Zamknięcie parkingu przy ul. Błękitnej

W piątek, 17 maja z uwagi na zły stan zdrowotny i techniczny 14 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców i pojazdów, zamknięty został parking przy ul. Błękitnej w Jelitkowie. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zwrócił się już z wnioskami do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na ich usunięcie. Do czasu ponownego otwarcia parkingu kierowcy będą mogli tymczasowo parkować na jezdni w ciągu ul. Pomorskiej.
Topole kanadyjskie oraz egzemplarz olszy czarnej grożą złamaniem konarów, a nawet całkowitym wywróceniem. Przeprowadzona inwentaryzacja oraz ocena stanu drzew na parkingu przy ul. Błękitnej wykazały, że są one martwe lub zamierające. Mają wyłamane gałęzie, a wiązania konarów do pni są słabe. Pojawiła się również zgnilizna w systemie korzeniowym drzew, a w niektórych topolach także zaawansowany rozkład pni.
Ze względu na nieodwracalne uszkodzenia oraz zły stan zdrowotny niemożliwa jest pomoc drzewom poprzez przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych czy też poprawa ich stabilności poprzez cięcia. Nie mogą one również pozostać na miejscu jako drzewa – świadkowie, gdyż grożą one złamaniem czy całkowitym upadkiem.
Zagrażające bezpieczeństwu drzewa wymuszają konieczność zamknięcia parkingu do czasu ich usunięcia. Dla kierowców wyznaczone zostaną tymczasowe miejsca w ciągu ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Kaplicznej. Jeden z dwóch pasów jezdni przeznaczony zostanie na postój pojazdów, podobnie jak ma to miejsce podczas niektórych imprez odbywających się w pobliskiej Ergo Arenie.
mat. prasowe