Artykuły

Kampania Kolejowe ABC” na torach domowej edukacji!

Tematyka pociągów od zawsze fascynuje dzieci. Warto wykorzystać te pozytywne skojarzenia i rozpocząć przygodę z Kampanią Kolejowe ABC w domu. Rodzice i nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa kolejowego. Wystarczy pobrać je ze strony internetowej Kampanii Kolejowe ABC i przekazać dzieciom, by przeniosły się w świat zabawy i dały się ponieść kolejowym przygodom!

Czas kiedy dzieci i rodzice pozostają w domu można wykorzystać na naukę poprzez zabawę, korzystając z dobrze merytorycznie przygotowanych źródeł. Gdzie znaleźć pomoce naukowe? Można je pobrać ze strony www.kolejoweabc.pl. Dostępne są trzy unikalne podręczniki dostosowane do różnych grup wiekowych – przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz klas IV-VI. Na dzieci czeka również edukacyjna kolorowanka „Kolejowe Przygody Rogatka”.

W podręcznikach „Kampania Kolejowe ABC w moim przedszkolu” oraz „Kampania Kolejowe ABC w mojej szkole” znajdują się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa kolejowego oraz gotowe scenariusze lekcji. Są one tak przygotowane, że również bez przeszkód można większość przeprowadzić samodzielnie w domu. Z pewnością dzieci będą miały przy tym mnóstwo frajdy. Zawarte w skryptach treści na temat znaków drogowych i piktogramów, bezpieczeństwa w pociągu, w pobliżu torów i na peronie pomogą odpowiedzieć na takie pytania jak: co robić, gdy zobaczymy niebezpieczną sytuację? Jak wezwać pomoc? Czym jest bezpieczeństwo kolejowe? W książkach znajdują się również różne ćwiczenia, zabawy i ciekawe quizy.

Edukacyjna kolorowanka, którą można łatwo wydrukować po pobraniu z internetu, wprowadza dzieci w tematykę bezpieczeństwa kolejowego przy pomocy  głównego bohatera Kampanii Kolejowe ABC – nosorożca Rogatka. Towarzyszy on dzieciom przy rozwiązywaniu zadań, rebusów czy elementach do kolorowania, przekazując jednocześnie najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Wszystko po to, by kształtować wyobraźnię, uważność oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.

Wiele ćwiczeń zamieszczonych w materiałach edukacyjnych z łatwością uda się zrealizować nie tylko podczas lekcji szkolnych, ale także prosto z domowego zacisza. Różnorodność przygotowanych zadań pozwala je zmieniać i dostosować do grupy wiekowej. Edukacja w tym zakresie z pewnością przyczyni się do poszerzenia wiedzy najmłodszych, a przede wszystkim umili spędzony czas w domu.

 

Bezpłatne materiały są dostępne na stronie internetowej Kampanii Kolejowe ABC. Działania w ramach kampanii można śledzić również na Facebooku i Instagramie.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs „Zapraszamy ptaki do Gdyni”

Nie ma lepszej okazji do zacieśniania więzi międzypokoleniowych jak czas spędzony razem z rodziną przy budowaniu budek lęgowych i karmników. Dlatego po raz 22. zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”!
Komisja konkursowa nagrodzi dziesięć najlepszych prac w kategoriach: budka lęgowa i karmnik, a dodatkowo może przyznać dziesięć wyróżnień. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymają również nagrodę pocieszenia w postaci kubka. Można śmiało powiedzieć, że dla niektórych uczestników to już pewnego rodzaju tradycja, ponieważ każdego roku do zdobycia jest całkiem inny.
Będzie można także wygrać książkę autorstwa A. G. Kruszewicza, A. Kochanowskiej, J. Czaplewskiej pod tytułem „Zapraszamy Ptaki do Gdyni” wydaną z okazji XX-lecia konkursu.
Przygotowane budki i karmniki należy dostarczyć do siedziby Wydziału Środowiska na ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (informacja w portierni).
Ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych upływa 21 lutego 2020 roku o godzinie 15:45.
Zwycięzcy zostaną wybrani do 28 lutego 2020 roku i poinformowani o nagrodzie drogą mailową.
Wszystkie prace konkursowe trafią potem do zainteresowanych mieszkańców Gdyni, którzy będą mogli je zawiesić w ogródku lub na balkonie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Środowiska pod numerem telefonu 58 668 84 78.
mat. prasowe

Atrakcja dla gdańszczanek i gdańszczan

Za każde skorzystanie z Karty Mieszkańca oraz udział w darmowych zajęciach „Aktywuj się w Gdańsku” przyznawane są bursztynowe punkty. Akcja trwa do 31 grudnia 2020 roku. Na najaktywniejszych czeka wyjątkowy rejs gdańskimi oldtimerami – jachtami STS „Generał Zaruski”, „Antica”, „Bryza H”, „Bonawentura”, „Baltic Star”. Przewidziane są także inne nagrody rzeczowe.
Akcja ruszyła 10 lutego. Bursztynowe punkty naliczają się automatycznie przy każdorazowym skorzystaniu z bezpłatnego wejścia z Kartą Mieszkańca, z rabatu, ale także wtedy, gdy ktoś ponownie odwiedzi dane miejsce i zapłaci pełną cenę biletu.
Na stronie jestemzgdanska.pl cyklicznie będzie pojawiało się więcej specjalnie oznakowanych partnerów przyznających punkty.
Bursztynowe punkty przyznawane są także za udział w bezpłatnych wybranych zajęciach cyklu „Aktywuj się w Gdańsku”, wśród których są m.in. zumba, gimnastyka dla seniora, joga na zdrowie czy piesze wędrówki z rodziną (lista dostępna pod adresem jestemzgdanska.pl/partner).
Jedna obecność to 1 bursztynowy punkt.
Punkty można zbierać do 31 grudnia 2020 roku. W pierwszej połowie stycznia 100 osób z największą ilością bursztynowych punktów zostanie zaproszonych na galę wręczenia nagród. Nagrodą główną będzie wyjątkowy rejs gdańskimi oldtimerami – jachtami: STS „Generał Zaruski”, „Antica”, „Bryza H”, „Bonawentura”, „Baltic Star”.
Podczas rejsu w niepowtarzalnej atmosferze i z nietypowej perspektywy będzie można poznać najciekawsze obiekty morskie Gdańska: strategiczną Twierdzę Wisłoujście i starą latarnię morską w Nowym Porcie, wyposażoną w unikatową Kulę Czasu, Stocznię Gdańską – kolebkę ruchu solidarnościowego.
Po wypłynięciu na Zatokę Gdańską wszyscy uczestnicy będą mieli szansę na brać udział w stawianiu żagli, nawigacji oraz sterowaniu statkiem pod okiem załogi oficerskiej.
W przerwie między kolejnymi aktywnościami organizatorzy zadbają o ciepły posiłek, a kapitan statku umili czas snując swoje morskie opowieści.
Przewidywane jest rozszerzenie puli nagród o nagrody rzeczowe.
Organizatorami akcji oraz rejsu są z Gdańska Organizacja Turystyczna we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu i Stowarzyszeniem Tradycji Morskiej.
Więcej o bursztynowych punktach na stronie jestemzgdanska.pl.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Budżet Obywatelski 2021

