Wielkopolska ujęta w planie

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych Strategii Rowerowej dla Miasta Gdyni do roku 2030 opracowany został ostateczny projekt dokumentu. 9 stycznia projekt uchwały przyjmującej strategię został skierowany na sesję Radę Miasta zaplanowaną na 23 stycznia br.
Konsultacje projektu dokumentu trwały od 22 listopada do 5 grudnia. Informacja o ich wynikach jest dostępna tutaj.

 • Jesteśmy szczęśliwi, że wspólnym wysiłkiem udało się nadać Strategii ostateczny kształt. Dokument wskazuje nie tylko cele i kierunki rozwoju, ale także szczegółowy plan działań dla rozwoju ruchu rowerowego w naszym mieście na najbliższych 7 lat, w zakresie zadań: infrastrukturalnych, informacyjno-promocyjnych, usługowych i tych związanych z efektywnym transportem towarów rowerami cargo – podsumowuje Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju. – 23 stycznia projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu podczas sesji Rady Miasta Gdyni i liczę na to, że wraz z jej wejściem w życie będziemy w sposób jeszcze bardziej spójny i intensywny pracować nad realizacją planu działań. Dzięki takiemu podejściu zapewnimy synergię w naszych działaniach w ramach równoważenia transportu w naszym mieście – podsumowuje wiceprezydent.
  Plan działań opiewa łącznie na ponad 163 mln zł i obejmuje w dużej mierze inwestycje w infrastrukturę, które zapewnią spójność i ciągłość podstawowych połączeń rowerowych w mieście. Wśród najpilniejszych do realizacji, zgodnie z potrzebami mieszkańców, znalazły się:
  Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od al. Zwycięstwa do ul. Łowickiej – długo oczekiwana i newralgiczna, bo będąca codzienną trasą wielu mieszkańców: Małego Kacka, Wielkiego Kacka, Karwin i Dąbrowy łączącą te dzielnice południowe z Centrum. Realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2024-2030, a całkowity jej koszt został oszacowany na 5 000 000 zł.
  Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Płk. Dąbka, od istniejącej Staniewicza do projektowanej przy Lidlu w kierunku Obłuża – rozbudowa północnej sieci rowerowej o kolejne odcinki ułatwiające poruszanie się w kierunku centrum z wykorzystaniem spójnej trasy rowerowej, została zaplanowana do realizacji na lata 2025-2026. Na ten cel przeznaczono 500 000 zł.
  Budowa drogi rowerowej i chodnika na ul. Janka Wiśniewskiego, od stacji paliw Shell przez Węzeł Ofiar Grudnia – plac Konstytucji oraz podjazdy do kładki łączącej ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Morską – wyczekiwane połączenie kładki łączącej obie strony torów SKM oraz wyposażenie ulicy Janka Wiśniewskiego w drogę dla rowerów i chodnik. Zadanie połączone jest do dużą inwestycją budowy wiaduktu zaplanowano do realizacji na lata 2024-2030. Szacunek kosztów będzie możliwy na późniejszym etapie prac projektowych.
  Budowa buspasa i drogi rowerowej w ul. Hutniczej od Estakady Kwiatkowskiego do granicy z Rumią wraz z łącznikiem pieszo jezdnym ul. Hutniczej z ul. Chylońską wzdłuż Strugi Cisowskiej – kolejnej istotnej inwestycji zapewniającej bezpieczną alternatywę dla ruchu rowerowego na ulicy, którą przebiega ruch pojazdów ciężarowych, przede wszystkim dla mieszkańców dzielnic: Chylonia, Cisowa. Całość inwestycji przewidziano do realizacji na lata: 2024-2030, a całkowity koszt jej inwestycji to 10 500 000 zł.
  fot. gdynia.pl, mat. prasowe