Sprawdź ważność dowodu

Dowód osobisty
W tym roku wielu mieszkańcom kończy się ważność dowodu osobistego. Dotyczy to sporej grupy, ponieważ w 2007 roku posiadacze jeszcze starego, papierowego dokumentu tożsamości, mieli obowiązek wymiany na jego plastikowego następcę.
– W pierwszym półroczu 2017 r. liczba złożonych wniosków o wydanie dowodów osobistych wyniosła około 20 tysięcy i wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o około 3000 sztuk – tłumaczy Danuta Peplińska, kierownik Referatu Dowodów Osobistych gdyńskiego Urzędu Miasta i dodaje – Liczba mieszkańców Gdyni, którzy powinni jeszcze w tym roku wymienić dowody osobiste tylko z powodu utraty ich ważności, wynosi blisko 18 tysięcy
Zmiana ustawy, która pozwala na składanie wniosku w dowolnym miejscu na terenie kraju, a także fakt, że Referat Dowodów Osobistych pracuje dłużej sprawia, że gdyński urząd jest chętniej odwiedzany. – W związku z nową ustawą oraz z przedłużonym dniem pracy Referatu Dowodów Osobistych w ciągu tygodnia i pracą w każdą sobotę, ok. 80% petentów ubiegających się o nowy dowód osobisty jest spoza Gdyni, a przyrost wniosków o wydanie dowodów osobistych w ostatnim okresie wynosi ok. 100 sztuk dziennie, w tym średnia przyjęć interesantów w soboty wynosi 110 osób – wylicza Danuta Peplińska.
Wniosek można wypełnić elektronicznie lub ściągnąć ze strony. Wypełniony dokument o wydanie dowodu osobistego wraz z dołączonym zdjęciem (o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli, 35×45 mm i wielkości do 2,5 MB), należy złożyć w urzędzie. Ile będziemy czekać na nowy dokument tożsamości? Do 30 dni od daty złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony.
materiały prasowe

Naprawmy to!

screencapture-naprawmyto-pl-home-1497336418011

System gospodarowania odpadami w Gdyni został wzbogacony o kolejną, nową funkcję. Dzięki aplikacji i stronie internetowej gdynia.naprawmyto.pl, mieszkańcy mogą przekazać informację o dzikim wysypisku śmieci lub zauważonych wystawionych odpadach tzw. wielkogabarytowych. Chodzi tu o stare meble czy inne wyposażenie domu, które jeszcze do niedawna było objęte „wystawkami”. Dodatkowo serwis umożliwia przesyłanie lokalizacji i zdjęć oraz śledzenie, czy naszym zgłoszeniem zajęły się już odpowiednie służby.
Odeszliśmy od wystawek i w zamian za to śmieci są odbierane bezpośrednio spod pergoli śmietnikowych, nie dłużej niż w ciągu dwóch dni  od momentu zgłoszenia. Aplikacja Naprawmyto umożliwia przyspieszenie i weryfikację wykonywania tego obowiązku. W momencie, kiedy mieszkaniec po wystawieniu odpadu zrobi zdjęcie i wyśle alert do naszego serwisu z prośbą o odbiór, wtedy ma jeszcze większą kontrolę nad tym, jak to się dzieje i jak sprawnie to przebiega – mówi Dorota Marszałek-Jalowska z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni i dodaje – Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość zgłoszenia dzikiego wysypiska, gdy jesteśmy w terenie i mamy przy sobie telefon. System umożliwia zgłoszenie alertu bez zalogowania, ale dzięki rejestracji otrzymujemy powiadomienia na każdym etapie zajmowania się tym zgłoszeniem.
Aplikacja to nie jedyne nowoczesne rozwiązanie dla gdynian, którzy chcą segregować śmieci i dbają o stan środowiska naturalnego. Na stronie wyrzucamto.pl można się zapisać do sms-owego systemu powiadomień o tym, kiedy w danej dzielnicy odbierane są odpady. Do wyboru są dwie opcje: sms lub powiadomienie e-mailowe. Warto z tego systemu korzystać – wiadomo wówczas, kiedy należy przygotować i wystawić np. odpady wielkogabarytowe. W tym samym serwisie znajdziemy też link do www.gdynia.naprawmyto.pl. Przypomnijmy o najważniejszych udogodnieniach związanych z systemem odbioru śmieci w Gdyni. Dwukrotnie zwiększono częstotliwość odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej. Papier i opakowania wielomateriałowe, plastik i metale są odbierane 2 razy w tygodniu.
Dotychczasowe „wystawki” zastąpiono odbiorami odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej, na bieżąco spod wiat śmietnikowych oraz w zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu.
Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie duży sprzęt RTV i AGD. Usługa realizowana jest po zgłoszeniu, obejmuje także wyniesienie sprzętu z domu. Takie zużyte urządzenia to nie odpady wielkogabarytowe i nie wystawiamy ich pod wiaty śmietnikowe!
Uruchomiono system powiadomień o terminach odbioru odpadków segregowanych. Mieszkańcy mogą być informowani o odbiorze odpadu w swojej dzielnicy poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
Wszystkie nieruchomości są wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki mają elektroniczny czip, umożliwiający zdalny nadzór nad poprawnością odbierania odpadów.
Budynki wielorodzinne są wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Budynki jednorodzinne otrzymują komplety worków na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych.
Odpady zielone, drzewka świąteczne oraz popiół z domowych palenisk odbierane są w ramach opłaty śmieciowej.
Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio w „Eko Dolinie” w Łężycach. Jedno gospodarstwo domowe może we własnym zakresie oddać do zakładu do 500 kg odpadów rocznie.
(a)