Tzw. zielony Budżet Obywatelski, o którym poinformowaliśmy już w połowie stycznia br., to najbardziej rewolucyjna, ale nie jedyna zmiana, jaką Urząd Miejski wprowadza w ramach tegorocznych przygotowań do kolejnej edycji BO, na rok 2021. Jakie jeszcze rozwiązania będą obowiązywać?
Więcej dla mniejszych
Przede wszystkim zmieniono zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy ma być więcej.
– Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy – tłumaczy Sylwia Betlej, p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic UMG. – Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.
Zmiany w weryfikacji głosujących
W ubiegłym roku portal Trojmiasto.pl zwracał uwagę, że system weryfikacji osób głosujących na projekty gdańskiego BO jest nieszczelny, i bez większego problemu można oddać głos nie tylko za siebie, ale też za inne osoby. Zdecydowano więc, by w kolejnej edycji BO 2021, proces weryfikacji został rozszerzony o konieczność podania imienia ojca.
– Wprowadziliśmy także możliwość zgłaszania projektów, które proponują rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska – informuje Sylwia Betlej.
Zielony Budżet Obywatelski
Środki na tzw. zielone projekty pochodzić będą z puli Budżetu Obywatelskiego. W sumie będzie to, w BO 2021, blisko cztery miliony złotych.
„Zielone projekty” będzie można zgłaszać w pięciu obszarach:
Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych
Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna
Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury
Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu
Renowacja istniejących terenów zieleni – działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej
Co istotne, będzie można je realizować wyłącznie na terenach gminnych.
Zasady składania wniosków i głosowania na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą podobne do zasad obowiązujących przy tradycyjnym BO. Jest jednak kilka wyjątków:
aby projekt kwalifikował się do Zielonego BO to 70 proc. powierzchni zaproponowanego terenu być przeznaczona na zieleń (np. 70 proc. musi zająć trawnik, a 30 proc. ławki bądź urządzenia siłowni zewnętrznej)
projekt obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście
możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego
w głosowaniu mieszkańcy otrzymają dodatkowy 1 punkt na projekty zielone w dzielnicach i 1 punkt na projekt zielony ogólnomiejski
w każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich 30 proc. kwoty
Zgłaszanie projektów do BO 2021 będzie możliwe nie wcześniej niż w połowie marca br. Konkretne terminy zostaną podane dopiero po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta Gdańska, którą podjęto podczas styczniowej sesji, zawierającej właśnie nowe zasady.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe

W sobotę 15 marca pierwsze dni otwarte w szkołach

Internetowa rekrutacja do gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli ruszy w poniedziałek, 2 marca. Od godz. 9 rodzice będą mogli wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeszcze w lutym należy zadeklarować chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego. Również w lutym, w soboty – począwszy od 15 lutego – szkoły zapraszają na dni otwarte
Dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkoli
Na złożenie wniosku rekrutacyjnego rodzice mają czas do 13 marca, do godziny 15.00. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. W rekrutacji rodzice deklarują wybór maksymalnie pięciu placówek. Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk.
W tym roku w Gdańsku doszło nowe, dodatkowe kryterium przyjmowania dzieci do przedszkoli. Dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem otrzymają dodatkowe 19 punktów.
Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 17 do 28 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki, jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.
Rekrutacja w klasach pierwszych
Do klas I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2013) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2014) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej. Natomiast w przypadku chęci nauczania w szkole podstawowej poza obwodem należy przejść rekrutację internetową. W takim przypadku można wskazać maksymalnie trzy szkoły wyboru, a wydrukowany wniosek rekrutacyjny zanieść do szkoły pierwszego wyboru.
Dni otwarte w lutowe weekendy
Ofertę, jaką przygotowały gdańskie szkoły podstawowe dla swoich najmłodszych uczniów rodzice i opiekunowie będą mogli poznać podczas dni otwartych. Gdańskie podstawówki zapraszają 15, 22 i 29 lutego.
To okazja dla rodziców i opiekunów, aby upewnić się czy dziecko jest gotowe, by pójść do zerówki szkolnej.
Podczas spotkań specjaliści i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych czekają, aby udzielić wsparcia i odpowiedzieć na nurtujące dorosłych pytania. Dla najmłodszych jest to okazja, by zwiedzić szkołę i zobaczyć jak wyglądają klasy i świetlice oraz wziąć udział w wielu przygotowanych specjalnie dla nich aktywnościach.

mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Gdańsk bez plastiku

Ryba uwięziona w foliowej torbie i morskie stworzenia pływające po dnie w towarzystwie plastikowych odpadów – tak wygląda projekt plastyczny przygotowany przez Julię Krakowiak, uczennicę VII klasy Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku, która zwyciężyła w konkursie dla szkół podstawowych „Zostań eco projektantem”. Jej projekt został przeniesiony na płócienne torby.
Zwyciężczyni odebrała nagrody w swojej szkole (mieści się przy ul. Szyprów na Żabiance), 14 lutego. Julia otrzymała książkę, dyplom i oczywiście płócienne torby z własnym projektem, którymi będzie mogła obradować swoich bliskich oraz koleżanki i kolegów z klasy. Pakiet toreb otrzymała także jej szkoła – Osiemdziesiątka Dziewiątka.
– Chciałam pokazać, że plastik jest zły – mówi Julia Krakowiak. – Dlatego na moim projekcie ryba pływa w torbie foliowej, bo plastik bardzo szkodzi zwierzętom, które żyją w morzu. A my często też jemy ryby, więc szkodzi to też nam.
Nagrody wręczył Piotr Kowalczuk z-ca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.
– Julia chciałem ci bardzo podziękować. Bo w ten sposób pokazujesz, co jest dla nas najważniejsze i jak możemy na co dzień dbać o naszą planetę – powiedział prezydent. – Brawa należą się wam wszystkim – zwrócił się też do zebranych w sali. – Ponieważ przestrzegając eco zasad jesteście ambasadorkami i ambasadorami Gdańska i programu „Gdańsk bez plastiku”.
Prezydent opowiedział uczniom o założeniach programu Gdańsk bez plastiku, a także o zmianach wprowadzonych w ramach wdrażania go w życie w urzędzie. Wspomniał między innymi o wycofaniu butelkowanej wody podczas spotkań służbowych i zastąpieniu jej wodą z kranu, dzięki czemu w rezultacie zrezygnowano z 18 tysięcy plastikowych butelek.
Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 89 było inauguracją akcji „Szkoła eco #gdanskbezplastiku”. W ramach wydarzenia starsi uczniowie obejrzeli film dokumentalny „A plastic ocean”. Projekcja połączona była z prelekcją przedstawicielki Ambasady Czystej Planety Anny Desogus – doradczyni i edukatorki w zakresie zrównoważonego rozwoju i życia w myśl zasad zero waste.
Szkoła stała się też kolejnym – po Szkole Podstawowej nr 88 w Świbnie – „opiekunem” specjalnej, wysokiej na 3 m, ekologicznej instalacji symbolizującej twórcze podejście do ponownego wykorzystywania odpadów.
W ramach akcji szkoły i placówki oświatowe będą mogły wziąć udział w szeregu kolejnych działań. Jedną z propozycji jest wprowadzenie systemu certyfikacji ekologicznej w placówkach publicznych, które zmienią dotychczasowy sposób funkcjonowanie na bardziej ekologiczny.
Dodatkowym działaniem będzie organizowanie szkoleń dla nauczycieli lub nauczycieli z uczniami, pogłębiających problematykę globalnego zanieczyszczenia plastikiem.

mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Ergo Arena

Więcej udogodnień dla osób niedosłyszących w gdańsko-sopockim obiekcie

Problemy ze słuchem nie muszą być przeszkodą w wysłuchaniu koncertu ulubionego artysty czy obejrzeniu meczu ulubionego klubu bądź reprezentacji Polski. W hali widowiskowo-sportowej funkcjonuje od kilku tygodni Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, który na wybranych imprezach muzycznych pełni rolę wypożyczalni sprzętu audio dla osób niedosłyszących.
Hala Ergo Arena wprowadza w tym roku udogodnienia dla osób niedosłyszących, a także dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. W strefie A1, obok wejścia głównego do obiektu, znajduje się wspomniany Punkt Informacji, gdzie na czas wydarzeń muzycznych można wypożyczyć sprzęt audio.
– W ramach wypożyczalni oferujemy 20 bezprzewodowych odbiorników radiowych Sennheiser RR 840 wyposażonych w akumulator pozwalający na pracę do ośmiu godzin. Odbiornik może być wypożyczony ze słuchawkami nagłownymi, pętlą indukcyjną Sennheiser EZT 3011 przeznaczoną do użytku z aparatami słuchowymi wyposażonymi w telefoniczną cewkę odbiorczą, lub transmiterem Bluetooth Audiocore AC820 umożliwiającym transmisję dźwięku z odbiornika do aparatów słuchowych bądź słuchawek bezprzewodowych. Odbiornik można też podłączyć do innego urządzenia osoby wypożyczającej – informuje Bartosz Tobieński, rzecznik Ergo Areny.
W hali prowadzona jest także modernizacja podestów dla osób niepełnosprawnych. Dzięki przeprowadzonym pracom sprawniej będzie można poruszać się, jak i dojechać wózkiem inwalidzkim do specjalnej platformy. Obniżone zostaną także barierki, dzięki czemu zwiększyć ma się komfort i widoczność. W platformach zamontowane zostaną także dodatkowe półki z gniazdkami elektrycznymi.
W bieżącym roku zaplanowano także „podniesienie standardów pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych” na wybranych kondygnacjach. Dzięki dodatkowym udogodnieniom i rozwiązaniom wygodniej będzie załatwić swoje potrzeby.
To nie wszystko. Spółka Ergo Arena postanowiła także rozszerzyć współpracę z fundacjami pomagającymi przystosować się do życia społecznego osobom z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania. Podopieczni fundacji, działając jako wolontariusze podczas wybranych imprez, pomogą kibicom bądź melomanom, dotrzeć do wybranej części hali.
Ergo Arena będzie obchodzić w tym roku okrągłe 10 urodziny. Hala została oficjalnie otwarta 18 sierpnia 2010 roku.
Jej powierzchnia całkowita to ponad 54 tys. metrów kwadratowych. Ma osiem kondygnacji, a jej wysokość to ponad 30 metrów. Obiekt ma kształt koła – z każdego miejsca kibic bądź miłośnik muzyki dostanie się bezpośrednio na główny parkiet.

mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Przepompownie i zbiornik

Znana m.in. z rewitalizacji i udostępnienia zabytkowych zbiorników wody Orunia i Stary Sobieski miejska spółka GIWK, zaproponowała zadanie projektowe studentom ASP dotyczące kolejnych wodnych obiektów: Przepompowni Motława i Jelitkowo oraz Zbiornika Wody Kazimierz. Zobacz, jak młodzi projektanci wyobrażają sobie uatrakcyjnienie tych nietypowych miejsc.
Wkomponowanie obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w przestrzeń miejską: czasem historyczną, a czasem na wskroś nowoczesną, to nie lada wyzwanie – pisze autor posta na blogu Bliżej Źródeł, na którym GIWK informuje m.in. o swoich przedsięwzięciach. – Staramy się je podejmować, np. rewitalizując i adaptując do celów turystycznych zabytkowe obiekty Gdańskiego Szlaku Wodociągowego czy porządkując małą architekturę wodną: zdroje i mgiełki.
W ramach projektu „Creative City” studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z Pracowni Architektury Pasywnej (prowadzonej przez dr hab. Iwonę Dzierżko-Bukal, prof. ASP oraz mgr. szt., inż. arch. kraj. Marcina Kasprowicza) wzięli na warsztat niektóre z wodnych obiektów w przestrzeni Gdańska – zarówno zabytkowe, nieczynne jak i wciąż funkcjonujące.
Przepompownia „Jelitkowo”
Była przepompownia ścieków przy ul. Pomorskiej (wybudowana z 1890 r.) jest zabytkiem, objętym nadzorem konserwatorskim. Położona jest w sąsiedztwie Parku Jelitkowskiego i plaży. Uwzględniając lokalizację i potrzeby mieszkańców oraz turystów, którzy chętnie spędzają czas w tym rejonie miasta, studenci zadbali o relaks – proponując kino pod chmurką i strefę relaksacyjną wokół budynku starej przepompowni.
Zaproponowane elementy małej architektury przypominają system rur wodociągowych. We wnętrzu projektanci przewidują przestrzeń na strefę gastronomiczną i edukacyjną – z wystawą.

(mat. prasowe)

