych.
Inwestycja jest realizowana w ramach programu unijnego pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap II”.

(a)

Fot. DRMG