Turniej KokARTka

kokartka
Na uczestników konkursu czekało sporo nagród                                                        fot.(a)

Na Dąbrowie w ZS nr 14 odbył się Pierwszy turniej taneczno-gimnastyczny „O Złotą Kokartkę”. Było to wydarzenie o charakterze konkursowym, adresowane przede wszystkim do solistek, duetów, mini –formacji oraz formacji.
Rywalizacja odbywała się w 4 kategoriach wiekowych
do 6 lat (roczniki do 2011) – debiuty
6 – 9 lat (roczniki 2011-2008)
10 – 12 lat (roczniki 2007-2005)
13-15 lat (roczniki 2004-2001)

oraz kategoriach tanecznych:
– Taniec z przyborem gimnastycznym
– Taniec współczesny (modern, lirycal
jazz)
– Inne formy tańca
– Debiuty
Organizator Klub KOKARTKA ma nadzieję na cykliczne organizowanie zawodów w celu popularyzacji gimnastyki artystycznej wśród młodzieży. Takie imprezy umożliwiają dziewczynkom startującym w konkursie zaprezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością zarówno solo jak i w zespole. To świetna okazja by w miłej atmosferze poczuć „ducha rywalizacji”, nie zapominając o tym by przede wszystkim dobrze się bawić. W wydarzeniu zgłosiło się 13 klubów gimnastycznych oraz tanecznych takich jak Klub Sportowy Arabeska, The Salsa Kings czy Dance Avenue. Daje nam to ponad 200 zawodników i jeszcze większa widownię.

(a)

