Samorządowiec z dyplomem

guc

guc
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni
(fot. UM Gdynia)

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni i mieszkaniec Dąbrowy, został uhonorowany Nagrodą Obywatelską 25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Wyróżnienie odebrał podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
– Nie ma lepszej szkoły postaw obywatelskich niż samorząd, niż zaangażowanie w pracę wspólną na rzecz rozwiązywania problemów całej wspólnoty – przekonywał Bronisław Komorowski, prezydent RP, podczas uroczystości z okazji 25. rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. – Nie ma takiego odznaczenia, którym można by w stopniu wystarczającym podziękować za dokonania w ramach całości samorządu polskiego, za znaczenie reformy samorządowej dla naszej polskiej wolności.
Wielki eksperyment
Bronisław Komorowski gratulował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wielki eksperyment, jakim była odbudowa samorządności nie tylko się udał, ale też został głęboko zaszczepiony w polskim społeczeństwie. Wskazywał, że samorządność jest w pełni akceptowana jako sposób funkcjonowania naszego państwa, także jako sposób relacji między władzą a społeczeństwem.
Podczas wydarzenia, oprócz dyplomów Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności wręczono także odznaczenia państwowe: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.
Model gdyński
Michał Guć, jako wiceprezydent ds. innowacji, odpowiada między innymi za pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, rady dzielnic, budżet obywatelski, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną oraz programy rewitalizacji. Jest inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. To nowatorskie rozwiązanie, nazywane „modelem gdyńskim”, zostało w 1995 roku nagrodzone w unijnym konkursie „Innowacje lokalne w gminach” i stało się wzorem dla wielu polskich miast. W 2009 roku gdyński Program Współpracy został nagrodzony w konkursie European Public Sector Award (Europejska Nagroda Sektora Publicznego).
Za całokształt
Jest laureatem nagród i wyróżnień przyznanych przez organizacje pozarządowe za działalność na rzecz sektora obywatelskiego (między innymi Ambasador SM oraz Polityk Przyjazny Osobom Bezdomnym).
Za całokształt aktywności obywatelskiej Michał Guć został, jako pierwsza osoba w Polsce, uhonorowany Nagrodą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za „wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej”. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi.
(kod)