Dodatkowy projekt na Chełmie

Chełm i Osowa – w tych dzielnicach zmieniły się wyniki po przeprowadzeniu dodatkowego głosowania w Budżecie Obywatelskim, które odbyło się w dniach 15 – 21 stycznia. Wzięło w nim udział 4393 osoby, czyli blisko 29 proc. uprawnionych do tego mieszkańców Gdańska. Do realizacji trafią dodatkowe trzy projekty.
Dodatkowe głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego to efekt nieprawidłowego zliczenia głosów w trakcie wrześniowo-październikowego głosowania. Jesienią ub.r. okazało się, że system elektroniczny przygotowany przez zewnętrzną firmę z Olsztyna był wadliwy i nie zliczał głosów w sytuacji, gdy np. ktoś oddał po jednym lub po dwa punkty na co najmniej dwa różne projekty.
W listopadzie ub.r. władze Gdańska zaprosiły na spotkanie ubiegłorocznych wnioskodawców BO, gdzie każdy mógł się wypowiedzieć na temat tego, jakie przyjąć rozwiązanie w tej sytuacji. Propozycje były różne, od uznania (mimo wszystko) wyników głosowania, poprzez przeprowadzenie ponownego, po przyjęcie do realizacji wszystkich zgłoszonych w ubiegłym roku projektów (kosztowałoby to około 50 mln złotych), i wiele innych. Ostateczną decyzję podjął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zdecydował on o przeprowadzeniu dodatkowego głosowania oraz o dołożeniu 2 mln złotych na realizację projektów BO 2018.
Po przeprowadzeniu dodatkowego głosowania, do realizacji w tym roku zakwalifikowało się 106 projektów: 101 dzielnicowych i 5 ogólnomiejskich. W przypadku tych ostatnich, nie pojawił się żaden dodatkowy projekt do realizacji. Jednak układ głosów wskazywał na to, że jeden z projektów, które „wygrały” jesienią, wypadłby z listy do realizacji. Dzięki wspomnianej kwocie dodatkowych 2 mln złotych zrealizowane zostaną wszystkie.
Na Chełmie, po zakończonym w niedzielę 21 stycznia głosowaniu, z listy do realizacji wypadłyby dwa projekty (związane z aktywnością fizyczną mieszkańców), które zakwalifikowały się do realizacji jesienią. Dodatkowo włączono jeden projekt do realizacji, który dostał sporo głosów w ostatnim głosowaniu.
Mimo przeznaczonych dodatkowych 2 mln złotych, z tej puli wydanych zostanie tylko 180 tys. złotych. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na realizację projektów BO 2019.
– Rozmawialiśmy w gronie Zespołu Konsultacyjnego ds. BO na ten temat. Wspólnie podjęliśmy decyzję, by pozostałą kwotę 1,8 mln złotych dołożyć do puli Budżetu Obywatelskiego 2019. Przypomnę, że zgodnie z zapowiedziami ten budżet miał wynieść 18 mln złotych. Z dodatkową kwotą będzie 19,8 mln złotych – zaznacza Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska.
Wspomniane 2 mln złotych miały być „wyrównaniem” strat, które powstałyby po dodatkowym głosowaniu. Zakładano, że zmiany w ostatecznych wynikach – po dodatkowym głosowaniu – będą dużo większe. Okazało się jednak, że dotyczą tylko dwóch dzielnic i raptem trzech dodatkowych projektów, dlatego wydanych zostanie „tylko” 180 tys. złotych.
– Chodziło przede wszystkim o to, by nie doszło do sytuacji, w której ktoś kto został jesienią ogłoszony jako zwycięzca w BO, po dodatkowym głosowaniu okazało się, że tak jednak nie jest – tłumaczy radny PO, Piotr Borawski, członek Zespołu Konsultacyjnego ds. BO. – Zastanawialiśmy się, w jaki sposób rozdysponować te 2 miliony złotych. Po wynikach styczniowego głosowania tylko trzy dodatkowe projekty wpływają do realizacji. W związku z tym, że pozostała tak duża kwota, uznaliśmy, że dalsze jej rozdzielanie pogłębiłoby tylko zamęt w tych wynikach. Zdecydowaliśmy, że kolejna edycja, bogatsza o te 1,8 mln złotych, będzie lepszym pomysłem.
Wiceprezydent Dulkiewicz przyznaje, że największym na dziś wyzwaniem dla władz miasta i urzędników jest odbudowanie zaufania do BO aktywistów i działaczy dzielnicowych, którzy każdego roku składają ciekawe projekty.
– Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może być zadowolony z tego rozwiązania, które wybraliśmy, ale dla nas ważne jest to, że już 106 projektów czeka na realizację. Sami wiemy, jak dziś wygląda rynek usług, zarówno budowlanych, jak i projektowych. On nie jest łatwy – zaznacza wiceprezydent Dulkiewicz.
Już w marcu br. rozpoczną się przygotowania do kolejnej edycji BO, na rok 2019.
(a)

