Boisko dla „Sześćdziesiątki”

boisko

boisko
Radna Małgorzata Chmiel od początku zabiegała o budowę boiska dla SP 60…
Fot. Ze zbiorów radnej

Od jakiegoś czasu dyrekcja Szkoły Podstawowej nr.60 przy ul Chłopskiej zwraca się do radnych z prośbą o realizację boiska. Projekt został już wykonany, tylko wciąż brakowało pieniędzy na jego realizację, mimo naszych nacisków. Dopiero teraz udało się coś rozpocząć. I mam nadzieję, że to tylko początek – powiedziała gazecie Żabianka radna Małgorzata Chmiel.
W Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego. Znajdujące się na terenie szkoły wielofunkcyjne boisko pokryte nawierzchnią asfaltową, zyskało bezpieczną, nowoczesną nawierzchnię sportową. Powstałe boisko wyposażone zostało w urządzenia sportowe oraz piłkochwyty, a także ogrodzone panelami systemowymi i oświetlone. W ramach realizacji zadania wybudowana została także bieżnia i skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik z kostki brukowej. Teren szkoły został zrekultywowany. Szkoła zyskała także nowe ogrodzenie panelowe z bramą oraz furtką. Koszt: 596 550 zł
– Jako etap I wybudowaliśmy nowoczesny plac zabaw (o powierzchni 320m2) – mówi radna Chmiel. – Plac wykonany został w standardzie rządowego programu „Radosna Szkoła”. Tak jak i inne place budowane w ramach programu i ten ma dwukolorową, bezpieczną nawierzchnię syntetyczną (w kolorze pomarańczowym i niebieskim) znacznie amortyzującą upadki. Plac został ogrodzony.
Jest to I etap realizacji z istniejącej dokumentacji technicznej. Kolejne etapy obejmujące budowę 3 boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaplanowano zrealizować w najbliższych latach. Placówka ta została objęta programem „Otwarta szkoła”, który ma na celu zarządzanie placówkami oświatowymi w sposób otwarty oraz rozszerzenie ich działalności poza funkcje dydaktyczne. Dla każdej placówki objętej tym programem opracowany zostanie program wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia, zasoby szkół i ich partnerów oparty na indywidualnych potrzebach lokalnej społeczności.
Planowane zagospodarowania terenu przy SP 60:II etap obejmuje: wykonanie boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis), boisko do gry w dwa ognie, bieżnia i skocznia w dal, plac zabaw (bez zabawek), kanalizacja deszczowa i drenaż ww. boisk, bieżni i placu zabaw, zasilanie i oświetlenie terenu, chodniki, dojazd, plac apelowy oraz pochylnia, zieleń i droga pożarowa. Czekamy na III etap, którego koszt wynosi 1 072,44 tys. zł.
(tg)