Na ratunek!

pomoc

pomoc
Szkolenia odbywają się przy różnych okazjach (fot.  Stowarzyszenie KrewAktywni)

Miasto Gdynia, Rada Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenie KrewAktywni zapraszają mieszkańców Gdyni i okolic na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Aktywni w ratowaniu życia”.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy pragną nieść pomoc innym, znajdującym się w potrzebie. Zdobyta wiedza pozwoli udzielić pierwszej pomoc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Termin to: 25-26 kwietnia, w godz. 9.00-15.00. Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, przez 2 dni po 6 godz.
Zakres szkolenia: przedstawienie podstawowych pojęć, podejście do poszkodowanego, bezpieczeństwo – własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia, sprawdzanie przytomności, wezwanie pomocy, numer 112, badanie fizykalne, RKO AED – ćwiczenia praktyczne, rany i ciała obce, złamania, zadławienia, zatrucia, interna – napady padaczkowe, zawały, oparzenia i odmrożenia, deska ortopedyczna, postępowanie podczas wypadków samochodowych – ćwiczenia praktyczne. Zgłoszenia: www.radadabrowa.pl.
W służbie życia
Instruktorzy ze Stowarzyszenia KrewAktywni prowadzą wiele podobnych szkoleń. Zwiększanie świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony życia i zdrowia oraz udzielanie wsparcia tym, którzy tego potrzebują – takie cele postawili sobie. Grupa działa na terenie Dąbrowy, Karwin i nie tylko.
– Stowarzyszenie KrewAktywni działa w zakresie ratowania życia i ochrony zdrowia, począwszy od honorowego krwiodawstwa, transplantologii i ratownictwa, aż po promocję sportu, turystyki i zdrowego żywienia – wyjaśnia Lechosław Dzierżak, prezes zarządu stowarzyszenia oraz radny dzielnicy Dąbrowa. – Od lat angażujemy się w wiele projektów wolontarystycznych. Zawsze jesteśmy w gotowości, aby pomóc i wspólnie działać na rzecz ochrony zdrowia i ratowania życia. Nie obca jest nam też pomoc ubogim i chorym, dla których zawsze znajdziemy czas. Chcemy działać, bo widzimy jak bardzo jest to potrzebne.
Po pierwsze – działać
Na tym nie kończy się aktywność wolontariuszy. Działają oni również w klubach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, pomagają podczas rejestracji potencjalnych dawców szpiku do bazy DKMS, uczestniczą w kołach naukowych, akcjach charytatywnych. Słowem – starają się być zawsze tam, gdzie są potrzebni.
– Współpracujemy z szeregiem instytucji na terenie Trójmiasta, Pomorza, kraju, a nawet całej Europy – dodaje Lechosław Dzierżak. – Nasze działania opierają się m. in. na szerzeniu wspomnianych idei poprzez organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, a dodatkowo prowadzenie konferencji i szkoleń w tym zakresie.
KrewAktywni często uczestniczyli w ważnych projektach i zawsze dawali z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Dzięki temu ich wysiłki zostawały niejednokrotnie dostrzegane. Członkowie stowarzyszenia mają bowiem na swym koncie liczne nagrody i wyróżnienia.
(kod)