Pod znakiem Franciszki Cegielskiej

cegielska

cegielska
Uczniowie ZS nr 14 przygotują liczne wydarzenia ku czci patronki                      (fot. kod)

Rok 2015 w Gdyni będzie rokiem Franciszki Cegielskiej – zadecydowali gdyńscy radni podczas sesji. Co warte podkreślenia, rezolucja została przyjęta jednogłośnie, a pod jej projektem podpisali się wszyscy radni.
To szczególnie ważna informacja z punktu widzenia uczniów i pedagogów z Zespołu Szkół nr 14. Zmarła prezydent Gdyni została bowiem jakiś czas temu patronką tejże placówki.
W rocznicę śmierci
– Mija 15 lat od śmierci Franciszki Cegielskiej. Przez ten czas urodziły się kolejne pokolenia gdynian, które mogą już nie pamiętać byłej prezydent – argumentowała podczas sesji wiceprzewodnicząca gdyńskiej rady Joanna Zielińska. – Warto zatem przybliżyć tę postać.
Franciszka Cegielska urodziła się we Francji, wychowała w Szczecinie, gdzie w 1970 roku ukończyła Wydział Mechaniczny Politechniki – pięć lat później studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. Od 1973 r. była gdynianką. Jako wykładowca gdyńskiej Wyższej Szkoły Morskiej z powodów politycznych została zwolniona z pracy w 1987 r. Pod koniec lat 80-tych zorganizowała Komitet Obywatelski NSZZ „Solidarność”, obejmując jego przewodnictwo. Dwukrotnie: w maju 1990 r. i w czerwcu 1994 r. w wyniku wyborów samorządowych została radną i prezydentem Gdyni. Należała do rozmaitych gremiów inicjujących i opiniujących akty prawne, które mają na celu umocnienie roli samorządu gminnego.
Prawdziwy społecznik
Przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprezesa Związku Miast Polskich, była członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (zespołu ds. reformy służby zdrowia, zespołu ds. rozwoju regionalnego, zespołu zadaniowego ds. polityki strukturalnej w Polsce). Była orędowniczką coraz szerszego uczestnictwa w życiu społecznym organizacji pozarządowych. Jako jeden z czołowych polskich samorządowców była w latach 1992-94 delegatką do Rady Europy. Przewodniczyła Radzie Banku Komunalnego w Gdyni. Była także przewodniczącą Rady Politycznej Regionu Pomorskiego Ruchu „Stu”.
W wyborach do Sejmu RP, we wrześniu 1997 r. została wybrana z listy AWS posłem Ziemi Gdańskiej. W Sejmie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, była członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącą Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, członkiem Polsko-Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej, przedstawicielem Sejmu i Senatu na Konferencje Parlamentarne ds. Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.
Miłość odwzajemniona
Po wyborach z 11 października 1998 r., w których uzyskała najwyższą liczbę głosów w województwie, została Przewodniczącą Sejmiku Wojewódzkiego. Pół roku później została mianowana Ministrem Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. W rankingach popularności polityków oceniano ją niezwykle wysoko, jako skutecznego menadżera, tytana pracy i kobietę sukcesu. W lutym 2000 r. Rada Miasta Gdyni przyznała Franciszce Cegielskiej najwyższe odznaczenie – „Medal imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego” – za wybitne zasługi dla Gdyni.
Zmarła 22 października 2000 roku, przegrywając nierówną walkę ze śmiertelną chorobą, a jej pogrzeb zgromadził rzesze gdynian, którzy towarzyszyli Jej w ostatniej drodze na Cmentarz Witomiński. Gdynianie darzyli Franciszkę Cegielską szacunkiem za mądrość, uczciwość, pracowitość, odwagę i szczerość, ale też – co już nie takie oczywiste wobec polityka – serdecznymi uczuciami i zaufaniem, którymi zwykle otacza się najbliższych – przyjaciół, rodzinę. Bo też i Franciszka Cegielska kochała Gdynię i gdynian – z pasją, żarliwie, ponad wszystko. Pokochała nasze miasto i ono odwzajemniło się Jej miłością: pod Jej rządami rozkwitło. My byliśmy dumni, że Gdynia ma takiego Prezydenta, a ona, że jest Prezydentem Gdyni – czytamy w uzasadnieniu rezolucji.

(kod)