Rybacka dwukierunkowa?

szyprów

szyprów
Rybacka dwukierunkowa? (t)

Omówienie prośby mieszkańców dotyczącej przywrócenia dwukierunkowości ul. Rybackiej było tematem odbytej sesji Rady Dzielnicy Żabianki. – Nie rozumiem tego uszczęśliwiania mieszkańców domu przy ul. Rybackiej 1 przez Radę Dzielnicy – sprzeciwia się jeden z mieszkańców osiedla. – Nie wiedzieć czemu rada bez konsultacji z mieszkańcami chce wprowadzić tam ruch dwukierunkowy…
Wiesław Gronowski z Żabianki uważa, że na takie sesje powinno się zapraszać mieszkańców, aby nie debatować o ich sprawach bez ich udziału.
– Podobno powołują się na podpisy mieszkańców z innych budynków może z Pomorskiej 13 bo na pewno nie z Rybackiej 1, której mieszkańcy są najbardziej zainteresowani tematem. Ciekawe kto ich prosił? Ja wiem, że wielu mieszkańców z Rybackiej 1, Gospody 18 oraz rodzice i Dyrekcja Przedszkola nr 64 podpisało się pod pismem do Prezydenta Miasta Gdańska i do wiadomości SM Żabianka, by nie robić dwukierunkowej Rybackiej. Tak na marginesie, ciekawe czemu nie zaproszono na sesję mieszkańców Rybackiej 1 najbardziej zainteresowanych?
Już prawie rok temu dyrekcja Przedszkola nr 64 „Kubuś Puchatek” przekazała do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku swoje stanowisko w sprawie zaproponowanego nowego układu komunikacyjnego ulic: Gospody, Rybacka i Szyprów. Czytamy w nim, że likwidacja parkingu i utworzenie w tym miejscu ulicy dwukierunkowej łączącej ulicę Rybacką z ul. Gospody będzie wiązało się z utrudnieniami dla rodziców przedszkolaków uczęszczających do „Kubusia Puchatka”.
„Przedszkole jest placówką rejonową i większość rodziców dojeżdża z innych dzielnic miasta, do pozostawienia samochodu potrzebny jest parking. Około 60-70 rodziców dowozi dzieci samochodami. Po południu jeszcze więcej rodziców przyjeżdża po dzieci samochodami, bezpośrednio po pracy. Największe nasilenie ruchu jest o godz. 8 i o 15. Jeszcze większy problem będzie z parkowaniem samochodów podczas spotkań rodziców w placówce (zebrania, uroczystości, imprezy). Wówczas w okolicy przedszkola istnieje potrzeba zaparkowania ok. 120 samochodów. Brak miejsc postojowych przed bramą przedszkola spowoduje duże utrudnienia w poruszaniu się samochodów dostawczych i porządkowych, gdyż dojazd do bramki będzie krótki – pojazdy dostawcze zatarasują nową drogę’ – czytamy w piśmie.
Według dyrekcji przedszkola znacznie zmniejszy się bezpieczeństwo dzieci, gdyż wyjście z bramki przedszkolnej będzie bezpośrednio skierowane na ulicę, a z uwagi na bliższe sąsiedztwo ulicy z granicą przedszkola i zaplanowaną wycinką drzew będzie znacznie większe natężenie hałasu i zanieczyszczeń dla dzieci przebywających na placu zabaw.
Także mieszkańcy budynku przy ul. Gospody 18 na Żabiance oprotestowali nową koncepcję. Wskazują, że oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena oraz rozbudowa układu komunikacyjnego spowodowały znaczny wzrost natężenia ruchu samochodowego na ul. Gospody. Imprezy odbywające się w hali powodują dodatkowe utrudnienia. Parkingi, chodniki i trawniki zastawiane są przez samochody osób przyjeżdżających na imprezy. Dlatego z racji miejsca zamieszkania muszą znosić niedogodności związane z przemieszczaniem się dużej ilości osób.
Na spotkaniu z mieszkańcami w grudniu ub.r. zarząd spółdzielni Żabianka przedstawił koncepcję poprowadzenia ulicy Rybackiej w układzie dwukierunkowym i połączenia jej z ul. Szyprów w rejonie skrzyżowania Szyprów z Gospody. Mieszkańcy protestują takiemu rozwiązaniu. Podnoszą: nasilenie ruchu pojazdów, utrudniony dowóz dzieci do przedszkola, mniejszą ilość miejsc parkingowych i wzrost niebezpieczeństwa. Na razie pełne ręce roboty ma tu policja, która musi usprawniać ruch w czasie imprez w hali Ergo Arena.
(t)