Kontrole trwają

Straż Miejska wraca do pobierania próbek z pieców. Analiza składu chemicznego popiołu rozstrzygnie, czy ich właściciele używają odpadów jako opału. To najskuteczniejszy sposób na walkę z tymi, którzy notorycznie zatruwają powietrze. Podczas ostatniej kontroli 7 z 10 właścicieli domów, zostało ukaranych przez sąd grzywnami.
Strażnicy Miejscy wraz z rzeczoznawcą powołanym przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego rozpoczęli w połowie stycznia inspekcje pieców. Pierwsze próbki popiołu zostały pobrane na jednej z prywatnych gdańskich posesji. Kolejne kontrole już wkrótce.
Sprawdzone zostaną piece znajdujące się w nieruchomościach, które najczęściej pojawiają się w zgłoszeniach przekazywanych przez mieszkańców na alarmowy numer 986. Pobrane próbki trafią do specjalistycznego laboratorium. Analiza zebranego materiału wykaże, czy w piecach były spalane odpady.
– Dalsze czynności wobec właściciela pieca będą zależeć od wyniku otrzymanego z laboratorium. Jeśli okaże się, że spalał odpady, skierujemy do sądu wniosek o ukaranie – mówi Dorota Gwizdalska, inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.
Pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego podobne kontrole zostały przeprowadzone w dziesięciu domach. W siedmiu z nich stwierdzono w popiele podejrzane substancje. Ich obecność świadczyła o tym, że do pieca wrzucano także odpady. Właścicieli wszystkich siedmiu posesji sąd ukarał grzywnami.
Od 1 października 2017 r. do dziś na alarmowy numer 986 wpłynęło 357 zgłoszeń, dotyczących podejrzenia spalania odpadów w niewłaściwy sposób. W tym samym czasie na podstawie art. 191 ustawy o odpadach strażnicy miejscy nałożyli 29 mandatów (łączna kwota: 2430 złotych). W 35 przypadkach poprzestali na pouczeniach.
Art. 191 ustawy o odpadach: Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski jest uprawniony do wypisania mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych.
Groźne skutki spalania odpadów:
Pyły z metalami ciężkimi powodują zagrożenie białaczką
Tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca
Tlenek węgla wiąże czerwone ciałka krwi i utrudnia transport tlenu w organizmie
Dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu
Chlorowodór tworzy z parą wodną silnie żrący kwas solny
Cyjanowodór tworzy z parą wodną kwas pruski i blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe
Dioksyny i furany powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody, strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne
Nie wolno spalać:
Żadnych przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników oraz toreb foliowych
Zużytych opon i innych odpadów z gumy
Odzieży, obuwia
Elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych
Sztucznej skóry
Opakowań po farbach, lakierach
Opakowań po rozpuszczalnikach lub środkach ochrony roślin
Papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
mat.prasowe

Mariana Buczka do wymiany

To atak na samorządy, a nie żadna dekomunizacja nazw ulic. W dniu 29 grudnia 2017 roku uprawomocniły się zarządzenia zastępcze Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha w sprawie nadania nazw ulic w Gdańsku. W odpowiedzi na to w środę, 10 stycznia 2018 roku Miasto Gdańsk zdecydowało o złożeniu skargi na decyzję wojewody i wniosku o wstrzymanie wykonania tego zarządzenia. Skarga – za pośrednictwem Wojewody – trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na Chełmie ma zostać zmieniona ulica Mariana Buczka na Jana Styp-Rekowskiego.
O szczegółach wniosku do sądu władze Gdańska poinformowały media podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w czwartek, 11 stycznia.
W konferencji wzięli udział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Piotr Borawski – przewodniczący klubu radnych PO, Agnieszka Owczarczak – wiceprzewodnicząca RMG oraz przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, radni PO Teresa Wasilewska i Marek Bumblis. Obecny był też Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
– Nie dajcie sobie wmówić, że tu chodzi o jakieś nazwiska. To jest Hucpa – mówił prezydent Adamowicz. Zaznaczył też, że ustawa dekomunizacyjna łamie konstytucję RP i ustawę o samorządzie terytorialnym, a decyzja wojewody o zmianie nazw ulic gwałci konstytucyjną zasadę samodzielności samorządu.
Radni wyjaśniali zarówno istotę obecnej skargi, jak i wcześniejsze pozostawienie niezmienionych nazw ulic.
Agnieszka Owczarczak: – Niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat na komisjach i nie mieliśmy ze strony mieszkańców wniosków o to, żeby te nazwy, które IPN przygotował, zmieniać na jakiekolwiek inne. Słuchając głosu mieszkańców zostawiliśmy im te nazwy, do których oni się przyzwyczaili i które akceptują.
Piotr Borawski: – To jest spór ustrojowy, a nie spór dotyczący tej czy innej nazwy ulicy. Chcę powiedzieć wszystkim mieszkańcom, że nie będziemy uczestniczyć w tym wyścigu, który niestety ma miejsce w wielu miastach Polski na to, kto kogo przechytrzy, kto będzie sprytniejszy.
A co sądzą o zmianie mieszkańcy Chełmu?
– Nie znałam ani Buczka, ani Styp-Rekowskiego, ale przyzwyczaiłam się do tej nazwy – mówi pani Mariola Kwasińska mieszkanka Chełmu.
– Nie jest to dobry pomysł, bo kto zapłaci i z czego za wymianę tabliczek, dowodów, praw jazdy i innych dokumentów? – dorzuca pan Marek – To jest marnotrawienie pieniędzy publicznych.
(a)

