29 marca Dzień Otwarty

dzień

dzień
To prawdziwa kuźnia olimpijczyków… Fot. tg

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 29 marca zaprasza w godzinach od 10 do 14 na Dzień Otwarty. Warto przyjść i poczuć klimat prawdziwej kuźni olimpijczyków. Szczególnie mile widziani rodzice, którzy szukają dobrej szkoły dla swojej pociechy.
Historia szkoły sportowej zaczęła się w roku 1956. Wtedy to w Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Cystersów wydzielono część klas jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W roku 1959 przeniesiono ją na ul. Wiejską do budynku dzisiejszego AWF i S. Regularnie wzrastająca liczba uczniów zachęciła dyrekcję placówki do podjęcia starań o zbudowanie nowego gmachu. Rok 1978 dzieci powitały w murach nowego obiektu przy ul. Czyżewskiego 30 A.
Sprzyjające warunki pozwoliły na powołanie, na bazie Szkoły Podstawowej Nr 75 i oddziałów sportowych Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 w Gdańsku z dniem 1 września 1981 roku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. Po trzech latach, na mocy decyzji prawnych, stworzono autonomiczne XI LO. Od września 2010 roku placówka zapisuje kolejną kartę w dziejach szkoły. Zmieniła adres i wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 tworzy Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.
Miniony rok 2013, to początek kolejnej czteroletniej olimpiady z metą na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Najlepsi sportowcy już określili cele i zadania rozpoczynając kolejne przygotowania… W skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 75, Gimnazjum Nr 15, XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 11, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 22.
Dzisiaj szkoła liczy ponad 900 uczniów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności sportowe na poszczególnych etapach edukacyjnych. Oprócz zajęć dydaktycznych i specjalistycznych treningów młodzież ma możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań w różnych organizacjach i kołach przedmiotowych. Zajęcia te przynoszą wymierne efekty! Uczniowie odnoszą sukcesy nie tylko w zawodach sportowych, ale również w olimpiadach przedmiotowych , językowych i artystycznych.
Szkoła wychodzi z założenia, że życie młodego sportowca, to nie tylko nauka i treningi. Szkoła od początku istnienia nastawiona jest na wychowanie ucznia-sportowca. Dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny, kulturowy i sportowy to główne cele pracy. Stąd między innymi duża liczba zajęć dodatkowych – wspólnie bywają na spektaklach teatralnych, w muzeach i w kinie. Szczególnie lubiane są wycieczki integracyjne do różnych zakątków Polski.
Ta troska o jakość kształcenia znalazła swoje potwierdzenie w ogólnopolskich certyfikatach uzyskanych przez szkołę. Cieszy się z posiadania wyróżnień: Szkoła z klasą: Lego, Cogito, Ago, Nauczyciel z klasą, Uczeń z klasą, Szkoła bez przemocy, Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła promująca zdrowie. Wyniki naukowe potwierdzają słuszność wybranej drogi. Wśród uczniów są zdobywcy prestiżowych stypendiów: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji, Prezydenta Miasta, Stypendium NSZZ „ Solidarność”. Oczywiście, może również pochwalić się licznymi osiągnięciami sportowymi. Uczniowie biorą udział nie tylko w zawodach krajowych, ale przede wszystkim reprezentują kraj na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich.
W swojej historii szkoła miała swoich reprezentantów pod biało – czerwoną flagą na najważniejszych zawodach sportowych – Igrzyskach Olimpijskich w: Calgary 1988, Seulu 1988, Barcelonie 1992, Atlancie 1996, Sydney 2000, Atenach 2004, Pekinie 2008, Londyn 2012.
A oto lista Olimpijczyków: Gimnastyka sportowa: Roman Kulesza, Judo: Krzysztof Kamiński, Adriana Dadci, Daria Pogorzelec. Lekkoatletyka: Katarzyna Waśniewska-Majchrzak, Donata Jancewicz, Maria Kamrowska-Nowak, Marta Jeschke, Łukasz Chyła, Igor Janik, Paweł Rakoczy, Bartosz Osewski, Joanna Piwowarska, Patryk Dobek. Łyżwiarstwo figurowe: Honorata Górna. Pływanie: Mariusz Podkościelny, Marek Krawczyk. Szermierka: Sylwia Gruchała, Katarzyna Felusiak, Jarosław Rodzewicz. Tenis: Klaudia Jans-Ignacik, Magdalena Mróz. Tenis stołowy: Lucjan Błaszczyk, Tomasz Krzeszewski. Windsurfing: Przemysław Miarczyński. Żeglarstwo: Łukasz Przybytek.
Szkoła zdaje sobie sprawę z tego, że bez ścisłej współpracy ze środowiskiem i bez pomocy władz lokalnych jej sukcesy byłyby niemożliwe. Tak jak wczoraj, tak i dziś do tychże osiągnięć i sukcesów przyczyniła i przyczynia się ścisła współpraca z AWFiS w Gdańsku, Polskimi Związkami wiodących dyscyplin sportowych naszej szkoły, a przede wszystkim przychylność władz administracyjnych oraz oświatowych Gdańska. Szkoła zaczyna nowy etap swojego istnienia. W myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” w koleżeńskiej atmosferze nauczyciele, trenerzy i uczniowie ZSSiO tworzą wspólnotę pasjonatów sportu, miłośników wiedzy, ludzi otwartych i zafascynowanych współczesnym światem.
(TG)