Nowy plan miejscowy

Radni miejscy, podczas XLVII sesji RMG, uchwalili m.in. cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Plan Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej wpisuje się w politykę miasta polegającą na wzmocnieniu rozwoju i poprawie jakości usług turystycznych w Pasie Nadmorskim. Rozszerzenie wachlarza funkcji usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego (wraz z obiektami kongresowymi i konferencyjnymi) oraz wprowadzone parametry urbanistyczne wpłyną na poprawę wizerunku tej części Jelitkowa. Jednocześnie ochroną objęte zostają istniejące szpalery drzew wzdłuż ulicy Kaplicznej oraz zadrzewiony obszar, w tym pojedyncze drzewa, na terenie inwestycyjnym.
mat. prasowe

Google maps