Sześć ofert w przetargu

6 konsorcjów firm z Polski, Hiszpanii i Niemiec jest zainteresowanych wykonaniem dokumentacji projektowej odcinka aglomeracyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe i towarzyszących mu dwóch inwestycji drogowych miasta Gdańsk. Najtańsza ze złożonych ofert wyceniona została na 30,2 mln zł, a najdroższa na 55,8 mln zł. Spółka PKM SA na realizację tego zadania przeznaczyła niecałe 36 mln zł brutto.
Jakie firmy złożyły oferty w przetargu?
Oferty w przetargu na dokumentację projektową PKM Południe otwarto w siedzibie PKM SA, przy ul. Budowlanych 77, w czwartek, 29 lutego. Do samorządowej spółki wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm polskich, w tym z Pomorza, oraz zagranicznych.
Pełna lista oferentów i zaproponowanych przez nich kwot brutto wygląda następująco:
Databout Sp. z.o.o., TDM Projekt  Sp.z.o.o. – 30.233.400,00
Sweco Polska Sp. z.o.o., Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z.o.o. – 35.571.600,00
Infra centrum doradztwa Sp. z.o.o.,Mosty Gdańsk Sp. z.o.o., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z.o.o. – 44.034.000,00
Transprojekt Gdański sp. z.o.o., TPF Sp. z.o.o., TPF Getinsa Euroestudios S. L. – 48.400.500,00
Multiconsult sp. z.o.o., Europrojekt Gdańsk S.A. – 48.701.850,00
Voessing Polska Sp. z o.o., Vössing Ingenieurgesellschaft mbH – 55.823.550,00
Jakie kryteria zdecydują o wyborze wykonawcy projektu?
PKM SA na realizację tego zadania zaplanowała niecałe 36 mln zł brutto, więc 2 oferty mieszczą się w tym budżecie.

 • Obecnie komisja przetargowa będzie weryfikować wszystkie oferty pod kątem formalnym, a następnie rozpatrzy je zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przedstawimy wynik postępowania i ogłosimy wykonawcę projektu budowlanego PKM Południe. Kolejnym naszym krokiem, równolegle z pracami nad dokumentacją aglomeracyjnego odcinka PKM Południe, będzie przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych – zapowiada Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA.
  O wyborze zwycięzcy zdecyduje nie tylko cena (90%), ale także doświadczenie wykonawcy (10%).
  Czego dotyczyć będzie dokumentacja?
  Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  Pełna nazwa zadania dla firmy wyłonionej w przetargu to:
  „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” – czyli aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal (realizowanego przez PKM SA) i dwóch powiązanych z nim inwestycji drogowych: „Budowę bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską” i „Budowę II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale” (realizowanych przez Miasto Gdańsk)
 • To kolejny krok zbliżający nas do realizacji tej największej w historii Gdańska inwestycji – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
  Zapowiedziała, że po wybraniu wykonawcy projektu budowlanego następnym krokiem będą konkretne rozmowy o finansowaniu całego przedsięwzięcia. – Wiem, że mieszkańcy południowych dzielnic czekają na kolej, nowe zagospodarowanie przestrzeni, lokalne centra dzielnicowe, domy sąsiedzkie, usługi – dodaje Aleksandra Dulkiewicz. 
 • Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie. Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica, to równie mocno rozwijająca się część metropolii oraz okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo, gdzie już wkrótce mieszkać będzie aż 100 tysięcy osób – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
  Kiedy może powstać PKM Południe?
  Zaznacza, że rolą lokalnych władz jest zapewnienie mieszkańcom efektywnego, niezawodnego i niskoemisyjnego transportu.
 • Dlatego jako samorząd wojewódzki wspólnie z miastem Gdańsk przyspieszyliśmy prace nad dokumentacją projektową PKM Południe. Jeżeli tylko uda nam się zdobyć na ten cel dofinansowanie z UE, jest szansa, że aglomeracyjny odcinek PKM Południe z Gdańska Śródmieścia do Kowal powstanie już w tej dekadzie – ocenia Mieczysław Struk.
  Projekt PKM Południe w odcinku aglomeracyjnym przewiduje budowę całkowicie nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście przez południowe dzielnice Gdańska do Kowal, gdzie powstać ma duży węzeł przesiadkowy, skomunikowany z innymi środkami transportu i 3-poziomowym parkingiem na 2,1 tys. aut. Dzięki temu od samego początku będą mogli z niego korzystać również mieszkańcy sąsiednich gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.
  mat. prasowe

fot. PKM SA