fot. mat. GIWK

Radni KO: – Chodzi o ich dobro

Dodatkowe punkty dla dzieci szczepionych w rekrutacji do żłobków samorządowych – to kolejny pomysł gdańskich radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej na walkę z nasilającym się, także na Pomorzu, ruchem tzw. antyszczepionkowców. Od kilku dni w Gdańsku obowiązuje już uchwała, na mocy której w rekrutacji do przedszkoli samorządowych premiowane są dzieci szczepione.
– Rozpoczynamy prace dotyczące uwzględnienia szczepień przy rekrutacji do gdańskich żłobków samorządowych. Takie rozwiązania funkcjonują w innych miastach. Uważamy, że w Gdańsku dzieci zaszczepione powinny być premiowane nie tylko przy przyjmowaniu do przedszkoli, ale również do żłobków samorządowych – podkreśla Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu KO w Radzie Miasta Gdańska. – Wystąpiliśmy ze wspólną interpelacją wszystkich radnych klubu Koalicji Obywatelskiej do Prezydent Gdańska w tej sprawie. Będziemy przygotowywali projekty takich aktów, które pozwolą na wprowadzenie tego rozwiązania w życie – dodaje.
Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca klubu KO, podkreśla, że podobne rozwiązania przyjęto już w innych polskich miastach.
– W ubiegłym roku w Warszawie przyjęto uchwałę, na mocy której do żłobków mogą dostać się tylko te dzieci, które są zaszczepione. W ostatnich dniach uchwała ta została opublikowana i już funkcjonuje w stolicy. Daje to pozytywny impuls dla nas. Oznacza to bowiem, że takie rozwiązania są akceptowane przez wojewodów – w tym sensie, że nie naruszają porządku prawnego. W innych miastach funkcjonują „łagodniejsze” wersje takich uchwał, które zakładają premiowanie szczepionych dzieci rekrutowanych do żłobków, w ramach punktacji. Tak jest m.in. w Sosnowcu i Katowicach, tak ma być też w Gdańsku – zaznacza wiceprzewodnicząca Błaszczyk.
Przewodniczący Śpiewak-Dowbór przyznaje, że wprowadzenie zasady premiowania szczepionych dzieci rozpocznie też dyskusję nad kształtem całego procesu rekrutacji do gdańskich publicznych żłobków.
– Dzisiaj jest to standardowa kolejka, gdzie pewne grupy mają tzw. prawo pierwszeństwa. My proponujemy, by wprowadzić takie pierwszeństwo dla dzieci, które są zaszczepione. Natomiast, wspólnie z panią Prezydent, będziemy starali się wypracować kompleksowe rozwiązanie. Musi być to na pewno znaczny impuls, tak jak ma to miejsce w przypadku rekrutacji do przedszkoli, gdzie jest to faktycznie istotne kryterium – mówi przewodniczący Śpiewak-Dowbór. – Prawo pierwszeństwa w przypadku małych grup, które są dzisiaj premiowane, nie jest trudne do wykonania przy rekrutacji. Z kolei w przypadku tak dużej grupy jak dzieci zaszczepione, które stanowią zdecydowaną większość, mimo wspominanego odsetka odmów, może to wymagać choćby dodatkowych narzędzi informatycznych. W przeciwnym razie może to spowodować powstanie drugiej kolejki, która też wymagałaby rozwiązań systemowych.
Przewodniczący KO przyznaje, że nie ma dziś danych dotyczących tego, ile dzieci nieszczepionych znajduje się w gdańskich żłobkach, ponieważ obecnie brak szczepienia maluszków nie ma wpływu na rekrutację.
– Natomiast wiemy, jakie są statystyki w całej populacji. Liczba odmów szczepień z powodów niemedycznych, będących wyłącznie wyborami rodziców, co związane jest z naruszaniem obowiązku szczepień, jest coraz większa. Chcemy temu przeciwdziałać. Są głosy ekspertów, którzy wskazują, że spadek wyszczepienia w całej populacji powoduje, że dzieci, które nie mogą być zaszczepione z powodów medycznych są bardziej narażone na takie choroby, jak m.in. odra, różyczka, świnka, błonica czy tężec. Musimy pamiętać, że to są bardzo poważne choroby – przypomina szef KO w Radzie Miasta Gdańska.
Cezary Śpiewak-Dowbór podkreśla także, że dzieci, które nie mogą być zaszczepione z powodów medycznych, w procesie rekrutacji są „zrównywane” z dziećmi zaszczepionymi.
Mateusz Skarbek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska, członek Koalicji Obywatelskiej, przyznaje, że na radnych KO spadła ogromna fala hejtu ze strony środowiska tzw. antyszczepionkowców po tym, jak ogłosili swój pomysł na uchwałę dotyczącą premiowania dzieci szczepionych w rekrutacji do gdańskich przedszkoli.
– My na pewno nie ustąpimy. Chodzi nam o dobro dzieci, a nie wykluczanie kogokolwiek. Jeżeli ktoś chce narażać swoje dzieci, to powinno się tym zająć państwo, a nie samorząd. A my będziemy robić wszystko, by premiować odpowiedzialne postawy i chronić nasze pociechy – podkreśla wiceprzewodniczący Skarbek.
Rozwiązanie dotyczące premiowania dzieci rekrutowanych do żłobków powinno wejść w życie w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
– W Gdańsku zasady rekrutowania do żłobków regulowane są zarządzeniem Prezydenta Gdańska – przypomina Cezary Śpiewak-Dowbór.
W listopadzie 2019 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, na mocy której jednym z kryteriów rekrutacji do przedszkoli są szczepienia dziecka (zgodnie z programem szczepień obowiązkowych). Uchwała ta została opublikowana 3 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego, co oznacza, że stała się już obowiązującym aktem prawnym.

