Małgorzata Chmiel, obecna radna Platformy Obywatelskiej i kandydatka PO do Rady Miasta Gdańska

IMG 9789a

IMG 9789a
Szanowni Państwo,

Mam przyjemność powiadomić Państwa, że zamierzam ponownie kandydować do Rady Miasta Gdańska z poz. 1 na liście Platformy Obywatelskiej RP.
Starałam się zapracować na zaufanie nie tylko przed wyborami. Rozmawiałam z Państwem cyklicznie w „Gazecie Żabianki”, ale przede wszystkim osobiście. Starałam się uczciwie i rzetelnie informować o tym, co robimy dla dzielnicy, jakie problemy napotykamy.
Zawsze rozmawiałam z Państwem merytorycznie, niezależnie od poglądów politycznych, bo na poziomie dzielnicy polityka nie powinna mieć znaczenia.
Pracując dla Żabianki, żeby była coraz piękniejszą, wspominam wiersz nieodżałowanej p. Lucyny Legut:
„Lecz żeby żaby w swoich wspomnieniach
Nie miały żadnego manka
Na ich cześć nasze piękne osiedle
Nazwano właśnie Żabianka”.

zdjecie 2-piknik
Byłam z Wami na „Święcie Żabianki”, jak i na „Pikniku Sąsiedzkim”

Co udało mi się, m.in. zrealizować w tym czasie?
• Zabiegałam o rewitalizację boiska szkoły nr 60 przy ul. Chłopskiej. Wreszcie się udało! Cieszę się, bo to było chyba najbardziej zaniedbane boisko w mieście.
Niedawno byliśmy obecni na jego uroczystym otwarciu. Ale to było zakończenie I i II etapu. Pozostał jeszcze etap III, czyli budowa boiska do piłki nożnej.
• Zajęłam się zaniedbanym, rozjeżdżonym skwerem przy przejściu na peron kolejki SKM. Udało się zasadzić krzewy, ale jeszcze trzeba go dokończyć po zimie.
• Z przyjemnością uczestniczę w życiu dzielnicy – miło mi, że jestem zapraszana i czuję się z Państwem naprawdę dobrze.
• Nareszcie wybudowany został kanał deszczowy w ulicy Bitwy Oliwskiej z chodnikami. Zabiegali o to mieszkańcy, których posesje były wiecznie zalewane po deszczach.
• Wspieram szkoły, pomagałam przy realizacji boisk i „Orlików” szkolnych, pomagałam też przedszkolom. Przy każdej szkole na Żabiance mamy nowe boisko dla dzieci, a niektóre (Orliki) też dla dorosłych, bo otwarte aż do godz. 22.
• Jelitkowo – na wniosek mieszkańców pomogłam wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. Bałtyckiej w Jelitkowie, skutkiem czego, ta ulica będzie tylko ciągiem pieszym (wjazd z identyfikatorami). To pierwsze kroki do odtworzenia wyjątkowego charakteru tego miejsca, o co zabiegam nie tylko jako radna, ale też architekt.
• Osiedle Tysiąclecia – powiększenie Parku Reagana w Pasie Nadmorskim o drogi rowerowe, place zabaw, wybieg dla psów, no i piękne alejki spacerowe. A to nie koniec.
zdjecie  7- mini-olimpiada
Na Mini-Olimpiadzie w naszej szkole  dla dzieci z Domów Dziecka

Czego się nie udało, a czym chcę się zająć?

• Nie udało się rozpocząć termomodernizacji szkoły przy ul. Subisława 22. Na wniosek dyrekcji, byłam inicjatorką przegłosowania przez komisję Rozwoju Przestrzennego RMG wniosku o wpisanie tej szkoły na początek listy oczekujących na ten remont. Szczęśliwie ostatnio pieniądze na ten cel wpłynęły i inwestycja będzie niebawem realizowana.
• Chciałabym zadbać o rewitalizację boiska przy torach kolejowych.
• Potrzebny jest na Żabiance ogrodzony wybieg dla psów (z dala od okien domów) – bardzo potrzebnego na Żabiance.
• Dokończyć remont chodników, np. ten przy Gospody 18.
• Chciałbym doprowadzić do rewitalizacji Parku Zdrojowego z odbudową Domu Zdrojowego – prace planistyczne są w toku.
• Będę zabiegać o generalny remont pięknej ulicy Bałtyckiej w Jelitkowie.

Szanowni Państwo,

Znacie mnie Państwo od lat i mogliście oceniać. Od długiego czasu opowiadam o tematach Państwa dotyczących.
Żeby pomoc, trzeba umieć pomagać. Wiec pomagam w tematach, na których trochę się znam jako radna i jako architekt. Część z nich udało się pozytywnie rozwiązać, inne są w toku i chciałabym mieć możliwość ich dokończenia w następnej kadencji, jeśli Państwo pozwolą.
Tyle o wyborach 16. listopada, a na razie zabieram się za rozwiązywania kolejnych, bieżących problemów dzielnicy jak remont 10. metrowego kawałka chodnika przy ul. Gospody 18…

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel
www.malgorzatachmiel.pl
malgorzata.chmiel@radny,gdansk.pl
 
Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP.