Konsekracja kościoła

parafia

parafia
W parafii wciąż wiele się dzieje, a życie wspólnoty jest barwne i ciekawe     (fot. A. Zdobych)

Przed nami kolejne wielkie wydarzenie w parafii p. w. św. Jadwigi, czyli konsekracja kościoła. Odbędzie się ona 8 czerwca, podczas uroczystości odpustowych.
Przypomnijmy, że parafia została erygowana przez ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, ówczesnego metropolitę gdańskiego, dokładnie 12 lipca 1998 r. Wspólnocie od początku patronuje św. Jadwiga Królowa. Jej członkowie do tej pory wspominają pierwszą mszę św., sprawowaną krótko potem przez ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Było to 2 sierpnia na łące, po drugiej stronie torów. Wtedy to przedstawiciel parafian, witając metropolitę gdańskiego, wyraził obawę, czy ta parafia w ogóle powstanie… Tymczasem dzisiaj, gdy wierni gromadzą się w budynku kościoła, ta obawa wydaje się tak odległa!
Jednak przez tle lat radości i trudy towarzyszyły na przemian budowie parafii. Wielu pamięta msze św. w tunelu foliowym, potem radość na mszy św. sprawowanej w pierwszej kapliczce, boleść po jej pożarze i entuzjazm odbudowy nawet całą noc, aby zdążyć na Wielkanoc. Parafianie wspominają także smutek licznych włamań i dewastacji oraz rozczarowania związane z poszukiwaniem miejsca, na którym moglibyśmy zbudować docelową świątynię.
Jednak – jak podkreśla ks. proboszcz Marek Adamczyk w opracowaniu na stronie internetowej parafii – Bóg pozwolił na nabycie ziemi i związanie parafii z architektem Narcyzem Sienkiewiczem i konstruktorem Marianem Sakiem. Piękny projekt zatwierdzony został przez Komisję Budowlaną Kurii i Urząd Miejski w Gdyni. Można było rozpocząć budowę. Ciężko było, bo zima dokuczała mrozem. Jednak rozpoczęto budowę 12 listopada 2001 r. Pierwsza msza św. w dolnej części kościoła odprawiona została już w Wielki Czwartek 2003 r.
Kolejna pamiętna data to 13 kwietnia 2006 r. – Wielki Czwartek i poświęcenie górnej części kościoła przez ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Dalsze lata wypełniało wykończenie dolnej części kościoła, gdzie swoje miejsce znalazła kaplica, salki i kawiarnia. Została zbudowana również plebania z wykończonym poddaszem. Klamrą spinającą pierwsze dziesięcioletnie prac budowlanych było poświęcenie kaplicy domowej na plebanii. Budowie kościoła przez te wszystkie lata oczywiście towarzyszyła praca duszpasterska. Kapłani dziękują Opatrzności Bożej za opiekę nad wspólnotą, jednocześnie prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo za przyczyną patronki – św. Jadwigi Królowej.
(kod)