Przekaż swoje 1,5% podatku

Do 30 kwietnia można składać zeznania podatkowe za rok 2023. Podatnicy kolejny rok z rzędu mogą przekazać 1,5% wybranym organizacjom. Wesprzeć można organizacje pożytku publicznego działające na rzecz Gdańska, a także lokalnych społeczności.
Przekazując 1,5% decydujemy, że część naszego podatku, zamiast do skarbu państwa, trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gdańska dostępny jest w załączniku.

 • Przekazując 1,5% decydujemy, że część naszego podatku, zamiast do skarbu państwa, trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gdańska dostępny jest w załączniku.
 • Gdańsk ma ponad 200 organizacji, które można wesprzeć, tak naprawdę nie robiąc nic przy tym dodatkowego. A każdy z nas do końca kwietnia musi się rozliczyć – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska – Za 2022 rok z przekazywanego 1,5% wpłynęło do gdańskich OPP niemal 30 milionów złotych, a średnia przekazywana przez jedną osobę kwota to około 160 zł. Swoje 1,5% przekazało niemal 200 000 gdańszczan.
  To wsparcie nic nie kosztuje
  1,5% podatku dochodowego mogą przekazać:
  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
 • Seniorzy, którzy rozliczają się przez ZUS, także mają szansę na przekazanie 1,5% organizacjom pozarządowym. Nie wszyscy o tym pamiętają, a niektórzy uważają, że to ZUS powinien ich rozliczyć. Seniorzy mogą jednak złożyć korektę do sprawozdania przygotowanego przez ZUS, wypełniając PIT-OP, w którym mogą wskazać organizację pożytku publicznego, której chcą te środki przekazać – mówiła Beata Matyjaszczyk z Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
  Działania wspieranych OPP
  Zakres działań, które realizują organizacje pożytku publicznego, jest bardzo szeroki – są to zarówno akcje z zakresu pomocy społecznej, rozwoju zainteresowań, hobby czy potrzeb społeczności lokalnej.
 • Organizacją pożytku publicznego nie zostaje się przypadkowo, trzeba wykazać kilkuletnią działalnością na rzecz dobra wspólnego. Tym samym ta organizacja nakłada na siebie dodatkowe obowiązki sprawozdawcze – mówiła Elżbieta Jachlewska, wiceprezes Stowarzyszenia Waga. – Wszystkie sprawozdania finansowe z działalności są jawne. Umieszcza się je na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Wszyscy mogą się dowiedzieć, na co dana organizacja przeznacza środki z 1,5%.
  Oprócz numeru KRS wybranej organizacji w rubrykach PIT-u konieczne jest wpisanie kwoty, którą chcemy przekazać dla OPP. Nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 • Dla środowiska hospicyjnego, także dla Hospicjum Pomorze Dzieciom, przekazywanie 1,5% ma ogromne znaczenie. To jeden z pięciu filarów finansowania hospicjów, co pozwala dywersyfikować środki na nasze potrzeby. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować nasze działania, te dotyczące bezpośrednio wsparcia pacjentów, ale i edukacyjne i psychologiczne – mówił Marcin Żukowski, koordynator projektów Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. – 1,5% ma u nas ogromne znaczenie, ponieważ hospicjum udziela podopiecznym bezpłatnego wsparcia.
  Przekazane 1,5% podatku trafi na konto wybranej organizacji pożytku publicznego do końca lipca.
 • Do 30 kwietnia można składać zeznania podatkowe za rok 2023. Podatnicy kolejny rok z rzędu mogą przekazać 1,5% wybranym organizacjom. Wesprzeć można organizacje pożytku publicznego działające na rzecz Gdańska, a także lokalnych społeczności.