Przewrót w finansach

bank

bank
Dwóch wiceprezesów zdecydowało: główny księgowy bez prawa do podpisywania dyspozycji… Fot. tg

Zarząd spółdzielni reprezentowany przez Henryka Talaśkę i Aleksandra Nowaczka zażądał natychmiastowego odebrania uprawnień do podpisywania dyspozycji w systemie bankowości PKO BP wszystkim innym pracownikom poza członkami zarządu. Efekt tego jest taki, że bank zablokował głównej księgowej i kierownikowi Działu Finansowo-Księgowego dostęp do bankowości elektronicznej. Dość ciekawa to sytuacja zważywszy na fakt, że główny księgowy odpowiada za prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi oraz przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych.
– O fakcie tym nie byłem poinformowany wcześniej – mówi prezes spółdzielni, Eugeniusz Głogowski. – Panowie Nowaczek i Talaśka podjęli postanowienie, że z dniem 7 marca 2014 roku do dokonania transakcji nie jest wymagalna akceptacja Głównego Księgowego. Taka sytuacja może mieć miejsce w prywatnej firmie. W LWSM „Morena” Główny Księgowy odpowiada za prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi członków spółdzielni, finansowych środków kredytowych itp. zgromadzonymi na rachunkach bankowych. Akceptacja przelewów jest więc nie tylko jego prawem, ale wręcz obowiązkiem.
Głogowski nie ukrywa, że pozbawienie takich uprawnień głównego księgowego zdarzyło się po raz pierwszy w historii LWSM „Morena”. Ponadto bez dostępu do bankowości elektronicznej nie jest możliwe generowanie wyciągów bankowych oraz transmisja masowych płatności na indywidualne konta czynszowe mieszkańców. Czynności te należy wykonywać codziennie rano z uwagi, że znaczna liczba mieszkańców korzysta z indywidualnych numerów rachunków bankowych. Spółdzielnia założyła mieszkańcom indywidualne numery rachunków bankowych po to, aby wpłaty były widoczne już następnego dnia na kartotece czynszowej lokalu.
Według oświadczenia głównego księgowego nie jest ona w stanie stwierdzić: jaki jest stan kont spółdzielni, czy nie należy dokonać refundacji środków z uwagi na korzystniejsze oprocentowanie lokat overnigt w innym banku, w jakiej wysokości i na czyje konta zostały dokonane płatności z rachunku spółdzielni.

(tg)