Tramwajem przez kolejne ulice Południa

tramwajem

tramwajem
Ważą się losy tramwaju wzdłuż ul. Nowej Jabłoniowej… Fot. t

Ogłoszono przetarg na dokumentację ul. Nowej Warszawskiej, a jednocześnie ważą się losy tramwaju wzdłuż ul. Nowej Jabłoniowej. Wiele wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych kilku lat południowo-zachodnie dzielnice Gdańska zyskają nowe trasy tramwajowe.
Ulica Nowa Warszawska będzie stanowiła łącznik między al. Havla a rejonem Węzła Jabłoniowa, gdzie powstanie skrzyżowanie, łączące ze sobą ul. Nową Warszawską, Nową Jabłoniową, Nową Bulońską Północną i docelowo także Nową Bulońską Południową.
Dodatkowo w tym miejscu przewidziano węzeł przesiadkowy tramwaj-autobus, gdyż oprócz splotu projektowanych ulic, tu właśnie krzyżować się będą też trasy tramwajowe. Nieoficjalnie od pewnego czasu trwają też rozważania na temat budowy w tym miejscu zajezdni tramwajowej. Mimo, że na razie wszystkie te ulice istnieją jedynie w dokumentach planistycznych, to część z nich ma szansę na szybką budowę. Dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej, która powstanie w formie jednej jezdni (z możliwością rozbudowy do dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu) oraz torowiska tramwajowego, trwają już końcowe prace projektowe. Tramwaje, które pojadą ul. Nową Bulońską z Migowa, nie będą jednak musiały kończyć biegu na końcu ulicy. Niewykluczone, że niemal jednocześnie uda się zbudować połączenie w stronę al. Havla w ramach ul. Nowej Warszawskiej oraz Nowej Jabłoniowej.
– Kończymy już projekt budowlany, przed nami jeszcze uzgodnienia branżowe. Na początku roku chcemy uzyskać już decyzje, pozwalające na rozpoczęcie budowy – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
DRMG ogłosiła właśnie przetarg na przygotowanie kompleksowego materiału projektowego dla ul. Nowej Warszawskiej. Wykonawca będzie musiał przygotować kilka wariantów komunikacyjnych. Najbardziej rozbudowany uwzględni budowę dwujezdniowej ulicy po dwa pasy ruchu wraz z torowiskiem tramwajowym. Wariant oszczędnościowy zakłada wyłącznie budowę torowiska tramwajowego, bez ulicy.
– Trudno dziś powiedzieć, który wariant zostanie zrealizowany. To właśnie to zamówione opracowanie, uwzględniającego analizy ruchu, ma być rozstrzygające. Wydaje się jednak, że tramwaj na tym odcinku doskonale się wpisuje w lokalny układ komunikacyjny i należy go uwzględnić przy realizacji Nowej Warszawskiej – dodaje Bartosiewicz.
Nie wiadomo natomiast czy ostatecznie uda się zbudować tramwaj wzdłuż wspominanej ul. Nowej Jabłoniowej i Przywidzkiej aż do rejonu skrzyżowania z ul. Czermińskiego (tu przewidziano zakończenie trasy w formie torów odstawczych). To jeden z najnowszych pomysłów urbanistów w zakresie sieci tramwajowej, który niestety nie znalazł jeszcze wystarczającego uzasadnienia w analizach ruchu.
Wynika z nich, że rekomendowanym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest budowa tylko jednej jezdni. Powstałaby ona na znacznym przebiegu równoległe do istniejącej ul. Jabłoniowej z rezerwą pod budowę trasy tramwajowej. W efekcie do dyspozycji kierowców jadących „do” i „z obwodnicy” mogłyby być dwie jezdnie: „starej” i Nowej Jabłoniowej. Dodatkowo planuje się przebudowę Węzła Szadółki.
– Ostateczna decyzja, w jakiej formie powstanie ul. Nowa Jabłoniowa, zapadnie niedługo. W tym czasie podczas spotkań z jednostkami miasta zostaną przedstawione różne warianty rozwiązań. W toku analiz tramwaj nie okazał się jeszcze niezbędnym elementem, ale musimy brać pod uwagę potencjalny rozwój tej części miasta w najbliższych latach i to, że w momencie budowy Nowej Jabłoniowej, tramwaj będzie już potrzebny – dodaje dyrektor DRMG.
Nawet jeśli trasa tramwajowa nie powstanie równocześnie z jezdniami, wszędzie zachowane zostanie dla niej miejsce. Niewykluczone też, że wykonane zostałyby już przejazdy tramwajowe w miejscach, gdzie jezdnia przecina projektowane torowisko. Tak zrobiono m.in. na skrzyżowaniu ul. Łostowickiej z Kartuską i Nowolipie, dzięki czemu nie utrudniano dodatkowo życia kierowcom podczas trwającej właśnie budowy trasy tramwajowej na Morenę. Projekt budowlany ul. Nowej Jabłoniowej wraz z wybranym już wariantem realizacyjnym, powinien być gotowy w maju-czerwcu przyszłego roku.
Ulice (czy też same trasy tramwajowe) w ramach Nowej Bulońskiej Północnej, Nowej Warszawskiej i Nowej Jabłoniowej mają szansę być realizowane w najbliższej perspektywie funduszy unijnych do 2020 r. Przygotowanie dokumentacji ma być dodatkowym argumentem w staraniach o pozyskanie dofinansowania i jednocześnie pozwoli na niemal natychmiastowe wejście na plac budowy w momencie otrzymania zastrzyku finansowego z UE. Z tego samego źródła planuje się też pozyskać pieniądze na budowę ul. Nowej Świętokrzyskiej (niewykluczone, ze także z tramwajem) oraz ul. Nowej Politechnicznej (tu istnieje silne poparcie dla tramwaju, a dopiero w drugiej kolejności samej ulicy).
(g)