mat. prasowe

fot. mat. prasowe

Nowa Bulońska Północna jest przejezdna dla samochodów

W piątek, 20 grudnia, otwarto dla ruchu samochodowego nowo wybudowane odcinki Nowej Bulońskiej Północnej, która już 13 stycznia otrzyma nową nazwę – aleja Pawła Adamowicza. Po otwarciu przejezdne stały się ulice w rejonie ul. Bulońskiej i Myśliwskiej oraz pod trasą W-Z w rejonie ul. Kartuskiej, Warszawskiej i Jabłoniowej.
Zgodnie z założeniami, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, kierowcy zaczęli korzystać z dwóch, nowych odcinków gdańskich ulic. W piątek, 20 grudnia, dopuszczone do ruchu zostały odcinki Nowej Bulońskiej Północnej – od skrzyżowania ul. Myśliwskiej i Bulońskiej do Nowej Wołkowyskiej oraz dojazd do Myśliwskiej Południowej.
Już za kilkanaście dni ulica Nowa Bulońska Północna zamieni się w aleję Pawła Adamowicza, gdyż wczoraj na sesji Rady Miasta radni przegłosowali nową nazwę, aby uhonorować zamordowanego prezydenta. Uroczyste nadanie nowej nazwy odbędzie się 13 stycznia 2020 roku.
– Myślę że w tej chwili, kiedy nie mamy jeszcze łącznicy w postaci obiektu mostowego, dzięki otwarciu nowych dróg mamy ułatwienia lokalne, czyli w obszarze Piecek-Migowa, wszyscy ci, którzy jadą w kierunku ulicy Myśliwskiej, mogą korzystać z fragmentu ul. Nowej Bulońskiej Północnej wjeżdżając poprzez Myśliwską Południową na osiedla, do których do tej pory mogli dostać się wyłącznie ulicą Myśliwską. Mamy tutaj szeroką arterię, ze światłami i rondem – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Niedostępny dla ruchu samochodów most znajdujący się nad Potokiem Siedleckim, który połączy Piecki-Migowo z Ujeściskiem, ma zostać oddany do użytku 13 stycznia 2020 roku.
– Do pierwszej połowy stycznia 2020 roku do ruchu zostanie udostępniony cały odcinek Nowej Bulońskiej Północnej, w tym przejazd przez obiekt. Organizacja ruchu będzie jednak tymczasowa, ponieważ będą jeszcze trwały prace wykończeniowe przy obiekcie mostowym, budowa torowiska i roboty wykończeniowe – mówi Sylwia Rogall, dyrektor projektu NDI. – Na naszym wiadukcie położone zostały już masy bitumiczne, teraz wykonujemy torowisko, oczepy, balustrady, oświetlenie. We wtorek (red. – 17 grudnia) na wiadukcie przeprowadzone zostały z powodzeniem próby obciążeniowe.
Drugi, oddany w piątek 20 grudnia, odcinek nowej drogi, to fragment Nowej Bulońskiej Północnej do skrzyżowania z ulicami: Warszawską, Jabłoniową do Kartuskiej i dojazdem do ul. Stolema.
– Od strony trasy W-Z, najważniejsze zmiany to sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jabłoniowej, która porządkuje ruch – dodaje Włodzimierz Bartosiewicz. – Mamy przecież otwarty odcinek do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa – to skrzyżowanie staje się przede wszystkim bezpieczne, pozwala wjechać na trasę W-Z we wszystkich kierunkach i w przypadku Kartuskiej pozwala przejechać bezpiecznie poprzez rondo do Stolema, czyli mamy dodatkowe połączenie z osiedlem Jasień.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe