Stypendia dla najlepszych

stypendia

stypendia
Najlepsi z najlepszych otrzymali stypendia Prezydenta Gdańska Fot. t

Paweł Adamowicz i Bogdan Oleszek wręczyli jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego. Znaleźli się także wybitni uczniowie z Żabianki.
Uroczystość zorganizowana przez Wydział Rozwoju Społecznego UMG odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13. Stypendia otrzymało 601 uczniów. Łącznie Gdańsk przyznał jednak aż 791 stypendiów naukowych na łączną kwotę 165 250 zł. Stypendia za osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjów (153 stypendia) i szkół ponadgimnazjalnych (37 stypendiów) zostaną wręczone 6 października – podczas Gali Sportu.
W 2014 r. komisja stypendialna pod przewodnictwem Piotra Kowalczuka – dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku – rozpatrzyła 1118 wniosków i za rok szkolny 2014/2015 przyznała stypendia dla 791 uczniów na łączną kwotę 165.250 zł w poniższym podziale:
4 stypendia naukowe dla maturzystów (kat I), którzy osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu maturalnego. Nagrody w wysokości po 2000 zł otrzymali: Piotr Trzciński, I Liceum Ogólnokształcące, Karolina Krupczyńska, XIX Liceum Ogólnokształcące, Marcin Grudka, XI Liceum Ogólnokształcące (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) i Patrycja Łapińska, XV Liceum Ogólnokształcące.
79 stypendiów naukowych w kategorii II (laureaci olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, zwycięzcy konkursu ogólnopolskiego) w wysokości po 450 zł. na łączną kwotę 35.550 zł, w tym: 28 dla uczniów szkół podstawowych, 19 dla uczniów gimnazjów i 32 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
215 stypendiów naukowych w kategorii III (laureaci olimpiady na szczeblu wojewódzkim, zwycięzcy konkursu szczebla wojewódzkiego) w wysokości po 250 zł. na łączną kwotę 53.750 zł, w tym: 115 dla uczniów szkół podstawowych, 82 dla uczniów gimnazjów i 18 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
493 stypendia sportowe w kategorii IV (za osiągnięcia sportowe) w wysokości po 150 zł. na łączną kwotę 73.950 zł, w tym: 303 dla uczniów szkół podstawowych, 153 dla uczniów gimnazjów i 37 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
(t)