Pachołek w modernizacji

pachołek

pachołek
Obecnie schody są w złym stanie technicznym… Fot. t

Nie będą im straszne deszcze i topniejący śnieg, będą bezpieczne i estetyczne – bo wykonane w większości z naturalnych, ekologicznych materiałów.
Do tego w ich pobliżu stanie urządzenie do ćwiczeń siłowych pod chmurką i stolik do gry w szachy na świeżym powietrzu. Schody na wzgórze Pachołek w Oliwie – bo o nich mowa. Właśnie ruszyły prace modernizacyjne.
W ramach tego przedsięwzięcia wyremontowane zostaną same schody od strony ul. Spacerowej aż do szczytu wzgórza (mapka w załączeniu). Wyposażone zostaną one również w elementy bezpieczeństwa ruchu pieszych (drewniane balustrady), natomiast okolice wejścia doposażone zostaną w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, urządzenie do ćwiczeń oraz stół do gry w szachy).
Obecnie schody są w złym stanie technicznym. Stopnie są nierówne, posiadają wiele ubytków i załamań, a w wielu miejscach brakuje zewnętrznych obrzeży.
Stan ten spowodowany został przede wszystkim brakiem odwodnienia w tym miejscu. Dlatego też, główny ciężar prac położony zostanie właśnie na wykonanie w tym miejscu odwodnienia – mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysław Kotłowski.
Podczas prac rozebrana zostanie dotychczasowa nawierzchnia. Stopnie i tak zwane spoczniki wykonane zostaną z betonowych płytek i obrzeży. Na ciągach pieszych natomiast oraz na tarasie wypoczynkowym położona zostanie nawierzchnia naturalna z mieszanki gliniasto-żwirowej. Odwodnienie będzie miało formę tzw. drenów francuskich. Zabezpieczone zostaną również strome skarpy sąsiadujące z konstrukcją schodów oraz umocnione i wyregulowane naturalne cieki wodne tworzące się w tym miejscu podczas ulewnych deszczy.
Wykonawca deklaruje zakończenie robót do połowy grudnia.
Koszt całej modernizacji, to 512 tys. zł. To zadanie realizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, o co także postulowali mieszkańcy Żabianki.
(t)