Maluchy z Kacka bedą zadowolone

Wizualizacja przedszkole dąbrowa
ZS nr 14

Nowe placówki i dodatkowe miejsca w istniejących przedszkolach, łącznie dla 1201 dzieci. Takie są plany gdyńskiego samorządu do roku szkolnego 2017/2018. Przedszkola powstaną na Wiczlinie, Karwinach oraz w Śródmieściu. Więcej maluchów przyjętych zostanie także w działających już placówkach na Leszczynach, Oksywiu i Obłużu.
W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta liczba miejsc w gdyńskich przedszkolach publicznych. W roku szkolnym 2015/2016 do placówek mogło pójść 305 dzieci więcej, rok później kolejne 100. Powstały nowe przedszkola m.in. na Karwinach oraz Wiczlinie i Dąbrowie. Od września funkcjonować zaczną zupełnie nowe placówki. „Od podstaw zbudowane zostanie przez Przedszkole nr 58, przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23. Tu opiekę znajdzie 162 dzieci. Mamy świadomość, że to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic miasta” – mówi wiceprezydent Gdyni, Michał Guć. Po otwartym parę lat temu przedszkolu nr 54 przy ulicy Staffa, Karwiny zyskają jeszcze jedną lokalizację na 100 miejsc – będzie to Przedszkole nr 57, przy ul. Chwaszczyńskiej 26. Gdynianie zgłaszali też potrzebę nowej placówki w Śródmieściu. Mieszkańcy pracujący w centrum będą mogli zostawić dzieci w przedszkolu, które powstanie przy parafii Najświętszej Maryi Panny. Będzie to placówka publiczna, z tymże nieprowadzona przez samorząd. Tu powstanie 150 miejsc – dodaje wiceprezydent Guć.
Dodatkowo, nowe miejsca i odziały przedszkolne będą dostępne już za 5 miesięcy w istniejących już lokalizacjach. Są to:
•Przedszkole nr 31 „Bajeczka” – Leszczynki
•Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” – Obłuże
•Przedszkole nr 43 „Jantarek” – Oksywie
Zatem podsumowując wszystkie plany, oferta w gdyńskich przedszkolach publicznych, łącznie z zapowiadanymi już wcześniej oddziałami na Cisowej (nr 56) i Dąbrowie (nr 55) wrośnie o 1201 miejsc.
•Przedszkole nr 55, ul. Nagietkowa 73 (w Zespole Szkół nr 14 – otwarcie we wrześniu 2017)
•Przedszkole nr 56, ul. Chylońska 237 (otwarcie w listopadzie 2017)
•Przedszkole nr 57, ul. Chwaszczyńska 26 (otwarcie jesienią 2017)
•Przedszkole nr 58, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23 (otwarcie na przełomie 2017/2018)
•Przedszkole Publiczne przy parafii NMP, ul. Armii Krajowej 26 (otwarcie we wrześniu 2017)
Od września 2017 zostały utworzone dodatkowe oddziały
i miejsca:
•Przedszkole nr 31 „Bajeczka” – Leszczynki
•Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” – Obłuże
•Przedszkole nr 43 „Jantarek” – Oksywie
www.gdynia.pl

Wyścig Rowerowy Rady Dzielnicy Dąbrowa

Wyscig Dabrowa
Organizatorzy The North Event Krzysztof Walczak, Rada Dzielnicy Gdynia Dąbrowa, Gdyńskie Centrum Sportu, Miasto Gdynia serdecznie zapraszają na Wyścig Rowerowy Rady Dzielnicy Dąbrowa.
Termin
18 czerwca 2017
Miejsce
Gdynia Dąbrowa
Biuro zawodów – Leśna Polana przy ul. Szafranowej i ul. Rdestowej
Cel imprezy
a. popularyzacja wyścigów rowerowych wśród młodzieży,
b. integracja mieszkańców dzielnicy.
Zapisy
• od 9:00,
• do 15 minut przed każdą wyznaczoną godziną startu danej kategorii wiekowej.
Uwaga: Zawodnicy spóźnieni na start nie będą klasyfikowani, prosimy o odpowiednio wczesne przybycie na miejsce imprezy i dopełnienie formalności w biurze zawodów.
Uczestnictwo
a. w wyścigu mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego,
b. w zawodach można wystartować tylko w jednym wyścigu, w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia zawodnika,
c. każdy uczestnik musi posiadać z sobą legitymację szkolną lub inny dokument informujący o roku urodzenia – celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów – brak dokumentu uniemożliwia udział,
d. wymagane jest, aby zawodnicy do 13 roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź opiekunem prawnym,
e. zawodnicy powyżej 13 roku życia, jeżeli nie mogą pojawić się z dorosłym wystarczy, że dostarczą do biura zawodów kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego (karta dostępna na stronie http://www.puchargdyni.pl/p/zgloszenia.html),
f. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą.
g. każdy uczestnik obowiązkowo musi posiadać sprawny rower oraz KASK.
Program minutowy
• 10:30 – 8-9 lat
• 10:50 – 10-11 lat
• 11:10 – 12-13 lat
• 11:30 – 14-15 lat
• 11:50 – 16-17 lat
• 12:10 – 5-7 lat
• 12:30 – baby race – do 4 lat
• 12:45 – OPEN – 18 i więcej lat

Również na Dąbrowie

Szybki, nowoczesny i spełniający swoją funkcję w stu procentach. Taki ma być Rower Metropolitalny, który połączy Trójmiasto i 14 pomorskich gmin, w tym: Rumię, Redę czy Władysławowo. Pierwsze rowery wyjadą w trasę w 2018 roku.
Rower Metropolitalny ma być produktem kompleksowym i przemyślanym. Dlatego obecnie trwa opracowywanie Studium Wykonalności dla projektu, by uzyskać możliwość dofinansowania z funduszy unijnych. Trwają także rozmowy o kolejnych szczegółach systemu, ustalanie możliwych parametrów pojazdów, ceny za wypożyczenie i potrzeby w zakresie relokacji rowerów. Już za chwilę rozpoczną się rozmowy technologiczne z potencjalnymi operatorami, a następnie rozpocznie się tworzenia przetargu na dostawę i funkcjonowanie systemu, który ma zostać ogłoszony pod koniec 2017 roku.
Na użytkowników Roweru Metropolitalnego czeka atrakcyjna infrastruktura. Chociaż ścieżki rowerowe mamy dobrze rozwinięte, to nie znaczy, że nie zostało wiele pracy i w planach mamy kolejne projekty. Ale infrastruktura w Trójmieście istnieje, mieszkańcy mają swoje rowery, więc teraz musimy im zaproponować zupełnie nowy szczebel jakości usług systemowych. Taką usługą ma być Rower Metropolitalny. Zwłaszcza, że działamy na szerokim polu usług turystycznych, w tym NORDY i Północnych Kaszub – oferujemy również możliwość dojazdu rowerem właśnie tam – podkreśla wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Studium koncepcyjne systemu roweru metropolitalnego z 2015 r. uwzględniało obsługę dzielnic na górnym tarasie (m.in. Dąbrowy, Karwin, Małego Kacka) w bardzo ograniczonym zakresie. Na wniosek zespołu ds. komunikacji rowerowej z ZDiZ Prezydent Gdyni zgodził się na rozszerzenie puli rowerów z 820 do 1100 szt. Dzięki temu wszystkie dzielnice Gdyni w równym stopniu będą miały możliwość korzystania z nowego, ekologicznego środka transportu.
www.gdynia.pl

