Powstaje wspólny węzeł

wezel

wezel
Tu powstanie nowoczesny węzeł komunikacyjny                                     (fot. UM Gdynia)

Wszystko wskazuje na to, że główny węzeł przesiadkowy oraz przystanek Kolei Metropolitalnej powstanie w okolicy wiaduktu przy ul. Wielkopolskiej. A to oznacza, że kacki dworzec i jego zaplecze nie będą wykorzystywane dla potrzeb nowej linii.
Właściwie klamka już zapadła, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Wielkopolskiej i Strzelców został już jakiś czas temu uchwalony.
Śmiałe wizje
Plany są na tyle ambitne, że zakładają nie tylko budowę nowego przystanku, ale także dopuszczają możliwość powstania ścieżek rowerowych, a nawet wielkopowierzchniowego centrum handlowego. Granice obszaru, nad którym debatowali radni, przebiegają następująco: od wschodu i południa wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Wielkopolskiej, od zachodu obejmują teren parkingu przy ul. Korzennej, zaś dalej granica biegnie wzdłuż linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna. Uchwalanie planu nie odbyło się bez problemów. Po pierwszym wyłożeniu zgłoszono 65 uwag, z których niepełna 60 całkowicie lub częściowo uwzględniono.
– Pojawiły się problemy z pogodzeniem interesów właścicieli – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. – Na ostateczny kształt planu próbowali także wpływać bezpośredni sąsiedzi terenów, które plan obejmował.
Po wprowadzeniu zmian plan wyłożono ponownie do publicznej dyskusji. Tym razem napłynęło 30 uwag, z czego ponad połowę uwzględniono.
Handel – dopuszczony
W planie wydzielono drogę główną (ul. Wielkopolska), drogę zbiorczą (ul. Strzelców), regionalną trasę rowerową (wzdłuż ul. Wielkopolskiej) oraz ważniejsze lokalne trasy i ścieżki rowerowe, przystanek Kolei Metropolitalnej i teren węzła integracyjnego. W okolicy przewidziano tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2 tys. m kw. I to właśnie największe emocje – te pozytywne i te negatywne – wzbudza możliwość stworzenia w ramach węzła dużego obiektu handlowego.
Przyszły węzeł ma być nowoczesny i funkcjonalny. Ma zająć teren położony na rogu ul. Wielkopolskiej i Strzelców. Przewidziano tutaj miejsce na wielopoziomowy parking dla samochodów i rowerów oraz pętlę autobusową. W zamyśle władz miasta kierowcy mają tutaj pozostawiać swoje pojazdy i w dalszą podróż w kierunku centrum miasta udawać się komunikacja miejską.
Tunele i kładki dla pieszych
Piesi natomiast mają poruszać się w tunelach i na kładkach. Oprócz tego kładka (przewidziana także dla rowerzystów) ma przebiegać od przystanku kolejowego nad ul. Wielkopolską. Sam przystanek zaś to część większego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Kolei Metropolitalnej.
Choć przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny zlokalizowany zostanie na terenie naszego miasta, to na jego utworzeniu skorzystają także sopocianie. Dlatego samorządy obu miast, Gdyni i Sopotu, wspólnie stworzą transportowy węzeł integracyjny zapewniający jego prawidłową dostępność komunikacyjną. Pierwszy krok w tym kierunku, został już zrobiony – na posiedzeniu Rady Miasta Gdyni przyjęta została uchwała rozpoczynająca przygotowania do działań.
Wstępnie szacowany koszt inwestycji to około 80 milionów złotych. Ostateczna kwota zależna będzie od zakresu robót koniecznych do wykonania, sprecyzowanych w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Udana współpraca
W posiedzeniu udział wzięła delegacja sopockich samorządowców, z prezydentem Jackiem Karnowskim na czele.
– Cieszę się, że ta uchwała została podjęta, ponieważ na tym rozwiązaniu skorzystają mieszkańcy obu miast, którzy teraz i tak każdego dnia, głównie ulicą Sopocką podróżują w obie strony – powiedział prezydent Sopotu, dodając jednocześnie, że to nie koniec takiej współpracy. – Chcielibyśmy w przyszłości wspólnie pomyśleć o przedłużeniu sieci trolejbusowej tak aby skomunikować Ergo Arenę, a także wspólnie z Gdynią i Gdańskiem stworzyć drugi dojazd do obwodnicy z Sopotu przez Żabiankę w kierunku Osowej.
– Aby projekt można było nazwać wspólnym, potrzebna była taka sama uchwała ze strony Rady Miasta Sopotu – nadzwyczajną sesję zwołano pod koniec września. Gdyńskie władze reprezentował wiceprezydent Michał Guć.

(kod)