PKM Południe

W roku 2029 planowane jest ukończenie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe. Nowa trasa kolejowa, o długości 7,5 kilometra, łącząca Śródmieście Gdańska z Kowalami, będzie wyposażona w 6 przystanków. Prognozy zakładają, że podróż pociągiem między tymi punktami zajmie zaledwie 12 minut. Plany dotyczące nowej linii kolejowej przewidują jednocześnie transformację południowej części Gdańska, by przestała ona funkcjonować jako „wielka sypialnia”. Wokół przystanków mają powstać nowe place, usługi, placówki edukacyjne i obszary zielone.
Przystanki na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe to:

Trakt św. Wojciecha
Madalińskiego
Łostowice-Świętokrzyska
Niepołomicka
Wielkopolska
Kowale

Dwa z przystanków będą usytuowane na estakadzie, dwa w głębokim wykopie, a dwa będą miały charakter podziemny. Prognozy wskazują, że dobę na odcinku z PKM Południe do przystanku Łostowice-Świętokrzyska skorzystać będzie około 28 tysięcy pasażerów.
Rafał Rychel, przedstawiciel PKM, wyraził nadzieję na uzyskanie kompletnych projektów dotyczących PKM Południe do roku 2026, a zbudowaną linię planuje się oddać do użytku w 2029 roku. Natomiast, prezes PKM SA, Grzegorz Mocarski, podkreślił, że realizacja tego projektu będzie możliwa jedynie z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej, co zostanie dokładnie sprawdzone do końca 2023 roku w trakcie przygotowywanej inwentaryzacji przyrodniczej terenu, na którym znajdzie się nowa linia kolejowa.

mat. prasowe