Ponad 160 projektów

Budzet
Place zabaw, remonty chodników, ale też zakup defibrylatorów czy remont samolotu – znamy już listę projektów, które mieszkańcy Gdyni złożyli pod tegoroczne głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dokładnie o północy, w piątek 14 kwietnia, elektroniczna rejestracja wniosków została zamknięta. Największą inicjatywą wykazali się mieszkańcy Dąbrowy, Małego Kacka, Grabówka i Orłowa – w każdej z tych dzielnic złożono po 11 wniosków!
Projekty inicjatyw, które mogą zostać zrealizowane ze środków BO, mogli składać wszyscy mieszkańcy Gdyni. Wypełnione formularze dostarczano za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl, do siedzib rad dzielnic, a także osobiście i pocztą elektroniczną na adres i e-mail Laboratorium Innowacji Społecznych. Po zakończeniu przyjmowania wniosków wiadomo, że mieszkańcy złożyli ich 162. Przypomnijmy, że w 2016 roku projektów było 183.
– W tym roku, jeszcze bardziej niż w roku poprzednim, dało się zaobserwować powstawanie grup mieszkańców skupionych wokół jednego projektu – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To bardzo cieszy, bo projekty są przemyślane i przedyskutowane tak, by odpowiadały jak największej grupie osób.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy najchętniej składali wnioski dotyczące rekreacji. W puli wszystkich złożonych jest ich aż 83. Na kolejnych miejscach są projekty dotyczące inwestycji i remontów (50), bezpieczeństwa w ruchu (15) oraz estetyzacji (14).
Warto przypomnieć, że tegoroczny nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego rozpoczął się wyjątkowo wcześnie, bo już 17 marca. Dla porównania – w 2016 roku rozpoczęło się 1 kwietnia, a 2015 roku dopiero w czerwcu. – Dzięki temu szybciej zakończy się weryfikacja projektów przez odpowiedzialnych za to pracowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich, a autorzy będą mogli wcześniej zachęcać gdynian do głosowania – mówi Aleksandra Dylejko, rzecznik prasowa Laboratorium Innowacji Społecznych. – Teraz jednak rozpoczyna się etap sprawdzania złożonych wniosków pod względem formalnym. Ewentualne propozycje zmian w zgłoszonych projektach mogą wynikać z potrzeby ponownej kalkulacji kosztów czy kwestii właścicielskich działek. Każda proponowana zmiana będzie jednak konsultowana z wnioskodawcami.
O tym, że mieszkańcy mają ciekawe pomysły na zmiany w przestrzeni miasta, można było się przekonać podczas 23 otwartych spotkań w dzielnicach oraz sześciu Maratonów Pisania Wniosków. Łącznie udział w nich wzięło około 350 mieszkańców. To była okazja do skonfrontowania inicjatyw z potrzebami oraz skorzystania z pomocy urzędników przy wypełnianiu formularzy wniosków. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Ogólnomiejski Maraton Pisania Wniosków, który odbył się w Stefie Startup Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego.
– Spotkania z mieszkańcami są ważną częścią Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu poznajemy potrzeby i pomysły gdynian, które nie zawsze są nam znane, a są ciekawe. Takim zaskoczeniem była m.in. inicjatywa montażu defibrylatorów w kilku miejscach Orłowa, organizacja wybiegu dla psów niedaleko Ciapkowa, instalacji miejskiej ładowarki urządzeń mobilnych w Śródmieściu czy zamiany w czytelnię-punkt widokowy bunkra na plaży w Redłowie – mówi wiceprezydent Michał Guć.
Wśród zgłoszonych wniosków są też te stanowiące kontynuację tych zrealizowanych w poprzednich edycjach BO. Autorzy korzystali również z możliwości ponownego złożenia projektów, które w poprzednich edycjach zostały poddane pod głosowanie mieszkańców, ale nie zostały wybrane do realizacji.
W tegorocznej edycji pula środków Budżetu Obywatelskiegio do podziału na wszystkie dzielnice miasta, to 5 310 198 zł. To kwota podstawowa w wysokości 4 660 000 zł oraz 650 198 zł niewykorzystane w poprzedniej edycji BO.
Sumy do wykorzystania w BO w dzielnicach różnią się od siebie. Łączną pulę środków tworzy kwota bazowa (60 tysięcy w każdej dzielnicy, o 15 tysięcy zł więcej niż w ubiegłym roku) oraz fundusze przyznane w zależności od m.in. liczby mieszkańców. według stanu z grudnia 2016 roku. Do tego do puli funduszy każdej z dzielnic przechodzą środki niewykorzystane w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego.
O tym, które projekty zostaną zrealizowane – zadecydują gdynianie. Głosowanie rozpocznie się 18 września, a zakończy 2 października. Głosować będzie można za pośrednictwem serwisu bo.gdynia.pl oraz osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, siedzibach rad dzielnic oraz w specjalnych Mobilnych Punktach Głosowania, które pojawiać się będą w różnych miejscach miasta – po to, by każdy mieszkaniec mógł poprzeć wybrany przez siebie projekt projekt.
Aktualności i szczegółowe informacje dotyczące głosowania w Budżecie Obywatelskim znajdują się na stronie internetowej bo.gdynia.pl oraz na facebook.com/budzetobywatelskigdynia.
W dotychczasowych edycjach Budżetu Obywatelskiego gdynianie złożyli 717 wniosków. Po weryfikacji, pod głosowanie trafiły 554. Do realizacji wybrano 111 projektów.
Frekwencja oscyluje w granicach 20 proc.
ączna kwota na daną dzielnicę i liczba projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego
Babie Doły: 126 993 zł, projektów – 6
Chwarzno – Wiczlino: 421 152 zł, projektów – 6
Chylonia: 318 490 zł, projektów – 3
Cisowa: 312 724 zł, projektów – 4
Dąbrowa: 340 760 zł, projektów – 11 trzy ze złożonych wniosków były już składane w poprzednich edycjach, nie zebrały odpowiedniej ilości głosów i ich wnioskodawcy próbują ponownie. Osiem to zupełnie nowe pomysły.
6 dotyczy rekreacji, 4 inwestycji i remontów, 1 estetyzacji.
4 dotyczą (choć po części) terenów szkół, 3 (choć po części) terenów spółdzielni mieszkaniowych, 4 całkowicie na gruncie gminnym/nieszkolnym.
Działki Leśne: 145 012 zł, projektów – 6
Grabówek: 189 402 zł, projektów – 11
Kamienna Góra: 178 455 zł, projektów – 7
Karwiny: 164 215 zł, projektów – 9
Leszczynki: 165 804 zł, projektów – 5
Mały Kack: 290 847 zł, projektów – 11
Obłuże: 310 843 zł, projektów – 9
Oksywie: 369 689 zł, projektów – 5
Orłowo: 216 725 zł, projektów – 11
Pogórze: 208 270 zł, projektów – 10
Pustki Cisowskie – Demptowo: 159 852 zł, projektów – 5
Redłowo: 165 993 zł, projektów – 8
Śródmieście: 216 188 zł, projektów – 6
Wielki Kack: 314 659 złotych, projektów – 7
Witomino – Leśniczówka: 155 321 zł, projektów – 5
Witomino – Radiostacja: 169 549 zł, projektów – 7
Wzgórze św. Maksymiliana: 369 264 zł, projektów – 10

Przydrożne krzyże i nie tylko

Krzyż przydrożny na Dąbrowie przy ulicy Rdestowej, stanął – według wspomnień mieszkańców – w 1913 r.
Odległe od wioski tereny rolnicze wielkokaccy gospodarze nazywali Pustkami lub od lasku dębowego – Dąbrowa. Tam przy drodze do swego gospodarstwa, obok traktu w kierunku Wiczlina, Józef Rietz ustawił krzyż na „pamiątkę życia”. Dwa lata potem, w 1915 r., zmarł. Proboszczem był wtedy ks. Melchior Bałach. Krzyż stał się centralnym punktem oraz ważnym miejscem dla nielicznych mieszkańców i podróżnych udających się do Wiczlina, a także do centrum ówczesnej wioski Wielkiego Kacka. Był drogowskazem i miejscem modlitwy. Pielgrzymi, udający się z kościoła św. Wawrzyńca do Wejherowa „na górki”, modlili się przy krzyżu idąc i wracając do swoich rodzin. W czasie ostatniej wojny uszkodzone zostało jedno ramię krzyża, które rodzina Marii Krauze, pochodząca z rodziny Józefa Rietza, we własnym zakresie naprawiła.
W 1956 r. zostało wymienione całe ramię krzyża. Pracę wykonał kołodziej Franciszek Aniołkowski z ul. Chwaszczyńskiej, wywodzący się z rodziny Aniołkowskich z ul. Wiczlińskiej. Gospodarstwo jest jeszcze na Dąbrowie. Krzyż został poddany ogólnej renowacji. Ponownego święcenia krzyża dokonał proboszcz ks. kan. Tadeusz Jasiński w powrotnej drodze z pielgrzymki do Wejherowa.
Nowy, drugi krzyż został postawiony w 1981 r. Fundatorką była wspomniana już Maria Krauze (ur. 30 listopada 1911 r., zmarła w 2004 r.), a krzyż wykonał Gerard Jasiński z ul. Lipowej (obecnie ul. Gryfa Pomorskiego). Krzyż miał 6 metrów wysokości, a ramiona w rozstawie liczyły 2 metry. Na głównej, pionowej belce wbudowany był obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Końcówki belek były pięknie wyrzeźbione. Krzyż był otoczony drewnianym płotkiem. W tym czasie proboszczem naszego kościoła był ks. kan. Bronisław Boniecki. Święcenia dokonał ks. wikariusz Józef Słupski podczas powrotu z wielkokacką pielgrzymką z Wejherowa.
W 1984 r. na terenie obecnej Dąbrowy powstał samodzielny wikariat, który założył ks. Marek Boniewicz z kościoła Podniesienia Krzyża Świętego w Gdyni Witominie. Tymczasowa kaplica mieściła się w niewykończonym domu przy ul. Anyżowej 90. Było to na dawnej ziemi uprawnej należącej do Henryka Magriana z ul. Źródło Marii w Wielkim Kacku. W 1987 r. powstała parafia p.w. Trójcy Świętej na ziemi ofiarowanej przez wielkokackiego rolnika Jana Siewerta. Proboszczem został ks. Marek Boniewicz, który wybudował początkowo kaplicę, a od 1997 r. zaczął budowę kościoła. Dokładnie 20 października 2007 r. abp Tadeusz Gocłowski dokonał konsekracji kościoła.
Wielkokacka Dąbrowa i Janiszewy, obecnie Dąbrówka, zostały włączone do miasta Gdyni w 1953 r. uchwałą Rady Ministrów z 22 sierpnia. Część kolonii chwaszczyńskich została włączona do Gdyni 1 stycznia 1973 r. W tym to roku Urząd Miasta Gdyni połączył te dwie osady razem pod nazwą Gdynia Dąbrowa. Natomiast jako parafia została kolonia w dalszym ciągu w Chwaszczynie. Pierwsza rozbudowa Gdyni Dąbrowy rozpoczęła się w 1983 r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową na polach gospodarstwa Henryka Magriana wzdłuż ul. Wiczlińskiej po prawej stronie w kierunku Wiczlina.
Trzeci krzyż na ziemi wielkokackiej, a obecnie w dzielnicy Gdynia Dąbrowa postawił proboszcz ks. kan. Marek Boniewicz z parafii p.w. Trójcy Świętej w 2005 r. Krzyż stoi obecnie przy zbiegu ulicy Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową.
Zofia Żywicka

Korzystaj z aplikacji, bedziesz bezpieczny

Policja Aplikacja3.jpg
fot. materiaz prasowe
W obecności Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Policja zaprezentowała Regionalny System Ostrzegania w którym dodano kolejną funkcję mającą na celu polepszyć biezpieczeństwo mieszkańców. Bieżące informowanie na temat oszustw metodą na wnuczka/ na policjanta to dodatkowe usprawnienie w tej aplikacji. RSO jest darmową aplikacją na telefony i telegazety, dzięki której w porę możemy zostać powiadomieni o zagrożeniu.
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nawiązała współpracę z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).
System działa od 2015 roku. Do tej pory przekazywane informacje dotyczyły przede wszystkim ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych, informacji drogowych oraz innych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Mieszkańcy naszego województwa teraz będą informowani o próbach oszustw metodą na wnuczka lub policjanta. Komunikat pojawi się w aplikacji mobilnej, czy telegazecie już po pierwszym odnotowanym przez funkcjonariuszy zgłoszeniu takiej próby.
Informujemy, że RSO jest darmową, bezpieczną aplikacją, dzięki której w porę możemy zostać powiadomieni o zagrożeniu. O potencjalnym niebezpieczeństwie może być informowany każdy, kto ma dostęp do Internetu, kanałów telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną aplikację na telefon komórkowy. Ostrzeżenia są dostępne także na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.<br><br>
Komunikat, który pojawia się w RSO jest ogólną informacją o metodach i sposobach działania sprawców. Skierowany jest do wszystkich odbiorców systemu, szczególnie uwrażliwia osoby młodsze, które zazwyczaj z niego korzystają, aby zwróciły uwagę na bliskich – seniorów oraz inne osoby z otoczenia, które mogą stać się ofiarami oszustów. Komunikat jest aktywny przez 8 godzin.
(a)

Co dalej z budową?

Kolejny raz ministerstwo wstrzymało termin ogłoszenia II etapu przetargu na Trasę Kaszubską. Sytuacja jest o tyle groźna, bo opieszałość może spowodować przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji projektowej.
Założenia budowy trasy były bardzo obiecujące, już w 2010 roku zakładano rozpoczęcie budowy, by inwestycję ukończyć w 2013 roku. Niestety na skutek opieszałości w przygotowaniu dokumentacji, termin realizacji był ciągle przedłużany, by w końcu zakreślić termin w 2020 roku jako zakończenie budowy Trasy Kaszubskiej. Niestety rząd już zmienił plany i wskazał datę lipiec 2021 roku na wjazd pierwszych samochodów na drogę.
Niedawno na stronach GDDKiA pojawiła się informacja o zmianie harmonogramu przygotowań inwestycji poprzez ogłoszenie II etapu przetargu „projektuj i buduj” dla Trasy Kaszubskiej.
Komunikat ten różni się tym od wcześniejszych, że nie wskazano w nim nowego terminu odroczonego II etapu przetargu. W ostatnich dniach zmieniła się też treść samego komunikatu.
Dowiadujemy się z niego, że obecnie trwają uzgodnienia gdańskiego oddziału GDDKiA z ministerstwem, które mają zaowocować ustaleniem nowego harmonogramu inwestycji. Wcześniej informowano, że przedsięwzięcie jest tylko wstrzymane.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa twierdzi, że należy mieć na względzie uwarunkowania finansowe. Wartość Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2016-2023, który przyjęła jeszcze Rada Ministrów pod wodzą Ewy Kopacz, wynosi 200 mld złotych. Tymczasem na inwestycje w budżecie na wspomniany program zostało ujętych ok. 107 mld złotych.
Wśród mieszkańców terenów, na których wspomniana droga ma przebiegać. Do gdańskiego oddziału GDDKiA telefonuje wiele osób z pytaniem o to, kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji.
Niektórzy rozważają pozostawienie pola pod drogę odłogiem – bez obsiewania, co wiąże się z realnymi stratami. Tymczasem, gdyby budowa drogi opóźniła się, mogliby kolejny rok korzystać z plonów. Inni zastanawiają się nad inwestycją w nieruchomości lub nad rozwojem działalności gospodarczej. Jednak brak informacji z ministerstwa powoduje niemożność podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
Jest jeszcze jeden problem z Trasą Kaszubską, a właściwie z jej dokumentacją, która ma przecież termin ważności. Już niedługo może się okazać, że ustalenia i plany są już nieaktualne. A czasu zostało coraz mniej, jak twierdzą urzędnicy zostało tylko kilkanaście miesięcy, po których należy przeprowadzić aktualizację.
Chcąc uspokoić mieszkańców na stronach gdańskiego oddziału GDDKiA pojawiło się oświadczenie:
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej doniesieniami o rzekomym wstrzymaniu przez Ministerstwo prac nad procesem przygotowania budowy tras krajowych w województwie pomorskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, iż żadne prace w tym zakresie nie zostały wstrzymane. Zarówno Ministerstwo jak i GDDKiA nieustannie podtrzymują wolę budowy zarówno Obwodnicy Metropolitalnej jak i drogi ekspresowej S6 i podejmują wszelkie działania zmierzające do realizacji tego celu. Ostateczne decyzje w zakresie terminów realizacji obu zadań uzależnione są jednak od wniosków z prowadzonej analizy możliwości realizacji całego Programu Budowy Dróg Krajowych.
Jedyną okolicznością, która obecnie ulega zmianie jest harmonogram realizacji prac przygotowawczych w tym w szczególności data przystąpienia do II etapu przetargu. Wszystkie pozostałe ustalenia pozostają aktualne.
Wyjaśniamy kwestie braku porozumienia pomiędzy GDDKiA, a RDOŚ. Obie instytucje od samego początku ściśle ze sobą współpracują. Sytuacje zgłaszania zastrzeżeń, opinii czy wniosków o wniesienie zmian w dokumentacji są naturalną konsekwencją prowadzenia profesjonalnego procesu uzgodnień dokumentacji projektowych. Zarówno GDDKiA, jak i RDOŚ zależy na jak najlepszym ustaleniu ostatecznego kształtu planowanych inwestycji.
Karol Markowski, p.o. dyrektora GDDKiA o. Gdańsk

Dla mieszkańców Dąbrowy, Karwin i Wielkiego Kacka kluczowym jest tu 22 kilometrowy odcinek ekspresówki oznaczony jako nr 4. Rozbudowany ma zostać węzeł Wielki Kack, a także – od podstaw – Węzeł Chwaszczyno, który połączyć ma Trasę Kaszubską z Obwodnicą Metropolitalną. W ramach tego zadania powstać ma też niewielki węzeł Nowowiczlińska (na Obwodnicy Trójmiasta), który obsługiwać miałby m.in. dzielnicę Dąbrowa, a także węzeł Rdestowa przy Polifarbie i węzeł Szemud.
Natomiast wyliczenia mówią, że droga ekspresowa z Gdyni do Lęborka ma kosztować niemal 3 mld zł. 2,15 mld zł to szacowany koszt budowy, natomiast 800 mln zł pochłoną odszkodowania wypłacone za tereny zajęte pod drogę.

(a)