Kto i w jakim zakresie dba o odśnieżanie

We wtorek, 16 stycznia, zaczął padać śnieg, w całym Trójmieście na drogach pojawiły się duże utrudnienia w ruchu. Przez całą dobę (z 16 na 17 stycznia) gdańskie drogi odśnieżane były przez blisko 50 jednostek: pługoposypywarek, ciągników i solarek. Sprawdźcie, na jakich zasadach odbywa się odśnieżanie dróg i ulic w naszej dzielnicy.We wtorek, 16 stycznia, za ząłpadać śnieg, w całym Trójmieście na drogach pojawiły się duże utrudnienia w ruchu. Przez całą dobę (z 16 na 17 stycznia) gdańskie drogi odśnieżane były przez blisko 50 jednostek: pługoposypywarek, ciągników i solarek. Sprawdźcie, na jakich zasadach odbywa się odśnieżanie dróg i ulic w naszej dzielnicy.- Śledzimy prognozy pogody, tak więc nie może być mowy o jakimkolwiek zaskoczeniu – mówi Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, nawiązując do sytuacji z wtorku, 16 stycznia, kiedy intensywne opady śniegu zahamowały ruch samochodów na niemal wszystkich drogach całego Trójmiasta.Dzień wcześniej, w pomniedziałek, 15 stycznia, Magdalena Kiljan informowała nas:- Jeśli opady śniegu w Gdańsku rozpoczną się do godz. 5 rano, kierowcy pługów wyjadą na miasto i rozpoczną swoją pracę. Jeśli do tej pory śnieg nie spadnie, pojazdy będą czekały na rozpoczęcie odśnieżania rozlokowane zawczasu w strategicznych punktach Gdańska, tak żeby uniknąć ewentualnych problemów z dojazdem w godzinach szczytu Co jeszcze zrobiono w Gdańsku przed prognozowanymi na wtorek, 16 stycznia, opadami śniegu?Drogi tzw. Podstawowego Układu Komunikacyjnego (PUK) zostały posypane solanką: chodzi o drogi tranzytowe – krajowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową. Łącznie to 28 tras o długości 584 km. Wraz z rozpoczęciem opadów śniegu i ich nasilaniem się na drogi wyjeżdżały kolejne pojazdy.GZDiZ tłumaczy, że ciągłe opady śniegu w popołudniowym szczycie komunikacyjnym osłabiły efekt bieżącego odśnieżania. Pamiętać trzeba, że korki w popołudniowym szczycie są także wtedy, kiedy opady śniegu nie występują.- Jesteśmy zadowoleni z uzyskanego rezultatu utrzymania zimowego – mówi Kiljan. – Na sytuację na drogach mają wpływ różnego rodzaju czynniki techniczne i ludzkie. Nie tylko zakres odśnieżania dróg.Sezon „gotowości zimowej” w Gdańsku rozpoczął się 15 października 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za zimowe utrzymanie 1 488 dróg o długości 941,1 km.W roku budżetowym 2018 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 15,5 mln zł. W styczniu zaangażowano na utrzymanie zimowe 2 mln 700 tys. zł.Warto nadmienić, że:•Za zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.•W sezonie zimowym 2017/2018 za zimowe utrzymanie torowisk i zwrotnic tramwajowych odpowiadają Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.oJakie są zasady poruszania się piaskarek?- Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego, który obejmuje drogi tranzytowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową (łącznie 28 tras o długości 584 km) w warunkach niskiej wilgotności powietrza wykonawca utrzymania zimowego dróg zabezpiecza je już przed wystąpieniem prognozowanych opadów śniegu, wysyłając w trasy auta wyposażone w zraszacze solanką. Ponadto wykonawca rozstawia swój sprzęt w newralgicznych punktach miasta, aby w przypadku wystąpienia opadów w czasie szczytu komunikacyjnego łatwo mógł dotrzeć w różne rejony Gdańska. Czy piaskarki mogą jeździć i posypywać w korkach?- Co do zasady, piaskarki mogą pracować w korkach. Muszą to robić umiejętnie, żeby nie sypać piasku na karoserię innych samochodów. Nie ma minimalnej prędkości piaskarki, która ograniczałaby uruchomienie posypu.Jakie środki są stosowane w posypywaniu dróg?- Na drogach gminnych i wewnętrznych stosowane są środki chemiczne i kruszywo, przy czym na drogach gruntowych – wyłącznie kruszywo. Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego w warunkach niskiej wilgotności powietrza, a zwłaszcza w przypadku suchej nawierzchni, wykonawca jest zobowiązany do zastosowania roztworu wodnego chlorku sodu. W wyjątkowych przypadkach, gdy ten sposób okaże się nieskuteczny, a jednocześnie pojawi się tzw. lodowica na fragmentach nawierzchni, wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia przy pomocy mieszaniny chlorku wapnia i chlorku sodu. Jeśli temperatura powietrza spada poniżej -7 st. C wykonawca jest zobowiązany zastosować mieszankę kruszywa i chlorku sodu lub chlorku wapnia w celu uszorstnienia jezdni. Droga powinna być odśnieżona na tyle, aby pojazdy mogły się poruszać bezpiecznie, dostosowując prędkość do warunków.Czy inne pojazdy (osobowe, ciężarowe) przeszkadzają w odśnieżaniu?Główne „grzechy” kierowców, którzy utrudniają odśnieżanie służbom miejskim to:• nieprawidłowo zaparkowane samochody• niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze• poruszanie się samochodami z nieodśnieżonymi szybami, co znacznie ogranicza widoczność• jazda na letnich oponach• wykonywanie manewrów utrudniających pracę pojazdów przeznaczonych do odśnieżania miastaKtóre drogi są odśnieżane w pierwszej kolejności?- W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi Podstawowego Układu Komunikacyjnego, który obejmuje drogi tranzytowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową. W następnej kolejności odśnieżane są drogi o znaczeniu lokalnym (357,1 km). Zimowym utrzymaniem objęte są również drogi rowerowe (52 km) Jeśli wystąpią ciągłe i intensywne opady śniegu w ciągu dnia (od godz. 4.00 do 20.00), chodniki powinny zostać odśnieżone w ciągu 5-6 godzin od momentu ustania opadów.Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?Zimowe utrzymanie części chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych na przykład przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.Pojawiają się skargi mieszkańców, że w niektórych miejscach ścieżka rowerowa jest pięknie odśnieżona, a chodnik obok zawalony śniegiem. Na poszczególnych odcinkach danej ulicy za utrzymanie zimowe chodników odpowiadają różne podmioty („szachownica utrzymaniowa”). Innymi słowy: GZDiZ odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie tylko niektórych odcinków chodnika na danej ulicy. Aby podjąć interwencję w danej sprawie musielibyśmy poznać szczegółową lokalizację chodnika, który nie jest odśnieżony.Kto wydaje decyzję o podjęciu akcji?- Decyzję o podjęciu akcji podejmuje wykonawca utrzymania zimowego dróg, według kryteriów zawartych w umowie. Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego wykonawca przystępuje do akcji natychmiast po rozpoczęciu opadów śniegu. Na drogach o znaczeniu lokalnym w ciągu 2-3 godzin od wystąpienia zjawisk zimowych.Kiedy auta do odśnieżania ruszają w trasę? Czy jest jakaś zasada co do pogody?- Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego działania zmierzające do usuwania skutków zimy podejmowane są natychmiastowo, wraz z rozpoczęciem opadów śniegu. Zajmują się tym jednostki dyżurujące, których obowiązuje całodobowa gotowość zimowa. Pozostałe jednostki muszą przystąpić do usuwania skutków zimy w ciągu 2 godzin od wystąpienia zjawisk zimowych. Na drogach o znaczeniu lokalnym w ciągu 2-3 godzin.Czy jest jakiś monitoring tych pojazdów?- Wszystkie pojazdy biorące udział w akcji „zima” mają obowiązek być wyposażone w GPS. Przebieg ich tras jest monitorowany. Monitorowane jest także położenie lemiesza i fakt posypywania.Co to są za pojazdy, jak są przystosowane?- W tym sezonie zimowym do odśnieżania miasta zabezpieczono 133 pojazdy różnego przeznaczenia, w tym pługoposypywarki, auta wyposażone w zraszacze solanką, ładowarki, ciężkie pojazdy wyposażone w pługi lemieszowe oraz pługi wirnikowe.Jakie są koszty odśnieżania?- W roku budżetowym 2018 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 15,5 mln zł. Należy podkreślić, że umowa z wykonawcami utrzymania zimowego dróg w Gdańsku jest skonstruowana tak, że płatność uzależniona jest od uzyskanego rezultatu wykonanej pracy tj. przejezdności gdańskich dróg, a nie od ilości przejechanych kilometrów, liczby pojazdów czy wysypanej soli. (www.gdńsk.pl)

Poczytaj o swojej dzielnicy

Biskupia Górka, Stary Chełm. Obydwie dzielnice cieszą się długą historią, i wyjątkową atmosferą. Wszystkie zostały też objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Dostępne są do pobrania i przeczytania przewodniki na ich temat.
Biskupia Górka, Stary Chełm to urocze, chociaż nieco zaniedbane i zapomniane zakątki Gdańska. Rzadko są odwiedzane przez gdańszczan i turystów. A szkoda, bo mają wiele do zaoferowania. Nie można im odmówić autentyzmu. Zniszczenia wojenne dotknęły je w stosunkowo niewielkim zakresie. Jednak przez lata przylgnął do nich wizerunek miejsc niewartych odwiedzenia, może nawet niebezpiecznych. Tego rodzaju opinii nie podzielają ich mieszkańcy. Jeśli w stereotypach tkwi ziarno prawdy, to raczej oddaje sytuację przeszłą, a nie obecną. Zresztą w ostatnich latach postrzeganie tych części Gdańska powoli zmienia się.
Dla gdańszczan i turystów
Na każdym obszarze rewitalizacji działają lokalni przewodnicy, którzy każdego roku oprowadzają wycieczki składające się z gdańszczan i turystów. Organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej spacery cieszą się dużym zainteresowaniem, ale lokalnym społecznościom zależy na jeszcze większej popularyzacji wiedzy na temat ich dzielnic. Chcieliby, żeby mieszkańcy Gdańska lepiej je poznali i docenili, chcieliby też, aby częściej odwiedzali je turyści. To ze strony mieszkańców wyszła inicjatywa wydania przewodników, którą podjęło Biuro Rozwoju Gdańska. Promocja poszczególnych dzielnic znakomicie wpisuje w działania związane z rewitalizacją. Autorami treści zawartych w publikacjach zostali lokalni przewodnicy i zarazem wieloletni mieszkańcy obszarów rewitalizacji. W książeczkach można znaleźć wiele ciekawostek, poznać historie dzielnic, rozszyfrować pojęcia i obiekty znane przede wszystkim lokalnym społecznościom, dowiedzieć się, jakie działania są w nich podejmowane obecnie. To cenne publikacje również dla turystów, zwłaszcza tych, którzy zwiedzając Gdańsk, chcieliby wyjść poza najbardziej uczęszczany szlak i poznać mniej znane oblicze miasta.
Dwa pierwsze przewodniki – „Biskupia Górka, Stary Chełm” oraz „Nowy Port” – są już wydrukowane. Można je otrzymać w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG, w punktach informacyjnych na obszarach rewitalizacji (w każdą drugą i ostatnią środę miesiąca odpowiednio na Biskupiej Górce w siedzibie Stowarzyszenia Waga i w Nowym Porcie w CSW Łaźnia II), a także podczas dyżurów przedstawicieli Rad Dzielnic: Śródmieście, Chełm i Nowy Port. Wersje w PDF-ie są dostępne do pobrania na stronie http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/573-przewodniki-po-biskupiej-gorce-starym-chelmie-i-nowym-porcie. Dwa kolejne przewodniki – na temat Oruni oraz Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia – ukażą się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

(a)

SMS lub e-mail przypomni płatność…

Od marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wprowadzony zostanie SMS-owy oraz e-mailowy system informowania klientów o terminie płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– Ta inicjatywa jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia – zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu lub e-maila w celu powiadamiania o terminach płatności.
Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie gdańskiego magistratu, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMS) lub e-maile przypominające o terminie płatności wymienionych wyżej należności.
Oświadczenie można złożyć w: Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74, Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1, Zespole obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespole obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2. Można je także przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ale też przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. Oświadczenie – druk zgody – można pobrać w zespołach obsługi mieszkańców i ze strony internetowej miasta Gdańska.
(g)

Chełm do podziału

30 listopada rozpoczęły się się konsultacje społeczne dotyczące pomysłu podziału Chełmu, liczącego dziś około 49 tysięcy mieszkańców, na dwie mniejsze dzielnice: Chełm i Orunię Górną. Co na ten temat sądzą gdańszczanie? Swoja opinię można wyrazić przez cały grudzień 2017 r.
– To dobry pomysł. Obecna dzielnica Chełm obejmuje spory teren i mieszka tu dużo ludzi. Ci, mieszkający na Oruni Górnej, nie utożsamiają się zbytnio z nazwą Chełm. Ja ich rozumiem, dlatego uważam za słuszne, żeby nastąpił podział – ocenia Marian Menczykowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm.
Jest to obecnie najbardziej zaludniona dzielnica w Gdańsku. Przekłada się to zresztą na roczny budżet Rady Dzielnicy. Ten na Chełmie wynosi około 200 tys. złotych rocznie. Jeżeli dojdzie do podziału dzielnicy, wówczas jego budżet uszczupli się o około 70 tys. złotych. Mimo to przewodniczący Menczykowski, jak i większość radnych dzielnicy, gorąco kibicują temu pomysłowi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wysokość budżetu dzielnicy jest uzależniona od frekwencji mieszkańców biorących udział w wyborach do Rady Dzielnicy.
– A frekwencja w tych ostatnich wyniosła niecałe 6 proc., czyli otrzymaliśmy tylko 4 zł na jednego mieszkańca (maksymalna stawka to 6 zł na mieszkańca – red.). Na Chełmie uzyskaliśmy aż 14 proc., ale właśnie na Oruni Górnej czy jeszcze bardziej oddalonych, nowych osiedlach, np. przy ul. Olimpijskiej, do urn wyborczych poszły niecałe dwa procent uprawnionych głosujących. Tak naprawdę sporo straciliśmy przez to, że spora część mieszkańców nie utożsamia się po prostu z tą dzielnicą – ocenia przewodniczący Menczykowski.
Pomysł podziału Chełmu rodził się w głowach niektórych mieszkańców od wielu miesięcy.
Pod koniec września br. Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę dotyczącą zamiaru podziału Chełmu. Zdecydowano też, że przed uchwaleniem konkretnego już podziału, przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w tej kwestii. Te rozpoczynają się już 30 listopada, i potrwają do 30 grudnia.
Zgodnie z zaproponowanym wstępnie podziałem nowa granica Chełmu przebiegać będzie ul. Świętokrzyską, od al. Havla do ul. Małomiejskiej. Następnie będzie kierować się na północ do ul. Ptasiej, przecinając ul. Madalińskiego, potem – na wschód między ul. Ptasią i Hebanowskiego, do ul. Zamiejskiej. Tam granica skręcać będzie na północ i między ogródkami działkowymi, a ul. Kolonia Anielinki przetnie ul. Cienistą na wysokości ul. Bitwy pod Lenino. Za ul. Cmentarną granica dochodzić będzie do ul. Stoczniowców, a podnóżem Biskupiej Góry – do al. Armii Krajowej. Następnie, tą aleją biec będzie na zachód do skrzyżowania z ul. Łostowicką. Tu skręci na południe i al. Havla dochodzić będzie do ul. Świętokrzyskiej.
Z kolei granicę Oruni Górnej stanowić będzie granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej będzie biec na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręci na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzić będzie do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzić będzie do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmieni kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.
Ewentualne uwagi do tych propozycji można składać pisemnie przez cały grudzień. Poza tym 13 grudnia br. zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Odbędzie się ono w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Początek o godz. 17.
W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zameldowani w Gdańsku mieszkańcy, nie tylko ci z dzielnicy Chełm.
Po 30 grudnia Biuro Rady Miasta przygotuje zestawienie ze wszystkimi uwagami mieszkańców, które trafi do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Gdańska, a następnie zostanie przekazane do wnioskodawców uchwały, czyli radnych klubu Platformy Obywatelskiej. To oni będą podejmować dalsze decyzje: czy uwzględnić zgłoszone uwagi czy zachować stan zaproponowany w uchwale.
Projekt podziału dzielnicy Chełm oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze/Konsultacje-podzialu-Dzielnicy-Chelm,a,94162
Wnioski lub uwagi do treści uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska projektu podziału Dzielnicy Chełm należy składać:
• w formie pisemnej do Biura Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. Nr 104 (parter),
• drogą elektroniczną na adres: brm1@gdansk.gda.pl

 

(mat.prasowe

Poprawki na Chełmie

W poniedziałek, 6 listopada, odbył się kolejny spacer gospodarski z udziałem prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który w towarzystwie dyrektorów wydziałów gdańskiego magistratu, prezesów miejskich spółek oraz radnych dzielnicy, wizytował różne zakątki Chełmu.
Jednym z odwiedzanych miejsc była pętla autobusowa przy ul. Więckowskiego. Jej nawierzchnia jest w tak fatalnym stanie technicznym, że przyjeżdżające tu autobusy, chcąc ominąć dziury w jezdni, nie podjeżdżają pod sam krawężnik w pobliżu przystanku, tylko zatrzymują się w pewnej odległości. Mówił o tym Marian Menczykowski, przewodniczący Dzielnicy Chełm. Stanowi to poważne utrudnienie, zwłaszcza dla starszych mieszkańców i osób niepełnosprawnych.
Na miejscu uznano, że prace trzeba przeprowadzić jak najszybciej – remont odbędzie się w przyszłym roku. Radni dzielnicy zasugerowali też, by w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, uwzględnić w sąsiedztwie pętli autobusowej dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców.
– To dobry pomysł, ale niech to będą miejsca „gruntowe”, a nie asfaltowe – zaznaczył prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.
Przy okazji radni dzielnicy zaapelowali o zmiany na trasie linii autobusowej nr 113. – Zależy nam, by autobusy, jadące zarówno w stronę ul. Gościnnej, jak i ul. Olimpijskiej, przejeżdżały w obu kierunkach przez ul. Kampinoską i Srebrną – podkreślał Marian Menczykowski.
Radni zwracali też uwagę, że w południowych dzielnicach Gdańska brakuje bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Taką potrzebę zgłaszają głównie starsi mieszkańcy. Zasugerowali przedłużenie trasy linii 195, która kursuje obecnie głównie po dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.
Zaproponowano też, by utworzyć, z myślą o kierowcach, łącznik pomiędzy ul. Więckowskiego a pobliskim sklepem Tesco. Tutaj na razie jednak za wcześnie na konkretne decyzje miasta. Pomysł trzeba przeanalizować.
Wyremontowany zostanie za to fragment ul. Cieszyńskiego, na odcinku od kościoła do wspominanej już pętli przy ul. Więckowskiego.
Remonty czekają też ulice: Buczka i Stoczniowców, po których kursują pojazdy komunikacji miejskiej.
Chełm wzbogaci się w najbliższych miesiącach o Dom Sąsiedzki. Lokalne centrum dedykowane mieszkańcom powstanie przy ul. Buczka 16. Z kolei w pobliskim parku powstanie fontanna – w formie cieku.
W przyszłym roku rozpocznie się też budowa tunelu pod ul. Wilanowską, który połączy rozdzielony tą ulicą Jar Wilanowski. Zgodnie z prośbą radnych inwestycja rozpocznie się w okresie wakacyjnym, kiedy ruch samochodowy w tej okolicy jest mniejszy.
W trakcie spaceru dopytywano też o remont ul. Kampinoskiej, która obecnie pokryta jest płytami jomb. Generalny remont i położenie na niej asfaltowej nawierzchni jest w planach miasta. Trudno jednak określić dziś, w którym roku to nastąpi. Ulica ta znajduje się na dość odległej pozycji na liście planowanych w mieście remontów ulic.
Spacery po dzielnicy poprzedzają cykliczne spotkania obywatelskie w ramach cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”, w których uczestniczy prezydent Gdańska, jego zastępcy, a także prezesi miejskich spółek i dyrektorzy wydziałów gdańskiego magistratu. Odwiedziny Chełmu zaplanowano 15 listopada, w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, przy ul. Chałubińskiego 13. Początek o godz. 17.
Spotkania te są okazją, by osobiście porozmawiać z władzami miasta bądź urzędnikami o problemach i kwestiach, które w dzielnicy, zdaniem mieszkańców, należy rozwiązać.
mat.prasowe

„Plac zabaw” dla… psów już gotowy

Slalom, równoważnia, drążki, do tego dystrybutor torebek i pojemnik na odchody. Wilanowska Dog Park, który powstaje w sąsiedztwie ul. Madalińskiego, zachęci zapewne niejednego właściciela psa do skorzystania z tego miejsca. Właśnie trwają ostatnie odbiory techniczne prowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wkrótce zostanie on udostępniony mieszkańcom i ich milusińskim.
Wilanowska Dog Park to projekt zrealizowany w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Tor przeszkód i plac zabaw w jednym – powstał na terenie Jaru Wilanowskiego na Chełmie. To ogrodzony teren, na którym pojawiły się takie atrakcje dla psów jak: slalom, równoważnia, kładka, tuby, drążki i kółka do skoków. To przyrządy przygotowane z myślą o tych, którzy na co dzień lubią trenować ze swoimi pupilami, jak i o tych, którzy dotąd gustowali głównie w spokojnych spacerach. Każde urządzenie posiada instrukcję obsługi.
Pomysłodawcą tego projektu jest Michał Piotrowski, mieszkaniec Chełmu, właściciel sympatycznego kundelka.
– To miejsce wyszło naprawdę fajnie. Zamontowane urządzenia, przeszkody wyglądają solidnie – cieszy się Piotrowski. – Warto zaznaczyć, że to pierwsze takie miejsce dla psów w Gdańsku. Wybiegi, kóre dotąd powstawały na terenie miasta, nie posiadają dodatkowych elementów do ćwiczeń. Dużym plusem jest też to, że Dog Park podzielony został na dwie strefy: jest wybieg dla większych psów i urządzenia dostosowane do ich gabarytów, a także wybieg dla mniejszych psiaków i elementy przygotowane do ich wzrostu.
Znalazł się tu także dystrybutor torebek oraz pojemnik na odchody, które mają ułatwić utrzymanie czystości na tym terenie. Są też solidne misy, do których będzie można nalać wodę dla psa.
Nawierzchnia terenu jest żwirowo-piaskowa, dzięki czemu, ewentualny upadek z urządzenia nie powinien być zbyt bolesny. To też praktyczne rozwiązanie w przypadku… kopania dołów przez czworonogi. Po zakończeniu zabawy wystarczy, że takie miejsce zostanie zagrabione i wyrównane.
Miejsce dla czworonogów zrealizowano w sąsiedztwie wysokich drzew, przy których dodatkowo zamontowano ławki. Właściciele nie będą więc musieli, zwłaszcza w okresie letnim, stać w pełnym słońcu, za to w każdej chwili będą mogli przysiąść.
Wilanowska Dog Park, który zajął obszar około 878 metrów kw., znajduje się na uboczu, dzięki czemu przebywające w nim zwierzęta nie będą rozpraszane np. przez przypadkowych przechodniów.
Inwestycja pochłonęła 137 tys. złotych.

(mat.prasowe)

Dowody osobiste, które tracą ważność

Jeszcze siedem tysięcy gdańszczan nie wymieniło swoich dowodów osobistych, które z końcem 2017 roku straci ważność. Urzędnicy apelują do mieszkańców, aby nie czekali na ostatnią chwilę i zajęli się formalnościami związanymi z wymianą dowodów już dziś. Wciąż największą popularnością cieszy się osobiste składanie dokumentów w Zespołach Obsługi Mieszkańców, na wizytę można też umówić się przez internet.
Zanim odbierzemy nowy dowód, trzeba złożyć wniosek o jego wydanie. Można to zrobić składając dokumenty osobiście lub przez internet. W pierwszym wariancie warto zarezerwować wizytę przez internet, w którymś z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców gdańskiego Urzędu Miasta przy ulicach: Wilanowskiej, Nowe Ogrody lub Partyzantów.
Jak umówić się w ten sposób na wizytę? Wystarczy w formularzu rezerwacyjnym dokonać wyboru dnia, godziny, miejsca i przygotować komplet dokumentów na wizytę w urzędzie. To sposób, który cały czas cieszy się największą popularnością wśród osób składających dokumenty, najczęściej wybierają go seniorzy.
Jeszcze mniej czasochłonną opcją wymiany lub wyrobienia dowodu osobistego jest złożenie wniosku za pośrednictwem ePUAP (Elektroniczny Urząd Podawczy). Wtedy do urzędu wystarczy przyjść raz – po odbiór dokumentu.
Osoba, która chciałaby skorzystać z takiej opcji załącza do elektronicznego wniosku zdjęcie w wersji cyfrowej. Zanim złoży wniosek musi wyrobić sobie profil zaufany ePUAP (formę elektronicznego podpisu), każdy posiadacz konta bankowego może to zrobić za pośrednictwem swojego banku. To coraz popularniejszy sposób składania wniosków o wymianę dowodu. W styczniu 2017 roku wniosek w ten sposób złożyło 130 osób, w październiku br zrobiło to już 417 osób. Większość to osoby 20 i 30- letnie, pozostali to przede wszytskim rodzice wyrabiający dowód dla niepełnoletnich dzieci.
– Średnio każdego dnia w punkcie np przy ulicy Partyzantów od 250 do 300 osób przychodzi w sprawie wymiany dowodów – mówi Monika Wojda. – Do gdańszczan, którzy powinni złożyć wnioski do końca roku, dołączą jeszcze osoby spoza Gdanska. Około 30 proc. osób składajacyh wniosek o wymianę dowodu jest spoza Gdańska, nasze miasto wybierają dla wpisu “wydany przez Prezydenta Miasta Gdańska”, chyba ze względu na prestiż, popularność miasta?
Zobacz nasz wideoczat na temat wymiany dowodów oraz film, w którym prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zachęca mieszkańców do wizyty w urzędzie z tego właśnie powodu

(mat.prasowe)

fot. mat.prasowe